Ulila vaimne tervis

teisipäev, 15. detsember 2020

Vaimse tervise teemaga tegeletakse järjepidevalt edasi

Projekti nimi: Teadlikumaks vaimsest tervisest

Projekti periood: 15. oktoober – 28. november 2020

Projektis osalejad:15 noort

Korraldasime kokku 9 õpituba, mis kõik on olnud väga edukad.

Teemad, mida käsitleti:

 1. Oma tunnete tundmaõppimine ja nendega toimetulek.
 2. Kas hea ja paha laps on olemas?
 3. Suhted eakaaslaste ja vanematega.
 4. Kuidas meie mõtted ja tunded mõjutavad meie tulevikku?
 5. Viha ja sellega toimetulek.
 6. Tüdrukute ja poiste omavahelised suhted.
 7. Mis teeb mind ilusaks ja õnnelikuks?
 8. Milleks mulle empaatiavõime ja kuidas seda arendada?
 9. Päris iseenda avastamine. Kes ma tegelikult olen?

Kõik teemad on olnud väga põnevad. Osad tüdrukud on olnud väga julged ja avanud ennest juba esimesest koolitusest alates. Poistele kahjuks selline koolituste sari ja teemad ei meeldinud ja nende osalus jäi väga väikeseks.

Eriti hästi on meil õnnestunud grupp kokku saada. Igal koolitusel on keskmiselt 8 tüdrukut.

Projekti läbi viies oleme õppinud kuulama teiste kaaslaste muresid ja rõõme ning ka oma tunnete jagamist. Oleme aru saanud, et paljudel noortel on ühesugused või sarnased mured õppimises, suhtlemises ja läbisaamises.

Abi oleme vajanud info jagamisel, plakati tegemisel ja aruannete koostamisel.

Edaspidi on meil plaanis jätkata kokkusaamisi enda väljakujunenud ringis ja koostöös noorsootöötajaga otsida infot noorte vaimse tervise murede ja lahenduste kohta.

kolmapäev, 25. november 2020

Teemad, millest peab rääkima..

Oktoobrikuus oleme jõudnud korraldada 3 õpituba, mis kõik on olnud väga edukad.

Teemad on olnud:

 1. Oma tunnete tundmaõppimine ja nendega toimetulek.
 2. Kas hea ja paha laps on olemas?
 3. Suhted eakaaslaste ja vanematega.

Kõik teemad on olnud väga põnevad ja samas ka rasked. Osad noored on olnud väga julged ja avanud ennest juba esimesest koolitusest alates. Mõnedel osalejatel on veel avamisega ja usaldamisega raskusi, mis juhendaja sõnade järgi täitsa loomulik. Me kõik oleme erinevad.

Eriti hästi on meil õnnestunud grupp kokku saada. Igal koolitusel on 8-10 noort.

Projekti läbiviies oleme õppinud kuulama teiste kaaslaste muresid ja rõõme ning ka oma tunnete jagamist. Oleme aru saanud, et paljudel noortel on ühesugused või sarnased mured õppimises, suhtlemises ja läbisaamises.

Abi oleme vajanud info jagamisel ja plakati tegemisel.

Edaspidi on meil plaanis jätkata samas vaimus ja kaasata koolitustesse võimalusel veel rohkem noori.

reede, 9. oktoober 2020

Ulila vaimne tervis

Meie, Ketlin ja Melany, alustasime sel õppeaastal inimeseõpetuses oma õpinguid teemast „Tervis”. Saime teada, et vaimne tervis on meie tervise osa, mis on seotud mälu, tähelepanu, mõtlemise ja meeleoluga. Näiteks sõltub inimese enesetunne ju otseselt tema meeleolust ehk vaimsest tervisest.

Kuna see vaimse tervise teema hakkas meid huvitama, otsisime koostöös Ulila Keskuse juhatajaga erinevaid võimalusi, kust ja kuidas saab rohkem infot vaimse tervise kohta. Nopi Üles on selleks hea võimalus, kuna lisaks uutele teadmistele, õpime veel projekti kirjutamist, läbiviimisega seotut ja meeskonnatööd.

Vaimse tervise võimalikud koolituste teemad, milles noored kõige enam abi ja toetus vajavad on: stress, tunnetega toimetulek, eneseusalduse puudumine, koolikiusamine, probleemid ja suhted eakaaslaste ja vanematega, sõltuvused ja nutisõltuvus jne.

Peale koolitusi oleme kindlasti meie ja kõik osalejad eneseteadlikumad ja tervemad, kes võib olla leiavad endas uusi tugevaid külgi ja oskavad paremini toime tulla oma emotsioonidega.

Noored on meie tulevik ja kogukonnale on vaja terveid noori!

Oleme leidnud koolitaja-psühhoterapeudi, kes on valmis tulema ja aitama meid 9 erineva koolitusega. Korraldame noorte jaoks tasuta koolitussarja. Selleks vajame 1800 eurot.

Selleks, et meil kõik õnnestuks pane palun sellele postitusele LIKE!

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.