Üritusteseeria ettevõtlikkuse teemal Tartu noortele

neljapäev, 4. juuli 2019

Turundus on iga projekti puhul oluline, aga sisu veelgi tähtsam

“Mõtleme kaasa” üritusteseeria ettevalmistused algasid jaanuaris ning üritused toimusid märtsi lõpust juuni keskpaigani. Üritusteseeria koosnes 8 üritusest, mis olid suunatud Tartu linna noortele vanuses 15-19. Projekti meeskonda kuulus 10 noort ning 2 juhendajat. Meeskonna noored on gümnasistid, kes tegelevad vabal ajal vabatahtliku tööga.

Jaanuaris tekkis idee korraldada üritusi noortele. Selle tulemusena otsustasime kirjutada projekti. Mõtlesime, mis meile huvi pakub ning otsustasime, et teemadeks võiks olla noorte tööhõive, ettevõtlikkus, osavõtlikkus, keskkonnateadlikkus ja loome. Nelja kuu vältel pidi toimuma iga kuu kaks üritust, kuid see muutus, sest tekkis probleeme esinejatele sobivate aegade leidmisega. Seega toimus aprillis ja juunis 2 üritust ning mais 4.

Projekti vältel toimusid peale üritusi tagasisidekoosolekud, kus analüüsisime toimunut ning ürituste vahelised koosolekud, kus jagasime ülesandeid ja vaatasime üle, kuidas läheb esinejate leidmisega, plakatite tegemisega. Lisaks vaatasime enne igat üritust üle riskianalüüsi, et meelde tuletada, kes mille eest vastutab.

Enamus rahast läks vahenditel, mida vajasime ürituste läbiviimiseks nagu projektor, kõlarid, toolid ning toit. Raha läks ka esinejate transpordile.

Esimene üritus toimus 14. aprill ja teemadeks olid motivatsioonikirja koostamine, eneseanalüüsi tehnikad ning tööseadusandlus. Nendel teemadel kutsusime rääkima Töötukassast karjäärinõustaja Valerija Strelovskaja ja Tööinspektsioonist tuli esinema spetsialist Sandra Kuus.

Teine üritus toimus 24. aprill ja teemadeks olid noorte osavõtlikkus poliitikas ja vabatahtliku töö võimalused. Nendel teemadel kutsusime rääkima Hart Pärnapuu, Tartu Linna Noortevolikogu esimees ja rahvusvahelised vabatahtlikud Andrea Grieco Itaaliast ja Lea Struck Austriast.

Kolmas üritus toimus 11. mai ja teemadeks olid töökeskkond ja tööohutus ning vähenenud töövõimega/erivajadustega inimesed tööturul. Nendel teemadel kutsusime rääkima Signe Strohmi, MTÜ Veriora Tsunfti eestvedaja ja kuna meil tekkis teise esineja leidmisega probleeme, siis aitas meid hädast välja Kristel Kolberg, kes rääkis meile tööohutusest.

Neljas üritus toimus 12. mai ja teemadeks olid omaalgatus projektid ja õpilasfirmade elu ja olu. Nendel teemadel kutsusime rääkima 2018. aastal rahvusvahelise projekti kirjutanud Ronja ja tema projekti kaaslase Karli ning Eva Mari ja Laura Maria, kes on ÕF Säraw asutajad.

Viies üritus toimus 19. mai ja teemaks oli filmindus. Ürituse esimeses osas vaatasime Eesti Filmiauhindade aasta tegija Jaanis Valka dokumentaalfilmi “Ahto. Unistuste jaht” ja teises osas kuulsime lugusid režissööri kogemustest ja filmi valmimisest.

Kuues üritus toimus 25. mai. Ürituse esimese osas tutvustas eesti keele õpetaja Piret tüüpilisi stereotüüpe ja oma tööd. Ürituse teises osas rääkis tudeng Anna pimedate ja kurtide kultuurist.

