Tarvastu lauamängutuba

kolmapäev, 7. november 2018

Alguses ei saa vedama, pärast ei saa pidama 😉

Projektiga alustasime 2018. aasta veebruaris, mil koostasime video, et Nopi Üles konkursil osaleda. Projekti ametlik algusaeg oli 14.05.2018, projekti lõpparuande esitamiseks viimane kuupäev oli 30.10.2018

Käesoleva projekti peakorraldajad olid Taaniel Küla ja Tarvi Tepandi. Projekt vormistati koostöös ettevõttega MTÜ Mõõgavennad, mida esindas selle juhatuse liige Aive Kaldra.

Taustakirjeldus
Partnerid
Toimunu kirjeldus

Mõte sündis vaadates kui palju tegevust on noortel endises Tarvastu vallas. Meie piirkonnas pole peale noortekeskuse ühtegi kohta, kuhu noored saaksid minna lõbutsema, kui väljas pole ilus ilm aja veetmiseks. Sealt tuligi mõte luua lauamängutuba. Lauamängutuba just sellepärast, et lauamängud on arendavad, lõbusad ja mitmekesised.

Partneriteks oli meil Tarvastu Kool MTÜ, mis võimaldas projekti jooksul ning ka edaspidi kasutada ühte oma ruumidest lauamängutoana.

Vahetult peale Nopi Üles poolt saadud pangaülekannet, asusime kohe tööle, millele aitas kaasa põhjalik ettevalmidus. Lähima kuu jooksul olime me korraldanud esimese suurema lauamänguürituse, mis võttis aset 11. juunil 2018. Selle korraldamise eeltööks oli lauamängude ostmine ja nende taustauuring, nende transport ja ruumide otsimine. Ürituse jooksul olime abiks noorematel lauamängureeglite mõistmisel (ja tõlkimisel) ja korrahoidjatena.

Järgmise paari kuu jooksul projektiga palju tegemist ei olnud – projekt oli mõeldud eelkõige noortele, kellel juhtumisi on suvel keerukam kohale jõuda. Kuid see ei tähenda, et projekt oleks jäetud unarusse. Suve jooksul kogusime mõtteid, mida saaks lauamängutoas teisiti teha, arendada.

Sügise saabudes olime valmis korraldada järgmisi üritusi. Kuna nii korraldajatel kui koolinoortel oli septembrikuu tegus, otsustasime korraldada lauamänguöö 12. – 13. oktoober. Lisaks vahetult enne üritust mõne mängu juurde ostmisele, korraldasime üritusele ka suupisteid.

Kuna eelnevalt pole kumbki korraldajatest sellises mõõdus projektiga tegelenud, oli kogemuste saak suur. Õppisime ürituste reklaamimist (sealhulgas plakatite tegemist), korraldamist, läbiviimist ja aruannete koostamist.

Üritusi korraldasime kokku 5, millest 2 olid suuremad, 3 väiksemad. Esimesel suurel üritusel oli 24 osalejat. Väiksematel, mõne tunnistel vaheüritustel, oli keskmine osalejate arv 9. Viimasel üritusel, mis oli 18 tunnine maraton, oli osalejaid 26. Tagasiside siiani on olnud alati positiivne.

Kõigile neile, kes pole veel taotlust esitanud ning on soov arendada oma kohalikku kogukonda või laiemalt ühiskonda, soovitame tugevalt teha sellega seoses just esimene samm. Kui on olemas hea idee, tuleb seda teostada. Vanasõna “alguses ei saa vedama, pärast ei saa pidama” kehtib väga tihti selliste projektide puhul. Nii meie kui meid ümbritsev kogukond on õnnelik tehtud töö eest.

Kuid aga neile, kes on juba projekti esitamas, neile on selline ettepanek, et arvestada tulevaste aruannetega juba varakult – võiks kirjutada kogu töö käigus üles kuskile oma tegevused, millest hiljem aruandeid täiendada. Ka järjepidev kulude tabelisse panemine säästab projekti lõppedes selle juhtijaid tüütust tööst.

 

kolmapäev, 5. september 2018

Tagasiside aitab korraldada veelgi paremaid sündmusi

Projekti algus oli väga tegus, kui olime kätte saanud Nopi Üles poolt antud ressursi, siis kuu jooksul saime maha peetud juba esimese lauamängude ürituse. Selleks pidime tegema järgmised asjad:
1)tellima lauamängud;
2)kohale toimetama lauamängud Tallinnast Tarvastusse;
3)leidma sobiva aja ürituseks ja organiseerima ruumide olemasolu ürituseks;
4)tunda saama millised lauamängud on sobivamad millistele mängijatele;
5)teavitama kohalikke üritusest;
6)üritusel abistama ja silma peal hoidma.

