Tartumaa noortekeskuste LAN

kolmapäev, 5. september 2018

See ei jää kindlasti viimaseks 🙂

Projekt koosnes kahest sündmusest- interneti turvalisuse koolitusest Luunja noortekeskuses ja Tartumaa noortekeskuste vahelisest LAN-PARTYST.

Interneti turvalisuse loeng toimus Luunja noortekeskuses 16. aprillil. Koolitusel osales 17 noort. Koolituse viis läbi Eesti Kunstiakdeemia tudeng Jekaterina Shipilenko, kes uuris eelmisel aastal vahetusõpingutel Viinis isikuandmete turvalisuse teemat. Uuringute tulemusena valmis projekt, mille eesmärk on rääkida sellest, mis meie isikuandmetega internetis juhtub , kes sellest midagi ei tea. Viies lühikeses muinasjutus-videos räägiti sellistest firmadest nagu Google, Apple, Facebook, Amazon jt, kus nad muutuvad kuningas GAFAks, kelle käsutuses on ka draakonid-võimsad andmeanalüütika firmad nagu nt kurikuulus Cambridge Analytica. Koolitusel tutvustas Kati veebilehte, kus on iga video lõpus lühikokkuvõÜte ja praktiline soovitus, mida seoses videos räägituga ette võtta. Peale videote vaatamist ja väikest ettekannet toimus ka teemakohaline arutelu. Pakkumise ka osalejatele kerget suupistet. Sündmus kulges sujuvalt, osalenud noored jäid rahule.

Veebilehe link: https://www.kinggafa.com/

Projekti teine sündmus Tartumaa noortekeskuste vaheline LAN-party toimus 06. mail 2018.aastal Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuses. Algselt planeeritsime sündmuse 24. aprilliks kuid vahetult enne loobus üks võistkond, mistõttu lükkasime ürituse kaks nädalat edasi. Sündmust aitas tehnilises mõttes korraldada Tartu noorte organisatsioon Get Rekt Gaming, kelle ülesandeks oli panna püsti süsteem, et mängijad saaksid omavahel LAN-serveris mängida. Organisatsiooni poolt tuli ka „mänguvana“ ehk kohtunik Jürgen Altmets. Osalema tuli kolm võistkonda: Luunja noortekeskus, Melliste noortekeskus ja üks võistkond Tartust. LAN kestis 5 tundi, mille jooksul selgitati välja paremusjärjestus, tutvuti omavahel, söödi lõunat ja lahendati tekkinud tehnilisi probleeme. Võistluse tulemused olid järgmised:

I koht Pengw1n team (Tartu), koosseisus: CharliKo, Re4iT, MAKARAV, CTPE/|OK ja AREA.

II koht Kolm musketäri (Luunja), koosseisus: Siim, Hans, Kevin, Blade ja Jux(mina).

III koht Kysfaggers (Melliste), kooseisus: Pockoz, Riho, Rott69, Tommi ja Bara.

Osavõtjate vanus varieerus 12.-22. aastani.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et mõlemad sündmused õnnestusid. LAN-party osavõtjaid lootsime küll rohkem aga võistlusest osavõtjad jäid rahule. Eriti hea kontakti saime noorteorganisatsiooniga Get Rekt Gaming, kes tegelevadki video-ja arvutimängude võistluste ja ürituste korraldamisega. Koostöös nendega ja Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskusega tekkis mõte korraldada edaspidi teisigi üritusi.

 

teisipäev, 24. aprill 2018

Noored õppisid, mis nende isikuandmetega internetis juhtuda võib

Luunjas

Projekt koosneb kahest sündmusest- interneti turvalisuse koolitusest Luunja noortekeskuses ja Tartumaa noortekeskuste vahelisest LAN-PARTYST.

Interneti turvalisuse loeng toimus Luunja noortekeskuses 16. aprillil. Koolitusel osales 17 noort. Koolituse viis läbi Eesti Kunstiakdeemia tudeng Jekaterina Shipilenko, kes uuris eelmisel aastal vahetusõpingutel Viinis isikuandmete turvalisuse teemat. Uuringute tulemusena valmis projekt, mille eesmärk on rääkida sellest, mis meie isikuandmetega internetis juhtub , kes sellest midagi ei tea. Viies lühikeses muinasjutus-videos räägiti sellistest firmadest nagu Google, Apple, Facebook, Amazon jt, kus nad muutuvad kuningas GAFAks, kelle käsutuses on ka draakonid-võimsad andmeanalüütika firmad nagu nt kurikuulus Cambridge Analytica. Koolitusel tutvustas Kati veebilehte, kus on iga video lõpus lühikokkuvõte ja praktiline soovitus, mida seoses videos räägituga ette võtta. Peale videote vaatamist ja väikest ettekannet toimus ka teemakohaline arutelu. Pakkumise ka osalejatele kerget suupistet. Sündmus kulges sujuvalt, osalenud noored jäid rahule.

Veebilehe link: https://www.kinggafa.com/

Lisaks oleme tegelenud Tartumaa noortekeskuste vahelise LAN-PARTY ettevalmistamisega.

Oleme teinud järgmisi tegevusi:

  1. Ürituse turundamine sh plakati kujundamine, info jagamine noortekeskuste listis, sotsiaalmeedias) Isiklikult käisime Tartu linna noortekeskustes kohal, et sündmusele reklaami teha.
  2. Sündmuse tehniline ettevalmistamine. Toimusid läbirääkimised TELIAga .
  3. Auhindade ostmine

Senini on projekt sujunud plaanipäraselt. Hetkel on registreerunud 3 võistkonda. Lootsime pisut suuremat osavõttu aga töötame veel selle nimel, et võistkondi lisanduks.

Hetkel lisatuge ei vaja, meie noortekeskuse noorsootöötaja abistab meid.

LAN-PARTY toimub 24. aprillil.

esmaspäev, 2. aprill 2018

Tartumaa noorte vaheline LAN-Party

Tere! Oleme Luunja noored, kellel on plaanis korraldada kahe ürituse seeria. Esiteks internetiturvalisuse loeng ja teiseks Tartumaa noorte vaheline LAN-Party.

LAN-Party on võistlus, kus tulevad kokku tiimid, kes võistlevad omavahel arvutimängudes, arendades sealhulgas meeskonnatööoskusi, loogilist mõtlemist, erinevaid ülesandeid jne.

Tartumaa noortekeskuste noortel on seni olnud mitmeid võimalusi omavahael kokku saada ja midagi toredat teha. Tahame seda traditsiooni jätkata ja oma tuttavatega kokku saada ning uusi noori noortekeskuse töösse kaasata, kes varem endale midagi huvipakkuvat leidnud ei ole.

Projekti eesmärkideks on:

1.Arendada noorte teadlikust interneti turvalisuse alal.

2.Nende noorte, kes ei osale noorsootöös, veetes oma vaba aja arvutimänge mängides, kaasamine noortekeskuse tegevustesse

3.Arendada noorte koostööoskusi.

Vajame projekti jaoks 900 eurot.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.