Väärtustame noorsootööd!

Projektitegevused toimusid 23. aprillist kuni 24. maini 2021 veebis ja sisendi väärtustamise esiletõstmiseks andsid osalejad üle-eesti.

Projekti eesmärk on öelda kogu ühiskonnale, miks noorsootöö on ühiskonna jaoks väärtuslik ja miks on oluline noorsootööd arendada ja hoida. Eesmärgi saavutamiseks loodi plakat, mis kutsus projektis osalema noortekeskusi, noorteorganisatsioone ja noori üle Eesti. Plakatit levitati Facebooki platvormil erinevatele noortegruppidele ning projekti korraldajad saatsid e-posti teel kutseid ka projektis osalenud mentoritele, samuti jagasid nad teavet teiste noorteorganisatsioonide ja noorsootöötajatega. Selle töö käigus koguti 6 videoklippi, mis pandi kokku üheks videoks. Valmis video levitati Facebooki gruppides (Tartu Ülikooli Narva Kolledži Tudengid; Lääne-Harju Huvikeskus Paldiski Noortetuba; Narva College of University of Tartu; TÜNK Noorsootöö eriala; Ida-Virumaa noorsootöötajad; Noorsootöö) samuti üliõpilaste ja projekti korraldajate isiklikel lehtedel. Aruanne kirjutamise ajal oli videot vaadatud juba 152 korda. See pole veel lõpp. Video levib Internetis jätkuvalt ning usume, et see toob tulemusi ja ühiskond näeb, kui väärtuslik on noorsootöö ning arvestab sellega ka edasiste tegevuste planeerimisel.

Projekti korraldustiimis oli 4 inimest: Maria Lazutina – Noorsootöö 1 kursus, projektijuht; Maria Shamonina – Noorsootöö 2 kursus, projekti koordinaator; Angelina Tassimova – Noorsootöö 2 kursus, projekti korraldaja; Danila Sviridov – Noorsootöö 1 kursus, projekti korraldaja. Kõik projektimeeskonna liikmed on ise noored, s.h. vanuses kuni 26 a.  Kaasatud oli kaks noortekeskust: Rakvere Avatud Noortekeskus (5 eesti keelt emakeelena kõnelevat noorsootöötajad ja 3 eesti keelt emakeelena kõnelevat noort) ja Narva Noortekeskus (2 vene keelt emakeelena kõnelevat noorsootöötajat ja 3 vene keelt emakeelena kõnelevat noort). Noorsootöötajad koos noortekeskusi külastavate noortega salvestasid video, milles nad rääkisid, kui väärtuslik on noorsootöö nende jaoks.

Projektis osalesid ka Eesti Noorsootöötajate Kogu (6 eesti keelt emakeelena kõnelevat osalejat). Samuti osalesid projektis 3 eesti keelt emakeelena kõnelevat osalejat ja 1 eesti keelt emakeelena kõnelev noor. Selle tulemusena osalesid selle projektis 18 eesti keelt emakeelena kõnelevat osalejat ja 5 vene keelt emakeelena kõnelevat osalejat.

Videod on salvestatud nii vene kui eesti keeles.

Mida projekti kaudu õpiti: 

  1. Meeskonnaliikmed: arendasid oskusi nagu meeskonnatöö, koostöö partneritega, projektijuhtimise oskused, oskused projektiprogrammi koostamisel, aruande kirjutamine, arve koostamine ning ajaplaneerimine üle-eestilisel tasemel, eesti keele oskus, suhtlemisoskused.

  2. Projektis osalenud noored: arendasid järgmisi oskusi: video loomise oskus, koostööoskus, suhtlemisoskused.

Projekti käigus loodi üks täispikk video, mida sotsiaalmeedias jagati, et näidata, kuidas ja miks noorsootöötajad ja noored peavad noorsootööd väärtuslikuks.