Esimese sammuna tellisime poest Brain Games lauamängud. Kuna tellimus oli kogukas, saime soodustust, mis võimaldab tulevikus veel lauamänge tellida. Kahjuks ei saanud me tellida kõiki soovitud lauamänge, mõni neist oli välja müüdud või on Eesti turul neid vähe. Tulevikus lauamänge juurde tellides peame sellega rohkem arvestama. Kohale toimetasime lauamängud ise.

Kui lauamängud olid kohal, hakkasime valmistuma ürituseks. Sobiva aja leidmine polnud lihtne, üks projekti algatajatest oli suve alguses hõivatud ning lauamängu üritusega viivitada ei saanud. Arvestasime, et suurem osa lauamänguhuvilisi on koolieas ning peagi oleksid koolibussid suvise pausiga alustama. Valitud kuupäevaks osutus 11.06.2018. Ruumide organiseerimisega raskusi polnud, sest juba enne projekti algatust olime võimaluse leidnud. Üritusele õnnestus saada ka lisaks üks abiline.

Ürituse korraldamine sisaldas ka meil, kui korraldajatel, lauamängudega tutvumist. Pidime leidma milliseid lauamänge soovitada erinevatele mängijatele. Pidime selgitama, soovitavad vanuseklassid mängudele, mängude kestvused ja ka reeglid, sest paljudel neist olid vaid võõrkeelsed reeglid, mida oleksime valmis hiljem selgitama. Ürituse korraldamine tähendas ka publiku teavitamist. Peagi saigi valmis plakat, mis informeeris kohalikke.

Kui üritus oli kätte jõudnud, nägime oma töö esimest tulemust – ruum oli mängimisest huvitunud inimesi täis. Päev möödus tegusalt, kõikjal oli selgitamist, nõuannet või mingil muul moel abi vaja. Kui välja arvata see, et kohati ei saadud mängu reeglitest aru, siis päeva jooksul probleeme ei tekkinud ning kõik möödus hõlpsalt.

Nüüd kui esimene üritus on selja taga, saame keskenduda tulevikule, et tulevased üritused oleksid paremad. Esimese ürituse jooksul nägime toimunut ning saime verbaalset tagasisidet, nendele tuginedes teeme tulevased üritused paremad. Enne järgmist üritust tellime eelarve ülejäägi eest mänge, rohkem selliseid, mida on kergem õppida ja kiirem mängida, soovitatavalt mitu korda. Enne projekti lõppu peame mängude kõrvale üles panema ka nende kauakestvust soodustavat teavet ning info mängude ligikaudsete pikkuste, soovitatavate vanuste ning eestikeelsete reeglite olemasolu kohta.

neljapäev, 24. mai 2018

Tarvastu lauamängutuba

Tarvastu noortele kuluks ära üks tore ja igati põnev lauamängutuba. Selle projektiga tahame just seda saavutada!

Mustla on alev maapiirkonnas ning noortel on vähe võimalusi kvaliteetseks ajaviiteks. Sealt tuligi mõte luua lauamängutuba. Lauamängutuba oleks avatud kõigle, kes on huvitatud lauamängudest ja oma sõpradega nende mängimisest. Lauamängude raskused on kuni ekspertasemeni.

Lauamängutoa asukohaks saaks Tarvastu Gümnaasiumi üks klassiruumidest, mille õpetaja võimaldab lauamängutuba kasutada ka kaua peale praeguste õpilaste lõpetamist. Ometigi, et asukohaks saaks kooliruum, oleks see avatud kõigile huvilistele, mitte vaid kooli õpilastele.

Et meie unistus lauamängutoast saaks tõeks, on meil vaja koguda sellele postitusele 200 like. Nende täitumisel annab Nopi Üles meile rahastuseks 2000€, et soetada mänge ja korraldada esimene lauamänguüritusi suuremana, kui järgmised.

Seega palume Teilt, et annaksite meeldimise sellele postitusele, et Tarvastu noored saaksid endale lauamängutoa.

Link videole: https://www.facebook.com/NopiUles/videos/640676146276625/