Tartumaa uudne tants

laupäev, 31. august 2019

Tartumaa uudne tantsuprojekt

Projekti nimi: „Uudne tantsuprojekt Tartus“

Projekti toimumise periood oli 04.03.2019-31.07.2019.

Projekti meeskonda kuulus 3 inimest: Meelika, Mari ja Peeter. Projekti juhtis Meelika, kes ei ole varem ühtegi projekti eest vedanud, kuid suureks abiks olid talle väga tugeva projektide kirjutamise ja läbi viimise taustaga Peeter ja JJ-Street tantsukooli Lõuna-Eesti peatreener Mari Venski.

Meie projektis osales kokku umbes 70-80 Tartumaa noort. Esialge eesmärk oligi kaasata umbes 70 noort ja selle me oma projektiga täitsime.

Meie projekti partneriteks olid Yes Sport, kellelt saime treeninguteks erinevaid vahendeid ja Tarasina Masi, Kanadast pärit baleriin, kes hetkel elab Eestis ja töötab Vanemuises baleriinina. Tema viis läbi klassikalise tantsu ja balleti koolitusi. Lisaks kaasasime JJ-Street tantsukooli treenereid, kes viisid läbi tänavatantsu koolitusi.

Meie omaalgatuse idee oli ühendada tänavatants ja ballet ning seeläbi viia erinevate huvidega noored kokku. Eesmärgiks oli viia noored mugasvustsoonist välja ja edendada koostööd erinevate kultuuride vahel. Lisaks soovisime noortele tutvustada erinevaid kultuure ja näidata, kuidas mitmekesisus aitab arengule kaasa ja mõjub positiivselt. Soovisime süstida noortesse arusaama, et erinevus rikastab ja tahtsime lõhkuda suhtlusbarjääri erinevate kultuuride vahel, kuna ballet on väga klassikaline ja distsiplineeritud ja tänavatants pigem vaba ja loominguline. Oma projekti raames korraldasime 4 tänavatantsu koolitust ja 4 balletikoolitust, mis olid avatud ja tasuta kõigile Tartumaa noortele.

Üleüldine kogemus oli positiivne ja ja õpetlik, kuna mina kui projekti eestvedaja ei olnud sellist asja varem teinud, siis oli selle projekti läbi viimine väga hea kogemus. Negatiivseks aspektiks osutus see, et kogu suhtlus, aegade kokku leppimine ja töötubade korraldamine osutus ajamahukamaks, kui esialgu planeeritud. Oleks tahtnud kõike palju kiiremini teha, aga kuna projekti läbiviimisel peab arvestama ka teiste osapooltega, keda tahtad oma projektis kaasata, siis nendega suhtlus võttis kauem aega. Positiivne oli aga see, et projektiks vajalikud vahendid said kiiresti valitud ja soetatud ning need saime ka üsna kiiresti kätte.

Projektis osalenute hulgas me tagasiside küsitlust läbi ei viinud, kuid küsisime osalenud noorte käest kohapeal, kuidas neile meeldis ja kas nad jäid rahule ning kas selliseid projekte peaks veel tegema ja miks. Üldine tagasiside projektis osalenutelt oli väga positiivne. Paljud ütlesid, et väga hea võimalus on sellise projekti raames tutvuda täiesti erinevate tantsustiilidega nagu selleks olid ballet ja tänavatants. Noored soovisid, et ka edaspidi oleks sellised koolitusi, kuna see on hea võimalus, et käia tutvumas uute asjadega ja oma silmaringi laiendada, ka just nendele noortele, kes ei soovi otseselt kuskil trennis hakata käima, vaid soovivadki lihtsalt uute asjadega tutvust teha.

Igas töötoas osales ligikaudu 10-20 noort.

Siin on üks link FB eventile, mille tegime ühe balleti töötoa jaoks: https://www.facebook.com/events/793648751009744/

teisipäev, 23. aprill 2019

Arvestama peab aja ja teiste inimestega

Projekt on Tartu Tants viime seda läbi Tartu maakonnas. Siiani on projekt läinud aeglasemalt kui esialgu arvasime. Praeguseks hetkeks oleme projekti jaoks vajalikud vahendid soetanud ja suhelnud Vanemuise baleriiniga, kes hakkab töötubasid läbi viima. Esimene töötuba on juba kokkulepitud. Tänavatantsu töötubade koolitajad on paigas, aga kuupäevasid ei ole veel kokku lepitud.

Hästi on läinud baleriiniga suhtlemine. Lisaks sellele läks väga hästi vahendite välja valimine ja hinnapäringu esitamine. Kõik toimus väga kiiresti. Probleeme on tekitanud see, et kogu suhtlus võtab oodatust kauem aega ja seetõttu võtab aega ka töötubade aegade kokkuleppimine.

Nagu eelnevalt mainisin, siis siiamaani on tehtud vahendite hinnapäring ja kokku on lepitud esimene töötuba. Järgnevalt on vaja paika saada ülejäänud töötubade kuupäevad ja teha nende kohta ka plakatid.

Oleme õppinud seda, et projekti läbiviimine ei ole nii lihtne kui tundub. Inimestega suhtlemine ja asjade kokkuleppimine võtab aega. Seega tuleb varuda aega ja kannatust.

 

kolmapäev, 13. märts 2019

Tartumaa uudne tants

Oleme ise tänavatantsuga tegelevad noored ja idee tuli sellest, et tahaks rikastada oma maailmapilti ja näha, kuidas treenivad teiste tantsustiilide viljelejad. Balleti valisime sellepärast, et see on justkui kõige vastandlikum tänavatantsule. Idee taga on soov ise õppida midagi täiesti teistsugust ja anda võimalus kõigile Tartumaa noortele tutvuda teisest kultuurist tantsijatega ja teha tantsumaastikku mitmekesisemaks ja rikastada maailmapilti. Eesmärk on pakkuda noorelt noortele täiesti uut kogemust tantsumaastikul ja püüda sellega ka kogukonna tähelepanu, et julgustada kõiki noori proovima midagi täiesti uut ja seeläbi omandada uusi oskusi.

Koolituste ja vahendite jaoks vajame 1800€. Kõik vahendid jäävad noortele tasuta kasutamiseks ka pärast projekti lõppu Tartu noortekeskustesse.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.