Uulu valgus

teisipäev, 22. detsember 2020

Kui huvi on suur, aga maailm ei mängi kaasa

Projekti nimi: Uulu valgus

Projekti toimumise periood: oktoober 2020 – november 2020

Projekti meeskond: 2 noort

Projektis osalejaid: u 60

Projekti partnerid: Uulu noortekeskus

Meie projekti eesmärk oli läbi valgustehnika soetamise pakkuda Uulu noortele laiemaid DJ ringi võimalusi ning korraldada ägedamaid pidusid.

Esmalt kui olime plaanid paika saanud ning lepingud allkirjastanud tundus kõik hästi sujuvat. Samal ajal planeerisime juba ka Halloweeni pidu. Asjade käigus aga selgus, et meie tellitud valgustid kohale ei jõua ning välja kuulutatud äge pidu jääb vanamoeliseks ja igavaks nagu vanasti. Õnneks aitas meid noorsootöötaja, kes rentis mõned tuled ja pidu sai vinge nagu välja kuulutasime.

Peale pidu järgmisel päeval jõudis kohale ka meie tehnika mille saime ülesse panna noortekeskuse DJ ringi ruumi kus poisid koos Aroniga iganädalaselt harjutavad.

Hetkel me uut pidu planeerida ei saa seoses Covid-19ga. Kui olukord normaalseks läheb hakkame kohe tegutsema.

Sel aastal me pidusid teha ei saa, kuna seoses koroonaga on meie noortekeskus avalikuks kasutamiseks suletud. DJ ringis saab valgustitega tegeleda kokkuleppel ühe kaupa. Kevadel kui saab jälle pidusid tegema hakata on poisid õppinud seda kasutama ja siis teeme ära kõik vingematest vingemad peod.

Selle projekti käigus sai selgeks, et alati ei lähe asjad nii nagu planeeritud ja ette võib tulla erinevaid takistusi mis ei sõltu meist ja meie plaanidest. Kuna meil läks veidi kiireks, siis ei jõudnud asjad õigeks ajaks kohale. Kui asjad kohale jõudsid tuli koroona ja kool ning noortekeskus pandi ajutiselt kinni. Nüüd jääb vaid loota, et koroona meie tegemistesse ei sekku ja saame ostetud asju pidudelgi kasutada.

Lisaks osutus tellitav tehnika 139.20 euro võrra kallimaks kui esialgselt planeeritud. Omaosaluse tasumiseks saime kasutada noortekeskuse rahalisi vahendeid.

Koroona on seganud ja rikkunud meie plaani ja projekti juba algusest saadik. Tänaseks pole teada millal ja mil viisil projekti vahendeid kasutada saame. Tegevustega saame jätkata vastavalt Vabariigi Valitsuse otsustele ja korraldustele. Senini said poisid kasutada vahendeid iganädalases DJ ringis, seegi on tänaseks pausile pandud.

Kindlasti korraldame noortele esimesel võimalusel mõne vahva sündmuse. Kui mitte varem siis kindlasti augustis toimuvas suvekoolis korraldame öödisco.

Läbi saime viia vaid ühe peo ja sedagi laenatud tehnikaga, (meie soetatud vahendid on täpselt samad mida laenasime). Pidu aga oli väga äge ja kohal oli üllatavalt palju pidulisi. Ühe mängu ajal õnnestus neid kokku lugeda ning 60 on meie jaoks väga palju.

Hetkel osaleb ringi tegevuses 2 noort. Üks päris uus poiss ja teine kes muusika tegemisega on juba kätt proovinud ja nüüd ongi avastanud valguse põneva maailma. Sellest tehnikast on meile suur abi ja ringi tegevus on saanud sisse uue hoo, kui vaid need piirangud lõppeksid.

Lubadus on lubadus!

Meie projekti eesmärk oli läbi valgustehnika soetamise pakkuda Uulu noortele laiemaid DJ ringi võimalusi ning korraldada ägedamaid pidusid.

Esmalt kui olime plaanid paika saanud ning lepingud allkirjastanud tundus kõik hästi sujuvat. Samal ajal planeerisime juba ka Halloweeni pidu. Asjade käigus aga selgus, et meie tellitud valgustid kohale ei jõua ning välja kuulutatud äge pidu jääb vanamoeliseks ja igavaks nagu vanasti. Õnneks aitas meid noorsootöötaja, kes rentis mõned tuled ja pidu sai vinge nagu välja kuulutasime.

Peale pidi järgmisel päeval jõudis kohale ka meie tehnika mille saime ülesse panna noortekeskuse DJ ringi ruumi kus poisid koos Aroniga iganädalaselt harjutavad.

Hetkel me uut pidu planeerida ei saa seoses covid-19ga. Kui olukord normaalseks läheb hakkame kohe tegutsema.

 

esmaspäev, 5. oktoober 2020

Uulu valgus

Uulu noorte kasutuses on hetkel helitehnika, aga puudub valgustehnika, millega saaks tutvuda DJ ringis. Meie eesmärk on anda noortele uusi teadmisi ja oskusi. Uued oskused võimaldavad noortel muuta noortekeskuse peod atraktiivsemaks, et ka need, kes siiani on pidanud pidusid igavaks, tuleksid väljas hulkumise asemel noortekasse.

Idee üks autoreid on Aron, kes on ise õppinud noortekeskuse DJ ringis juba alates 5. Klassist ning omandanud teadmised ja oskused valgustehnika kasutamise kohta suvel vabatahtlikuna erinevatel sündmustel kaasa lüües. Tänaseks on Aron saanud täisealiseks ning viib iseseisvalt Uulu noortekeskuses läbi DJ ringi ja sellest sündis plaan ringi võimaluste laiendamiseks. Toimub noorelt noorele õpe.

Lisaks DJ koolitusele on plaanis läbi viia töötube. Samuti saavad uue valgustehnika abil uue näo noortekeskuse peod jm. üritused.

Eesmärgi saavutame toetuse saades valgustehnika soetamisega, peale mida läheb koheselt käiku projektiprotsess ning ettevalmistuste tegemine täitmaks ajakavasse kuuluvaid sündmusi. Et eesmärk eeskujulikult täita, siis kaasame ürituste ning töötubadega võimalikult palju noori.

Kokku toimub projekti raames DJ ring ja valgustehnika töötuba koos valgustehnika õppega (ring jätkab projekti lõppedes), juhendajaks kohalik noor. Projekti raames toimub noortekeskuse Halloweeni pidu. Pidudel ja sündmustel jätkame tehnika kasutamist kuni selle kulumiseni.

Taotleme projekti elluviimiseks 1800€

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Link videole: https://www.facebook.com/283912898619620/videos/609181863096968