Ürituste seeria seitsmes üritus toimus 8. juunil, kus käsitlesime keskkonna teemat. Esines Henri Holtsmeier Fridays For Future Eesti ühingust. Ta tutvustas noorte aktivistide eesmärke ja selgitas, mis maailma kliimaga toimub, millised on riikidevahelised kokkulepped ja mida meie saame teha, et kliima soojenemine peatada. Samuti rääkis ta Fridays For Future Eesti tegemistest, kuidas tema sinna sattus ja milline on nende töö. Üritus andis osalejatele mõtlemisainet ning tekitas rohkem huvi teema vastu.

Üritusteseeria viimane üritus toimus 17. juuni, kus rääkisime loovusest. Esinemas käisid Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilane, noorkirjanik Helena Kont ning Ruutu10-ne improteatri näitlejad. Helena rääkis sellest, kuidas ta tegeleb loovkirjutamisega juba viimased 6 aastat, jagas kirjutamise nippe ning tegi loovust arendavaid mänge. Ruutu10 näitlejad tutvustasid impro näitlemise põhitõdesid, kuidas impro nende elu muutnud on ning viisid läbi erinevaid improharjutusi.

Projekti vältel sai terve töörühm uusi kogemusi nii turunduse, disaini kui ka organiseerimise vallas. Ürituste korralduslik pool ja plakatite disain möödus edukalt. Murekohaks osutus turundamine ja esinejate leidmine. Keerukaks osutus esinejate jaoks sobivate aega leidmine, seetõttu pidime ühe ürituse aprillis edasi lükkama. Õppisime sellest kiiresti ning kutsusime kokku koosoleku, kus jagasime ära, kes mis üritusele esinejad otsib ning mis ajaks. Töörühm õppis koos töötama ja kommunikeerima, esinejaid otsima ja eelarvet koostama.

Tagasiside oli positiivne nii esinejate kui ka osalejate poolt. Kevadel toodi välja, et ruumid on jahedad, kuid suvekuudel oli see pigem positiivne aspekt :). Osalejad kiitsid teemade valikut, esinejaid ja toitlustust. Toodi ka välja, et vabas vormis esinejaid oli hea kuulata, ei tekkinud tavapärast loengu tunnet. Tagasisideks öeldi veel, et oli vahva ennast vabas õhkkonnas proovile panna. Esinejatele meeldis hubane keskkond ja see, et noortele anti võimalus oma kogemusi ja teadmisi jagada. Kokku osales tegevustes 66 noort.

Tulevastele projektikirjutajatele soovitame ettevalmistustega varem alustada, esinejad varem broneerida ning jagada omavahel muresid ja nendele ühiselt lahendused leida. Samuti soovitame turundusele rohkelt tähelepanu pöörata, et võimalikult suure hulga inimesteni jõuda.

Facebooki üritus:https://www.facebook.com/events/269478070662415/?active_tab=about

Pildid:https://www.facebook.com/pg/4youthestmote/photos/tab=album&album_id=444065922802084&ref=page_internal

kolmapäev, 24. aprill 2019

Noored mõtlevad kaasa tööhõive teemadel

Jaanuaris tekkis mõte korraldada ürituste seeria noortele. Selle tulemusena otsustasime korraldada kaheksa üritust alates märtsist kuni juuni keskpaigani, kus käsitleksime noortele tähtsaid teemasid. Mõtlesime, mis on meile tähtis ning otsustasime, et teemadeks võiks olla noorte tööhõive, ettevõtlikkus, osavõtlikkus, keskkonnateadlikkus ja loome. Nelja kuu vältel pidi toimuma iga kuu kaks üritust. Üritused plaanisime läbi viia Tartus noorte töö- ja vabaajakeskuses MÕTE aadressil Wilhelm Struve 8.

Kõige suurem murekoht oli see, et meil ei olnud veel ruume. Need saime me alles märtsikuu alguses, aga kuna ruumide remontimine võttis aega, siis märtsis ühtegi üritust ei toimunud. Kuid see ei takistanud meil ettevalmistusi teha. Tegime ajurünnakuid, mis võiks olla ürituste seeria nimi, mis kuupäevadel üritused toimuvad ning keda esinema kutsuda. Ürituste seeria nimeks sai “Mõtleme kaasa!”. Panime paika esimese ürituse päevakava. Kirjutasime Töötukassale ja Tööinspektsioonile, kas keegi nende meeskonnast on nõus üritusel esinema. Koostasime riskianalüüsi ja jagasime omavahel ülesanded, mida igaüks tegema peab ürituse vältel. Otsustasime, milliseid toite ürituse ajal pakkuda. Tegime Facebooki ürituse, et tõhusamalt üritusi turundada.

