Vaba tahe – enesearengut toetav ja põnev!

Projekt toimus Zoomis 25. mai 2021, aga projekti koguperiood leidis aset vahemikus aprill-mai 2021, kus tegelesime projekti ettevalmistuse, reklaami ja tegevuste planeerimisega.

Projektiideeks oli korraldada veebiseminar interaktiivse töötoana ehk seminari koos Kahooti mänguga, kus osalejad said hinnata saadud teadmisi noorteinfo kontekstis. Projekti põhieesmärgiks oli edastada Narva vene keelt kõnelevatele noortele vanuses 14-18. aastat Eesti noorsootööga seotud infot ja tõsta teadlikkust, kust infot iseseisvalt otsida ja milline on usaldusväärne info.

Projekti meeskonnas oli kolm liiget: Anastassia Surkova,  Azilja Valejeva, Kristina Patoka. Anastassia Surkova oli projektijuht, Azilja Valejeva oli projekti teostaja ja kujundaja, Kristina Patoka on välissuhete loomise koordineerija. Tegime koostööd Teeviit tiimi ja Narva Noortekeskusega. Meie partneriks Teeviit tiimi poolt oli Elizaveta Cheremisina, kes on noorteinfo ekspert. Noortekeskuse poolt on Tatjana Mišina, kes oli projektis korraldajana abiks.

Projektis osales 15 noort, kes kõnelevad emakeelena vene keeles.

Õppisime projekti käigus, kuidas

  • koostada küsitlust

  • koostada küsimustikke ja teadmistekontrolle

  • kirjuta projekti (missugused on raskused, riskid ja ettetulevad probleemid ning milline on edukas projekt)

Projektis osalenud noored õppisid:

  • Milline info on usaldusväärne.

  • Kust leida usaldusväärset infot.

  • Kuidas valida usaldusväärset teabeallikaid.

  • Miks tarbida usaldusväärseid teabeallikaid.

Meie eesmärgiks oli edastada venekeelsetele noortele infot Eesti noorsootöö kohta, et tõsta teadlikkust võimalustest ning avada noorteinfo olemus ja väärtus ka vene kogukonna noortele. Tihti juhtub, et info ei jõua erinevate põhjuste tõttu nagu keelebarjäär vajaliku sihtgrupini ja soovisime seda muuta.

Meie partneriks oli Narva noortekeskus, kes aitas meid noorteni jõudmisega, digivõimalustega nagu Zoom ja tänusõnadega.