Tõrva raadioteater

teisipäev, 22. detsember 2020

Projekt toetas koostöövõrgustiku loomist

Projekti nimi: Tõrva raadioteater

Projekti toimumise aeg: 11.11.2020-30.11.2020

Projekti meeskond: kaks Tõrva raadio meeskonna liiget Romet ja Riin.

Projektis osalejad: projektis oli kolmel kohtumisel kokku 28 osalejat, 12 unikaalse noorega. Osalejad olid kõik seotud kas Tõrva Raadioga või kokku puutunud kooliteatri tegemistega Tõrvas. Osalejad olid peamiselt ühes vanuses, kuid oli ka mõni vanem ja mõni noorem osaleja.

Projekti partnerid: projekti läbiviimiseks kaasati lisaks Tõrva Raadiole ka kohalikku noorteteatrit Hingevärvid ja sõlmiti edasine koostöö Tõrva Muusikakooliga, kes hakkab tulevikus kasutama soetatud mikrofone, et salvestada enda õpilaste loomingut.

Projekti raames soetati Tõrva Raadio stuudiosse kolm mikrofoni, mille abil salvestati kaks raadioteatri etendust, mis mängitakse kohalikule kogukonnale ette Tõrva Raadio talvises programmis, mis läheb eetrisse 18. detsembril. Raadioteatrid jõuavad kuulajateni 18. detsember ja 25. detsember. Kolmel kohtumisel viisid osalejad end kurssi raadioteatri põhimõtetega, mängisid lõbusaid mänge, kuulasid erinevaid raadioteatreid. Ühel kohtumisel tuli külla näitleja Karl Robert Saaremäe, kes rääkis enda kogemusest näitlejana ja viis läbi mõned ühised tegevused. Viimasel kohtumisel tutvuti tekstidega ja salvestati raadioteatri lavastused.

Projekt õpetas leidma loovaid lahendusi, sest projekt viidi läbi viirusega leviku perioodil ja igal korral võis viirus endapoolseid korrektuure kavva lisada. Kokkulepped said sõlmitud edukalt ja kõik kokkulepped pidasid kinni. Projekt õnnestus hästi, sest eesmärk leida inimestele keerulisel ajal meelelahutust sai täidetud, lisaks täitub läbi projekti eesmärk teha koostööd Tõrva Muusikakooliga ja Tõrva Raadio sai endale läbi projekti uusi liikmeid.

Kogukondlik kasu projektis on suuremal määral veel tulemas, sest raadioteatri lavastused jõuavad kuulajateni detsembri teises pooles, muusikakooliga kokkulepitud salvestusprogramm hakkab tööle uuel aastal, kuid eeldades kuulajate arvu ja muusikakooli õpilaste arvu saab projekt väga laiapõhist kogukondliku kaasatust. Muusikakooli tagasiside koostööle oli väga avatud ja ootusärev, ning ajaloo talletamine, läbi õpilaste tööde salvestamise on tervitatav. Soetatud mikrid jäävad Tõrva Raadio stuudiosse vabalt kogukonna liikmetele kasutatavaks.

Kindlasti soovitan kõigil, kes taolise või mõne projekti ette võtavad kindlasks määrata meeskonnas rollide jaotus ja mõelda ka asendustele. Meie projektis lahenes olukord mõistlikult, kuid kuna viirusega seoses tekkisid takistused, oli tarvis määrata asendajad projektitegevusi ellu viima. Sel korral saime õnneks kuupäeva muuta ja tegevused edukalt ellu viia.

Projekti planeeritud kuludeks olid mikrid, koolitajad, suupisted ja viiruse levikust tulenevalt desinfitseerimisvahendid ja näomaskid. Kuna Tõrva Raadio oli äsja soetanud teise projekti raames viimati mainitud vahendeid, siis selle projekti läbiviimiseks eraldi vahendeid soetama ei pidanud. Kolmest koolitusest ühel oli koolitajaks Karl Robert Saaremäe, kes sai koolituse eest tasu, kahel koolitusel viis koolituse läbi projektimeeskonna liige Romet Piller. Kohtumisele Karl Robert Saaremäega ostsime ka mõned suupisted.

Projektist võttis osa 12 erinevat noort, lisaks saab projektist edaspidi kasu Tõrva Muusikakool koos 100 õpilasega ja Tõrva Raadio kuulajad, keda võib üle riigi olla kuni 500.

