Uulu saalihoki

kolmapäev, 7. august 2019

Koostöö tegemine võib olla keerukas

04.06.2019 kell 8.30 – 12.00 toimus saalihoki Uulu kultuuri- ja spordikeskuses lastele, kes õppisid 3.-5. klassis. Kokku oli 55 last, kellest enamus mängis saalihokit ja ülejäänud elasid kaasa või esitasid pauside ajal tantse. Üritusele kaasasime Häädemeeste valla kultuurikomisjoni liikme, Virgo kes aitas avaüritusele leida ka päris saalihokitreeneri. Pärnumaa treener, Rivo tegi hokivarstuse tutvustuse ja oli mängu kohtunik. Lapsed moodustasid ise meeskonnad, kokku tuli 6 meeskonda. Selle vanusegrupi mäng oli tormiline, meeleolukas, võitlushimuline. Leidus nii pealtvaatajaid, kaasaelajaid kui ka tantsutüdrukuid, kes esitasid etteasteid vahepauside ajal. Anti välja nii poiste kui ka tüdrukute seas kolm kohta, st kõik õpilased said auhinnad.

04.06.2019 algusega 12.30 toimus ka 6.-8. klassi lastele saalihoki, mida viisid läbi kehalise kasvatuse õpetajad Egert ja Kaja. Selles vanusegrupis olid vabatahtlikult kohale tulnud 17 noort. Mängu elavdasid ka Uulu kooli direktor  ja õpetajad, kes moodustasid meeskonna õpilaste rühma vastu. Tuleb tunnistada, et mäng kütab hasarti ning reegel, et kepiga ei tohi lüüa vastase jalgadesse, ununeb. Kõik osalejad said auhinnatud.

11.06.2019 toimus Uulu kultuuri- ja spordikeskuses saalihoki Uulu lasteaia lastele. Kokku oli üle 30 lapse, kes said kõik individuaalselt harjutada mängu. Meeskondlikult mängis saalihokit 28 last. Mängu viis läbi Uulu kooli kehalise kasvatuse õpetaja Egert. Väikeste lastega mängides on oluline pidevalt üle korrata mängu turvalisust puudutvad reeglid. Mänguaeg oli lühem, kuna osa meeskonnast väsis või tüdines.

08.07.2019 toimub saalihoki mäng Häädemeeste valla laste suvepäevade raames. Suvepäevadel osalevad 6.-13. aastased lapsed.

Õpilased on mõistnud, et koostöö tegemine on raske. Ehk kui tunnevad, et kõik on hästi laabunud, siis on ikkagi olnud tagasisidena, mida oleks olnud vaja teha paremini.

neljapäev, 23. mai 2019

Uulu saalihoki

Uulu Põhikool on Häädemeeste vallas tegutsev kool, kus õpivad aktiivsed noored, kes soovivad edendada kogukonna tegevusi ja koostööd. Häädemeeste vallas asub ka suur Uulu Kultuuri- ja spordikompleks, kus toimuvad erinevatele sihtgruppidele mitmed tegevused. Sihtrühmaks on lasteaia- ja koolilapsed, noortekeskuse noored, huviringides osalejad, trenniliikmed, üritustest osavõtjad jne, kes kogukonna eluga kokku puutuvad.

Otsustasime neid tegevusi rikastada populaarsust koguva spordialaga nagu saalihoki. Saalihoki on siseruumides mängitav jäähoki sarnane võistkondlik sportmäng. Kaks võistkonda võistlevad teineteise vastu plastist hokikeppidega eesmärgiga lüüa kerge aukudega plastpall vastasvõistkonna väravasse. Vahendid on kasutamiseks mõeldud kõikidele sihtgruppidele – valla koolide õpilased, noortekeskused, lasteaia lapsed, huviringides osalejad, täiskasvanud huvitundjad. Vastavalt kokkulepetele saab varustust ka piirkonna spordiastustes kasutada.

Meie noortega korraldame kaks turniiri juunis nii õpilastele- kui lasteaialastele, samuti kasutame vahendeid laagris. Suve jooksul osaleme näiteks Lambafestivalil, kus viime läbi saalihokiturniiri. Projekti lõpetame septembris toimuva saalihokiturniiriga, mis on mõeldud Häädemeeste valla noortele. Selle jaoks vajame toetust 1200€

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.