Esimene üritus toimus 14. aprill ja teemadeks olid motivatsioonikirja koostamine, eneseanalüüsi tehnikad ning tööseadusandlus. Nendel teemadel kutsusime rääkima Töötukassast karjäärinõustaja Valerija Strelovskaja ja Tööinspektsioonist tuli esinema spetsialist Sandra Kuus. Üritus läks plaanipäraselt: esinejad tulid kohale, osalejaid oli üheksa, tehnika oli töökorras ning toit oli maitsev. Kui tekkis probleeme, siis leidsime neile kiirelt lahendused. Näiteks ei arvestanud me, et projektori juhe ei ulatu pistikuni ning vajasime pikendusjuhet. Kirjutasime kohe töörühma liikmele ning ta aitas meid hädast välja.

Ettevalmistusprotsessis ilmnesid mõned probleemid, millega me ei olnud arvestanud. Me jäime esinejate leidmisega viimasele minutile, sest meilidele ei vastatud meie jaoks piisavalt kiiresti, kuid kõik laabus. Ürituste turundamisega nägime palju vaeva, kuid esimese ürituse põhjal tundub, et see ei olnud piisav, sest ootasime rohkem osalejaid. Selle parandamiseks peame veel rohkem üritust jagama ning tuttavatele infot edastama. Väike probleem tekkis ka meie eelarvega, sest üritusi planeerides avastasime, et meil pole piisavalt istekohti. Saime annetusena eraisikult ekraani, seega oli eelarves natuke raha üle ja lootsime selle eest toolid soetada. Seega taotlesime luba, et ekraani ostuks mõeldud raha eest hoopis 10 tooli osta.

Praegu valmistume järgmisteks üritusteks, mis toimuvad 24. ja 25. aprillil ning nende algseteks teemadeks olid ettevõtlikkus ja vähenenud töövõimega inimeste võimalused töömaastikul. Ühiselt läbi arutades jõudsime teiste teemadeni: noorte osavõtlikkus ühiskonnas, nii otsustusprotsessides osaledes kui ka vabatahtlikus töös ning töökeskkond ja -ohutus. Vähenenud töövõimega inimeste teema jäi alles. Oleme ühendust võtnud potentsiaalsete esinejatega mõlema ürituse raames.

Ürituste korraldamisega oleme siiani arendanud endas ajaplaneerimist, turundamist, meeskonnatööd, suhtlemisoskust ning ürituste läbiviimise oskust. Kohati on raske kogu tiimi kaasata, sest kõigil on ka oma tegemisi, kuid rääkisime sel teemal koosolekul ning püüame omavahel teha efektiivsemat meeskonnatööd.

neljapäev, 28. veebruar 2019

Üritusteseeria ettevõtlikuse teemal Tartu noortele

Oleme aktiivsed Tartu noored ja soovime korraldada ürituste seeria noortele! Soovime, et noored saaksid olla rohkem kogukonnas kaasatud ning et noori kaasatakse ühiskondlike aktuaalsete teemade üle arutama ja leidma oma ideedele praktilist väljundit. Ürituste läbiviimise juures tahame edendada avatud ja sallivat suhtumist ning soovime kujundada loodushoidlikku tarbimisharjumust, seetõttu kutsume märkama seda ka tulevases (töö)elus. Noortelt noortele korraldatud ürituste kaudu jõuame erinevate noorteni, sest ürituste teemad on meie, noorte, valitud. Huvitavaks teevad meie üritused ka väliskülalised ja oma ala spetsialistid, kes tulevad erinevatest teemadest lähemalt rääkima. Üritused on noortele tasuta st osaleda võivad kõik noored olenemata oma sotsiaalsest taustast. Plaanime korraldada Tartus 8 täispika üritusega ürituste seeria, mille teemad leiad postrilt.

Idee elluviimiseks vajame 1800 eurot esitlustehnika ja ürituste tegevuskulude jaoks.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.