Saa osa meie tegemistest:

https://www.torvaraadio.ee/uudised/karl-robert-saaremae-jagas-oma-kogemusi-raadioteatrist/

https://www.torvaraadio.ee/uudised/torva-raadio-kutsub-raadioteatri-kuu/

teisipäev, 15. detsember 2020

Mis see raadioteater siis täpsemalt on ja miks just praegu on see eriti hinnas?

Projektikonkursi Nopi Üles kaasabil viisime ellu projekti “Tõrva raadioteater”. Projekti eesmärk on pakkuda kogukonnale kultuurielamust olukorras, kus paljud kontserdid, etendused ja sündmused on piiratud või ära jäetud.

Idee projekt ellu viia tekkis mitmetel põhjustel. Ühest küljest seepärast, et maailmas leviv viirus mõjutas ka projektiga seotud inimesi, kes ise kohalikul tasandil harrastusteatriga tegelevad, kuid viiruse leviku tõttu enda plaanides muutusi tegema pidid. Leidsime, et kultuuri saab inimesteni viia siis, kui kontakt inimeste vahel puudub, ehk läbi raadio. Kui saame kvaliteetsed mikrid ja hea koolituse suudame salvestada Tõrva Raadio stuudios raadioteatri etendused, mida inimesed saavad kuulata oma kodudes. Seega oleme rõõmsad meie, kes saavad kultuuri luua ja kogukond, kes saab etendusi kuulata.

Raadioteater on teatrižanr, kus kõik edastatakse vaid helide abil. Raadioteater on praeguses maailmas olulisel kohal, sest viiruse leviku tõttu on kontaktid inimeste vahel piiratud ja teatrimajad suletud. Raadioteater aitab kultuuri viia just sinna, kus on inimesed.

Projekti kirjutamise järel panime paika koolituspäevade toimumise ajad, leidsime koolitajad ja alustasime koolitus päevadega. Kuulutasime välja registreerimise koolitustele ja kirja pani end kaheksa huvilist.

Koolituste eesmärgiks oli õppida kasutama oma häält, pöörata tähelepanu raadioteatri kui žanri eripäradele ja sellele, millele peab raadioteatris erilist rõhku pöörama. Lisaks soovisime kohtuda mõne teatritegijaga, et saada kogemuslugu nii raadio-kui tavalise teatri tegemistest.

Projekt on sujunud väga hästi ja suuri tagasilööke ette pole tulnud. Kõik vajalikud vahendid on leitud ja soetatud, lisaks on huvilisi projekti kohta piisavalt.

Pärast raadioteatri etenduste salvestamist kasutab mikrofone Tõrva Raadio, lisaks saavad mikrofone kasutada kõik kogukonna inimese, kel selleks soov. Oleme alustanud ka läbirääkimisi Tõrva Muusikakooliga, et neile salvestusvõimalusi pakkuda.

Toimunud koolitustest saab kasu nii Tõrva Raadio kui ka kohalik noorteteater Hingevärvid, kelle näitlejad koolituspäevadel osalevad ja läbi selle areneda saavad.

Esimene koolituspäev: Mis on raadioteater!?

reede, 13. november 2020

Tõrva raadioteater

Projekt on ajendatud jätkuvast ärevast seisust ühiskonnas, kus rahvakogunemised (s.h kultuurisündmused) ei ole oma tavapärast rütmi saavutanud.

Projekti eesmärk on anda ühelt poolt teatrihuvilistele (ja ka raadiohuvilistele) noortele võimaluse põnevaks uueks väljundiks, aga teisalt ka inimestele võimaluse nautida teatrit ja kultuuri kodus kuulates raadioteatrit.

Toimub 3 raadioteatrite päeva, kus noortel on võimalik õppida avalikku esinemist, häälekasutust ning käime üle näitlemise põhitõed. Lõpptulemusena valmib raadioteatri etendus, mida saavad kuulajad nautida kodus kuulates raadiot. Projekti eestvedajatena õpime kuidas korraldada koolitust, organiseerida osalejate toitlustust, kutsuda osalejaid, suhelda esinejatega jpm.

Projekti käigus arendame ka tehniliselt Tõrva Raadiot uute mikrofonide näol. Need jäävad kasutada raadio ruumidesse, kuid on kättesaadavad ka kõigile kogukonnaliikmetele, kellel vaja kasutada helistuudiot.

Raadioteatrite päevale ootame osalema kõiki huvilisi!

Taotletav summa 1800€

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.