Tarvastu ja Narva koolide rollimängud

kolmapäev, 3. jaanuar 2018

Tarvastu ja Narva noorte rollimängud

Meie projekti eesmärk oli korraldada Suislepa mõisas rollimängulaager, kus osaleksid Tarvastu Gümnaasiumi rollimänguringi noored ja Narva Karu klubi MTÜ vene emakeelega noored. Tahtsuime, et projektis osaleksid 15 inimest Tarvastu Gümnaasiumist ja 15 inimest Narva Karu klubi MTÜst. Nii hästi meil ei läinud ja osa inimestest, kes osaleda tahtsid, olid laagri toimumise ajaks haigeks jäänud, nii et planeeritud 30 inimese asemes osales laagris 27 inimest.

Projekti alustasime mängu jaoks vajalike vahendite ostmisest ja kokkulepete sõlmimisest Suislepa mõisat haldava MTÜga ning toitlustajaga. Suislepa mõis on aasta aega tühjana seisnud ja kohalikud inimesed on mures, et seal midagi ei toimu. Meie laager oli üks vähestest seal eelmisel aastal toimunud üritustest. Saime teada, et mõisa kulusid kattev rendihind oleks 500 eurot, aga kuna kõiki ruume köetakse ahjudega, lubasime kütmise enda peale võtta ja saime nädalavahetuseks kolm korrust üürida ainult 300 euroga.

25. novembril käisime Lätis mänguvahendeid ostmas. Olime kuulnud, et mänguasjad on sealsetes poodides tunduvalt odavamad kui Eestis ja see osutus tõeks – saime sealt osta 23 uur Nerf-relva ja 14 pakendit laskemoona, mis Eestis oleks olnud võimatu. Korralik relvastus annab meie rollimänguringile võimaluse edaspidi uute mängude korraldamiseks. Varustust ostes saime hea kogemuse kulude arvestamise ja eelarve piirides püsimise kohta.

Samal ajal kirjutasime mängu, mida mõisas mängima hakkame. Tegime seda rühmatööna, iga osaleja sai sinna ideid välja pakkuda ja esitas küsimusi selle kohta, kuidas mängureeglid toimima hakkavad. Facebooki kaudu said oma ideid välja pakkuda ka Karu klubi noored. Nii õppisime neid paremini tundma ja alustasime omavahelist suhtlemist. Mängu kirjutades õppisime enda jaoks palju uut – kuidas luua maailma, milles tegevus toimub, kuidas juhatada mängijaid vajalikus suunas tegutsema, kuidas valmistada vahendeid (näiteks ettekuulutus kolmes keeles).

Kuna plaanitavas rollimängus oli ette nähtud kolme erineva rassi osalemine, tuli neile valmistada eraldusmärgid, mille järgi oma kaaslasi ära tunda. Rollimänguringis valmistasime tundlatega peavõrud, kõrvadega peavõrud ja sabad ning dekoreeritud ujumisprillid – neid hakkasid kandma erinevatelt planeetidelt pärit niidu-, metsa- ja veerahvas. Saime hea kogemuse masinal õmblemises (kõrvad ja sabad), kasutasime palju liimipüstoleid ja kuuma liimi. Saime teada, et eristusmärkide loomiseks pole vaja midagi suurt või püsivat, piisab vähesest, kui see on silmatorkav.

8. detsembril pärast kooli käisid meiepoolsed osalejad kodust läbi ja sõitsid siis liinibussiga Suislepa mõisasse. Viisime kohale mänguvahendid ja tutvusime majaga, valmistasime ette magamisasemed ja nõud õhtusöögi jaoks, panime paika köögitoimkonnad söögitoa ja köögi koristamiseks pärast iga söögikorda. Mõne tunni pärast olid kohal ka külalised Narvast, osad tuttavad, osad meie jaoks võõrad. Peale tutvumist sõime koos õhtust ja panime kirja laagri reeglid, jagasime kogu grupi 3 rühma ja jagasime rühmadele järgmiseks päevaks ülesanded. Õhtul mängisime lauamänge ja harjutasime Nerf-relvadega laskmist.

