Türi mängujuhtide koolitus

neljapäev, 24. mai 2018

Noored teevad noorsootööd

Projekti nimi:i  MÄNGUJUHTIDE KOOLITUS Türi Noortekeskuses

Projekti toimumise periood: jaanuar- mai 2018

Korraldajad: Kirke Perillus, Egle Mjakiš ning Katrin Rootslane. Abistasid noortejuhid Erika Teras ja Kaili Pass. Koolitusel 17 noort  (koos korraldajatega).Noored olid vanuses 12.- 24.eluaastat. Nende hulgas oli 1 noortejuht ning 1 vabatahtlik noortejuht. Esindatud olid Türi, Põikva, Väätsa ja Särevere piirkonna noored.

Kahjuks ei osalenud Käru , Oisu ja Kabala noored.

Partneriteks olid Türi Noortekeskus;  Türi Muuseum; Järva Teataja ning Lastekaitse Liit ja ajakiri Märka Last.

Tegevuste ja toimunu kirjeldus:

Peale rahastamisotsuse teatavaks saamist ning lepingu allkirjastamist algas ettevalmistus. Vaatasime üle päevakava ning kokkulepped koolitajate ning korraldajatega.

Tegime valiku ja ostsime lauamängud, Xboxi mängud ning käelise tegevuse vahendid. Kuulutasime välja registreerimise, mis toimus google.docs lingil. Kirja pani 19 noort, osales 17. Üks haigestus ja ühel plaanid muutusid.

Projekti põhiosa toimus 23.03-24.03.2018, mil toimus 2- päevane koolituslaager Türi Noortekeskuses.

PÄEVAKAVA

23.märtsil, reedel

10.30- 11.00 Kogunemine, Noortekeskuse tutvustamine. (Erika Teras)

11.00 Tutvumismängud ( Eli Sukles)

11.45- 12.45 Mängude ja mängimise teooria ( Eli Sukles)

13.00 Lõunasöök

Jalutuskäik linnas

13.30 – 14.30 Põrandamäng REIS TÜRI VALLAS

15.00 Mängujuhi tähtsus ja omadused ( Eli Sukles)

16.30 Avalik esinemine, sündmuse juhtimine ( Sulo Särkinen)

18.00 Õhtusöök

19.15  Uute lauamängude tutvustamine, mängimine gruppides ( Kirke, Egle ja Katrin)

20.45   Loovtegevused ja XBOX- i mängud: tants, sport, seiklus  ( Kaili Pass, Erika Teras)

24.märtsil, laupäeval

8.30 Äratus  9.00 Just Dance

9.30 Hommikusöök ( Erika Teras)

10.00 Lastele ja noortele mõeldud seltskonnamängud.( Eli Sukles)

13.00 Lõunasöök/ jalutuskäik

13.45 Ergutusmängud (Eli Sukles)

15.00 Mängukava koostamine ( Eli Sukles)

16.00 Praktiliselt erinevate mängude läbimängimine.( Eli Sukles)

16.30- 18.30 Noorteõhtu

18.30- 19.00  Kokkuvõte, tagasiside. Tunnistused.

Koolituse ehk põhitegevuse ajal õppisime mängude ja mängimise teooriat, mängujuhi omadusi ning saime teada uusi ja põnevaid mänge. Koolituse lõpus toimus avalik üritus, kus noored mängujuhid said kasutada oma teadmisi praktikas ning viia läbi üks mäng. Üritusele said tulla Türi Vallas elavad noored (kokku tuli ligikaudu 25 inimest).

21.aprillil  toimus mängujuhtide koolituse järelkohtumine, kus meenutasime laagris õpitut, kogetut ning saadud emotsioone. Rääkisime, kuidas  kellelgi läinud on, kuidas on noored oma oskusi kasutanud, mängisime ja rääkisime läbi oma õppimise eesmärgid (elukestva õppe 8 võtmepädevust).

Tagasisideks kasutasime meetode nagu hindamise positsioneerimine skaalal 0- 100 %, tähestikku tegevuste ning emotsioonide kirjeldamiseks, mis olid seotud koolitusega. Noorte hinnang koolitaja Eli Suklesele, ruumidele, asukohale, seltskonnale ja toidule olid kõrged. Pisut jäädi mõtlema enda aktiivsuse ja panuse juures kogu protsessi.

Mängisime mänge, mida noored juba koolituseks ette valmistasid, kuid ajanappusel mängida ei jõudnud. Samuti mängisime uusi mänge.

Kohtumise lõpetasime rühmatööga, mis andis korradajatele tagasisidet selle kohta, mida uut said noored teada ja kogeda kogu projekti käigus. Aluseks võtsime elukestva õppe võtmepädevused. Enam märgiti ära õppimisoskuse, infotehnoloogilise ning algatusvõime ja ettevõtlikkuse oskuste arengut.

Mängujuhid on avatud  sündmustele ja lapsi hoidma ja mängima.

