Türi sotsiaalmeedia

pühapäev, 27. detsember 2020

Sotsiaalmeediast teadlikumaks olukorra kiuste!

Projekti nimi: Sotsiaalmeedia koolitus Türil

Projekti toimumise periood: oktoober-detsember 2020

Projekti meeskonna liikmed: Laura, Hanna Katariina

Koolitusel osales 13 noort (koos kahe korraldajaga), osalesid 6.-12. klassi noored. Projekt oli eelkõige ka sellele vanusegrupile suunatud.

Tegevuste ja toimunu kirjeldus 

Ajakava 14.11.2020

12.00-12.30 kogunemine ja registreerimine Türi Põhikoolis

12.30-13.30 esineja Merilin Taimre

13.30-15.30 esineja Roomet Poom

15.30-16.00 söömine

Ajakava 27.11.2020 (järelkohtumine)

11.30 kogunemine Türi Vaksali kohvikus

12.00-14.00 esineja Hele-Liis Tamm

14.00-14.15 söömine ja tagasisidelehe täitmine

Mõlemal päeval algas üritus osalejate kogunemisega. Esimesel toimumise päeval esmalt kraadisime kõiki osalejaid, andsime neile maskid ning lasime neil end registreerida. Sellele järgnes klassiruumis läbi viidud koolitus. Esimesel koolituse päeval esinesid blogija Merilin Taimre ning youtuber Roomet Poom. Kummalgi oli ette nähtud tund aega esinemiseks, kuid kuna Hele-Liis Tamm esimesel päeval tulla ei saanud, jätkus ka esinejatele rohkem aega. Esinejad rääkisid peamiselt oma kogemusest sotsiaalmeedias, selle plussidest ja miinustest ning jagasid õpetussõnu ja soovitusi sotsiaalmeedias hakkama saamiseks. Leidus ka aega vabaks aruteluks.

Koolituse lõppedes tehti ka ühispilt (vt allpool), samuti said osalejad esinejatega pilte teha ning autogramme küsida. Pärast koolituse lõppemist said osalejad süüa. Söögiks pakuti Türi Pizzakioskist tellitud pitsat, puuvilju ning morssi.

Teisel ürituse toimumise päeval toimus järelkohtumine, sest esialgne plaan muutus kolmanda esineja Hele-Liis Tamme haigestumise tõttu. Teisel päeval esines seega Hele-Liis üksi ning kohtumine toimus seekord Türil Vaksali kohvikus. Hele-Liisi esinemine kestis kaks tundi ning selle vältel tutvustas ta ennast ja enda tegemisi, rääkis oma kogemustest sotsiaalmeedias ning andis nõu, eelkõige selleks, kuidas tulla toime negatiivse tagasisidega internetis ja ka elus üldiselt. Teisel päeval toimus söömine koolituse ajal, Vaksali kohvik pakkus pirukaid, puuvilju ja morssi. Koolituse lõpus said ka osalejad küsida küsimusi ning toimus vaba arutelu. Pärast koolitust tehti ka ühispilt (vt allpool) ning oli võimalus autogramme ja pilte küsida. Teise päeva lõpus täitsid osalejad ka tagasisideküsimustiku.

Ülevaade

Üldjoontes läks meie korraldatud projekt plaanipäraselt. Puudusena võiks välja tuua, et ootasime suuremat osalejate arvu. Kohtumistele oli oodatud 15 osalejat (koos korraldajatega), kuid esimesel korral tuli kohale 11 inimest, järelkohtumisele vaid 7. Siinkohal tuleb mainida, et teise kohtumise puhul oli viga korraldajate poolses halvas teavitustöös.

Õppisime projektiga tegeledes, et planeerimist tuleks kindlasti varakult alustada. Meie puhul sai ajapuudus mõnes mõttes probleemiks, sest kahekesi korraldamine tähendas suurt vastutust mõlemale inimesele.

Arvame ka, et osalejate vähene arv oli tingitud meiepoolsest kesisest teavitustööst. Kuigi kutsusime noori avalikult sotsiaalmeedia vahendusel osalema, oleksime võinud veelgi rohkem reklaamimisega tegeleda, näiteks ka füüsilisel kujul plakatid üles panna.

Tagasiside 

Meie tagasisideküsimustikust selgus, et osalejatele meeldis koolitus väga, saime ainult positiivset tagasisidet. Osalejad omandasid palju uusi häid teadmisi ja said esinejatega arutleda erinevatel teemadel.