9. detsembril peale ärkamist ja hommikusööki tegutsesid rühmad oma ülesannetele vastavalt: tõid kuurist puid, panid igal korrusel ahjud küdema, kontrollisid neid aeg-ajalt. Siis tegime ringkäigu mõisa kolmel korrusel, et kõik saaksid mängualaga põhjalikult tutvuda. Pärast seda osalesime ühisel koolitusel rollimängu loomisest ja oma tegelaskuju arendamisest, mille viisid läbi Kaur Matiisen meie ringi külalisena ja Aleksandra Volkova Karu klubi MTÜst. Õppisime mängu loomiseks ja korraldamiseks vajalikke oskusi alates mänguala ettevalmistamisest ja lõpetades oma tegelaskuju põnevamaks muutmisega. Peale koolitust said rühmad järjekordse ülesande – arendada ühte koolitusel välja pakutud ideed vastavaks oma rassi käitumisele, mõelda välja vähemalt 5 žesti lahinguolukorras omavahel suhtlemiseks, leida mõisas ruumid, kuhu tahetakse teha oma peastaapi ja panna valmis kostüümid, mida mängus kantakse.

Pärast lõunat tutvustasime külalistele Suislepa küla, jalutasime Õhne jõe ääres ja lõpetasime ahjude kütmise. Siis oli aeg mänguga alustada. Kõigile osalejatele tutvustati reegleid, jagati välja relvad, selga pandi kostüümid ja mäng võis alata.

Rollimäng „Trinity“ on ulmeteemaline, selles kohtuvad 3 rassi esindajad, kes räägivad erinevates keeltes. Kasutasime eesti, vene ja inglise keelt. Kõigile rühmadele antud ülesanded oli võimalik ära lahendada ainult juhul, kui nad õpivad teistega koostööd tegema ja üksteisest aru saama. Iga rühm sai mängu alguses laeka, mida võis avada, kui endal mõistus otsa saab, ja igas laekas olnud mõistukõnes tekst ütles samuti, et raskused on võidetavad ainult koostöö abil. Meie mängus jõuti seekord koostööni, aga see viis kogu planeedi õhku lendamiseni, mida keegi ei oodanud. Mängu lõppedes sõime õhtust ja siis kogunesime uuesti mõisa saali, kus kõik rühmad andsid lõppenud mängu kohta tagasisidet. Rühmad arutasid omavahel läbi, mis juhtus, miks ja kuidas oleks saanud asju paremini teha ning siis panid selle meie jaoks kirja. Saime teada, et rühmad oleksid tahtnud rohkem iseseisvaid ülesandeid saada ja mängujuhte, kes reeglitest kinnipidamist kontrollivad, oleks võinud rohkem olla. Märgiti ära ka positiivset – kokkuvõttes peeti mängu huvitavaks ja see õnnestus hästi, mängijatel oli kogu aeg tihedalt tegevust. Oli tore, et tagasiside andmist võeti tõsiselt ja sellest on meil võimalik uute mängude koostamisel kõige rohkem õppida. Õhtul mängisime koos lauamänge ja arutasime veel pikalt mängu ajal toimunud sündmusi.

10. detsembril hakkasime peale ärkamist ja hommikusööki mõisahoonet koristama. Kolme korrusega toime tulemine võttis mitu tundi. Panime magamisasemed kokku ja pakkisime asjad. Siis saime enne lõunasööki korraldada veel väikese „Magic: the Gathering“ kaardimänguturniiri. Pärast lõunat oli aeg hüvasti jätta. Leppisime Karu klubiga kokku, et see ei jää meie viimaseks kokkusaamiseks, vaid me korraldame ühiseid mänge ja laagreid veel, kui selleks võimalus avaneb. Mõlemad pooled pakkusid välja, mis teemadel nad suudaksid töötubasid korraldada või vahendite valmistamisel abiks olla. Kui külalised olid ära sõitnud, viisime mõisa võtmed pererahvale tagasi ja sõitsime ise koju.

Kokkuvõttes arvame, et saime projekti eesmärgid täidetud – suhtlesime nii eesti kui vene keeles, saime uusi sõpru, tutvustasime osa oma kodukohast Narva noortele, mängisime füüsiliselt suure koormusega rollimängu, õppisime uusi oskusi nagu rollimängu loomine, õmblemine või eelarve koostamine ja hilisem aruandlus, veetsime ühiselt põneva nädalavahetuse. Edaspidi oskame kindlasti paremini aega planeerida, teame, mida kogemustega rollimängijad healt mängult ootavad ja pöörame suuremat tähelepanu oma kostüümidele, mis Karu klubi omade kõrval kahvatuks jäid.