Meil õnnestus põhimõtteliselt kõik hästi. Halvasti läks toitlustus. Türi Söökla oli alguses nõus meid toitlustama kuid ükshetk ütles, et ei saa meid toitlustada. Siis saime kokkuleppele Türi Konsumiga, kes oli meelsasti nõus meile toitu valmistama. Päev enne koolitust kui pidime termose Konsumisse viima, tuli välja, et see on kadunud. Sama päeva hommikul saime selle siiski õnneks kätte ning kõik läks lõpuks hästi. Projekti käigus õppisime kirjutama lihtsamat projekti, vastutama korraga mitmete asjade eest, arvutama kokku kulusid ning tulema toime ootamatu probleemiga.

Samas kogesime seda, et kui meie soov oli liita Türi valla ääremaade noori Türi linnas elavate noortega, siis see eesmärk täitus osaliselt. Koolitusel osalesid Türi linna, Särevere, Põikva ja Väätsa piirkonna noored. Oleksime soovinud ka Kabala, Oisu ja Käru noori näha. Ehk on see ühe järgmise projekti idee ja eesmärk.

Tagasiside oli positiivne. Praeguseks on osad mängujuhid saanud kasutada oma oskusi kuid mõned pole veel jõudnud. Näiteks käisid meie mängujuhid Kabalas mängimas lasteaia laste ja kooli (1-3klass) noortega mängimas.

Türi vallavalitsus viib läbi pereprojekti “Imelised aastad” ning 1 kord  nädalas saavad mängujuhid abistada noortejuhte hoida ning mängida projektis osalevate vanemate lapsi.

Ettepanek järgmistele taotlejatele:

Soovitame kindlasti kõigil oma ideedest rääkida ja neid arendada. Sellest võib sündida midagi lahedat või erakordset, mis jääb meeld ning millest on kasu sinule endale ning ka eakaaslastele. Ideega võivad kaasa tulla ka vanemad. Muidugi annab see kõigile hea kogemuse ja annab võimaluse proovida midagi uut.

Taotlemine on lihtne ning kui suudad sõpru motiveerida laikima, siis ongi võimalik oma unistus teoks teha.

Osalejate arv projektis: 17 + 25 mängude õhtul osalejat;

Kasusaajate arv: hetkel on 40

Pildi- ja videomaterjali

Artikkel Järva Teatajas https://jarvateataja.postimees.ee/4388317/turi-tudukud-noppisid-ules-voimaluse-korraldada-mangujuhtide-koolitus

Lastekaitse Liidu ajakirjas Märka Last

http://ajakiri.lastekaitseliit.ee/2018/04/04/turi-tudukud-noppisid-ules-voimaluse-korraldada-mangujuhtide-koolitus

Fotod tegevusest www.facebook.com/ Türi Noortekeskus

https://www.facebook.com/pg/T%C3%BCri-Noortekeskus-150474395009269/photos/?tab=album&album_id=1758807507509275

https://www.facebook.com/pg/T%C3%BCri-Noortekeskus-150474395009269/photos/?tab=album&album_id=1793395167383842

Posted by Riin at 12:59 Kommentaare ei ole:

Labels: mangujuhid

teisipäev, 20. märts 2018

 

Türi saab varsti koolitatud mängujuhid!

Meie projekt toimub 23-24.märts Türil, Türi Noortekeskuses. Praeguseks oleme jõudnud ära tellida mängud ja käsitöö vahendid. Mängude valimisel lähtusime vanusest, grupi suurusest ja mängu liikuvusest. Ostsime mapid, mille vahele saavad koolitusest osa võtvad noored panna koolituse materjali. Koostasime ka menüü. Saatsime kõigile osalejatele ka meili, milles tuletasime neile meelde kodutöö ning andsime ka lisa ülesande, kirjutada 3-4 õppimiseesmärki lähtuvalt 8 elukestva õppimise
võtmepädevusest.

Lähitulevikus plaanime vaadata üle veel täpse ajakava ning viia läbi koolituse. Probleemiks osutus toitlustus. Türi Söökla alguses lubas, et saame süüa nende sööklas, kuid nüüd anti meile teada, et neil pole piisavalt töötajaid, et meile süüa teha. Nii siis pidime rääkima Konsumi köögiga ning saame sealt ühe päevase toidu, mida muidu oleksime söönud sööklas ja teise päevase toidu saame Pitsa&Pastast sinna lähme kohapeale sööma. Muidu on kõik meil väga hästi läinud.

esmaspäev, 26. veebruar 2018

Türi “Mängujuhtide koolitus”

Koolitajateks on Eli Sukles ja Sulo Särkinen. Vaba aja tegevusi aitavad korraldada noortejuhid Kaili Pass ning Erika Teras. Osalejad saavad koolituse ära märkida oma CV- s; osalejad saavad tunnistuse. Kasusaajad ei ole mitte ainult koolitusel osalejad, vaid noored üle kogu Järvamaa. Noortest võib saada mängujuht, kes edasi koolitab, korraldab sündmusi ja mänge teistele piirkonna noortele. Registreerimine on avalik. Projekti käigus soetatud mänguvahendeid saab jätkusuutlikult, laiemalt ka hiljem sündmustel kasutada.

Projekti läbiviimiseks taotleti 1000€.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.