Kasu kogukonnale seisneb selles, et meie koolituse abil õppisid osalenud noored rohkem sotsiaalmeedia olemuse, selle probleemide ja võlude kohta. Kogenud inimesed on noortele alati headeks eeskujudeks, seetõttu arvame ka, et meie noored oskavad edaspidi sotsiaalmeedias edukamalt toime tulla. Selline teavitustöö ja koolitamine on praegusel ajal oluline, sest sotsiaalmeedia mängib noorte elus väga suurt rolli.

Ettepanekud järgmistele taotlejatele

Soovitame järgmistele taotlejatele alustada projekti tegemist võimalikult varakult ja varuda palju aega. Kasuks tuleb ka tähelepanu pööramine detailidele ja korrektsus tegemistes. Kui millegagi tekib probleeme või küsimusi, tasub alati abi küsida, et vältida suuremaid vigu. Seejuures peaks abi küsima kogemustega inimestelt.

pühapäev, 15. november 2020

Aeg käib oma rada pidi

Praeguseni on kulgenud meie projekt väga hästi. Edukalt on läinud esinejatele kirjutamine ja kokkulepetele jõudmine ning meile kui esimest korda ürituse korraldajatele saime ka koolituse läbiviimisega hakkama. Kõige suuremat mure ja stressi pakkus ajaplaneerimine kuna me pole sellist asja kunagi teinud siis ka ei osanud arvestada ja planeerida väga paljusid asju ning tänu sellele tulid ka mõned ootamatud hetked. Kuid tänu abistajatele saime lõpuks kõik lahendatud.

Praeguseks oleme korraldanud esimese koolituse osa ehk siis kirjutanud esinejatele, käinud rääkimas erinevate poodidega koostöö osas ning üleüldiselt teinud läbirääkimisi kooliga. Kuna üks esineja jäi ootamatult haigeks siis plaanime Ta kutsuda järelkohtumisele.

Kindlasti oleme õppinud ajaplaneerimist, meilide koostamist professionaalsemalt ning saanud julgust inimestega suhelda ja avalikku esinemist teha.

 

reede, 13. november 2020

Türi sotsiaalmeedia

Tere, oleme Laura ja Hanna Türi Põhikooli 8.klassi õpilased. Kuna see aasta on meil vaja teha loovtööd ja mõlemale väga meeldib sotsiaalmeediaga seotud teemad, siis sooviksime korraldada Türi Valla noortele sotsiaalmeedia koolituse.

Mõte, et teha sotsiaalmeedia koolitus tuli üpris äkki. Hakkasime mõtlema, et nii väikeses kohas pole noortele just väga palju võimalusi ja kuna meid ennast ka huvitab see teema, siis tuligi pähe korraldada noortele, kes tahaks sellest valdkonnast veel rohkem teada, teha selline koolitus-kohtumine, kus saab ka ise esinejatelt ka küsimusi küsida.

Projekti eesmärk on avardada noorte silmaringi oma võimaluste suhtes; saada algteadmised, kuidas siis tegelikult sotsiaalmeedia enda kasuks tööle panna ja muidugi ka sealsetest ohtudest. Tegevuskava näeb ette, et peame tegema plakati ja koguma 200 liket ja kui rahastus on käes, saame hakata esinejatele kirjutama ja veel täpsemalt asju planeerima. Pärast koolituse toimumist teeme üleskutse, kus osalejad ja kogukonnaliikmed saadavad pildi või video enda rakendatud teadmistest enda valitud sotsiaalmeedia platvormis teemal ”Minu sotsiaalmeedia kuvand”. Kui lubatakse, siis lähevad pildid ja videod ka meie Instagrami lehele ülesse.

Juba praeguseks oleme aru saanud, et kõik ei käi lihtsalt ja kui projektiga lõpule oleme jõudnud, oskame me veel paremini oma aega planeerida ja sihikindlalt edasi minna. Loodetavasti viib keegi meist, koolitusel osalejatest, ka ise kunagi midagi nii ägedat läbi.

Projekt on vajalik, et noored näeksid, et ka neil on uksed avatud kas siis Eesti siseselt või ka terves maailmas. Ning selle jaoks oleks vaja teie abiga saada 200 liket.

Projekti eelarve on 1500€

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.