Tõrva piljardiprojekt

neljapäev, 8. august 2019

Esimene kogemus vajab tuge, aga lõpptulemus on seda väärt!

Projekti nimi: Tõrva Noortekeskuse piljard

Projekti toimumise periood: 18.02-30.05.2019

Projektimeeskond: Oskar, Kertu, Kristo

Osalejate arv: 6. Osalejad olid Tõrva piirkonna noored erinevas vanuses. Tõrva noortekeskuse igapäevased külastajad keskmiselt 40 noort päevas.

Partnerid: Koostöös Eesti Piljardi Föderatsiooniga

Idee sai alguse 2018 aastal, kui Kairo loovtöö raames sai läbi viidud piljardikoolitus, mida juhendas Eesti Piljardiföderatsiooni president Kristjan Kuusik, kes igapäevaselt tegeleb Kalevi Piljardikoolis ja treenib koos Eesti parima piljardimängija Denis Grabe´ga. Koolituse järel on meie noored osavamad piljardikii käsitlejad, oskavad mängimisel kasutada õigeid võtteid ja hindavad kvaliteetsetemaid mänguvahendeid.

Selleks esitati taotlus ja koostati kuulutus ning kiire pooldajate abiga saime tegelema hakata vahendite tellimise ja turniiri korraldamisega. Koolivaheajaks planeeritud sündmuseks koostasime Facebooki sündmuse ja jagasime infot kohaliku valla veebikalendris ja linna kuulutuste tahvlitel. Huvitav oli näha, kuidas oma ala professionaalid piljardilauda kokku panid ja saime teada, millistest osadest see koosneb.

Meil õnnestus hästi plakati tegemine ja seejärel like´de kogumine läks väga hästi. Saime omaalgatusliku projektitöö kogemuse, väga õnnestus koostöö Eesti Piljardi Föderatsiooniga, kelle abil saime soodsama piljardikomplekti.

Mis tekitas probleeme: Turniiril oli vähe osalejaid, eriti täiskasvanute osas. Kuna uus laud oli nii hea välimusega, siis tahame, et see säiliks ka sellisena pikka aega ja otsime selleks veel paremaid lahendusi hooldamiseks.

Mida õppisime läbi projekti: koos noorsootöötaja abiga oli projekti tegemine minu arvates lihtsam – tema aitas selgitada põhjusi ja andis nõu taotluse ja aruannete tegemisel.

Kogukond sai kasu sellega, et nüüd on rohkem mängijaid ja kvaliteetsemad piljardi mängimise tingimused.

Järgmistele taotlejatele ütleme, et projekt võtab väga palju aega, raske ka – seega soovitan oma noortekeskuselt või täiskasvanutelt abi küsida. Kindlasti on hea võimalus ka osaleda Skype kaudu nõustamisel ning kutsuda Nopi Üles meeskonda oma piirkonda koolitama.

Lingid: http://torvanoored.ee/uritused/torva/torva-noorte-piljardiprojekt/

https://www.facebook.com/events/t%C3%B5rva-avatud-noortekeskus/piljarditurniir-noored-ja-t%C3%A4iskasvanud/822613114767863/

 

teisipäev, 26. märts 2019

Õppimine toimub juba enne tegevuste algust

Projektiga oleme seal maal, et koostöös Eesti Piljardi Föderatsiooniga on saadud hinna pakkumine ja kokku lepitud OÜ SG Piljard´ga piljardilaua ja – tarvikute transport ja saadetis Tõrva ANK´i.

Mina, Oskar olen saanud projekti tegemisel ja kirjutamisel positiivse kogemuse, sest saime plakatil kiirelt liked kokku ja kõik on siiani sujunud. Hetkel tagasilööke pole olnud!

Ootame piljardilaua ja -tarvikute saabumist ja paigaldust ning asume seejärel turniiriks valmistuma. Olen õppinud projekti valmistama, plakateid valmistama, kirjaoskust, e-maili teel suhtlema.

Oskar

Projektijuht

 

neljapäev, 28. veebruar 2019

Tõrva piljardiprojekt

Oleme Oskar ja Kristo kes soovivad Tõrva ANK-i uut piljardilauda sest praegune laud on ära kulunud ja vanaks saanud. Kuna oleme ennast piljardimängust palju arendanud ja saanud ka koolitust Eesti Piljardi Föderatsiooni president Kristjan Kuusikkult, kes aitab meid ka uue laua soetamisel, siis leiame et me vajame kvaliteetsemaid tingimusi. Et noored saaksid paremates tingimustes aega veeta ja arendada oma loogilist mõtlemist ja keskendumisvõimet on Tõrva ANK-is võimalik kõigil huvilistel piljardi mänguga tegeleda. Lisaks igapäevasele harjutamisele, korraldame ka mitmeid võistluseid ja turniire, et selle alaga tegelejaid oleks Tõrvas rohkem.

Vajame piljardilaua soetamiseks toetust 1800 eurot ja ning 200 eurot panustame ise.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.