Väike-Maarja noortekonverents Võti Tulevikku

esmaspäev, 20. mai 2019

Otsesuhtlus tõi konverentsile palju noori!

Projekti nimi: Noortekonverents „Võti tulevikku“

Projekti toimumise periood: 07.02.2019-30.04.2019

Projektimeeskonna liikmete arv; osalejate arv ning taustakirjeldus

Projektimeeskonda kuulusid Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilasesinduse 12 liiget. Konverentsil osales 177 noort.

Projekti partneriks oli Väike-Maarja Gümnaasium.

Tegevuste ja toimunu kirjeldus:

Neljapäeval, 4. aprillil toimus Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasesinduse algatusel Väike-Maarja seltsimajas Lääne-Virumaa noortele suunatud konverents “Võti tulevikku”. Noortele esinesid päeva jooksul Elina Purde, Mart Noormaa, Merili Carola Kriisa, Andrei Zevakin ning Sünne Valtri. Päeva modereeris Indrek Lillemägi. Konverents oli üles ehitatud vestlussaate põhimõttel – külalised jagasid oma mõtteid mõnusas pingevabas õhkkonnas, arutelud toimusid dialoogi vormis.

Päeva esimeseks külaliseks oli näitleja ja lavastaja Elina Purde, kes rääkis näitlejatöö ilust ja valust, ning kõlama jäi põhimõte “Ka see läheb üle!”. Kaugelt Inglismaalt jõudis videolahenduse kaudu noorteni Mart Noorma mõtted. Noorma utsitas noori tegema seda, mis meeldib, ja väärtustama kalleid inimesi enda ümber.

Enne lõunapausi vestles noortega noor ise – Merili Carola, kes rääkis, et kõige olulisem on uskuda eelkõige iseendasse ja püüelda oma unistuste täitumise poole. Tüdruk nentis, et teel olevatele takistustele ei tohi kergel käel alla vanduda. Meeleolukaid vaheesinemisi pakkusid JJ-Streeti tantsukooli õpilased.

Aruteluringis kohtusid Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla, Väike-Maarja gümnaasiumi vilistlane Thomas Tammus, Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasesinduse president Keneli Pohlak ja Eesti Noorteühenduste Liidust Karl Andreas Sprenk. Räägiti elu võimalikkusest maal, eeskujudest, omaalgatuslikkuse olulisusest ja kogukonna väärtustamisest.

Andrei Zevakin inspireeris noori katsetama ja leidma oma nišši. Kõige tähtsam on pühendumine, enda tuleviku nimel töötamine ja mitte liiga kõrgete ootuste seadmine. Päeva lõpetas lauljanna Sünne Valtri, kes tõdes, et kui naeratada, siis naeratab ka maailm vastu. Enne tordisöömist said noored päeva jooksul kogutud teadmised proovile panna Kahooti mängides. Noortes tekitas võistlemine hasarti ja elevust.

Ülevaade saadud kogemustest

Projekti elluviimise käigus said meie meeskond esmakordse konverentsi korraldamise kogemuse. Tõdesime, et kuigi plaanid varakult ära tehes ja kokkulepped sõlmides siis ikka võib ette tulla ootamatuid olukordi. Suureks katsumuseks kujunes asjaolu, et meie konverentsil esinemiseks oli nõusoleku andnud Taavi Rõivas, kuid asjaolude kokkulangemisel toimus selle kuupäeval hoopis riigikogu avaistung. Tema asemele pidime leidma vaid nelja päevaga uue esineja. Meil on väga hea meel, et meiega oli valmis oma kogemusi jagama noor ise – Merili Carola.

Konverentsi korraldamisel kogesime, et tänapäeva inforikkas maailmas tuleb teha palju tööd selleks, et info jõuaks sihtrühmani. Andsime infot toimuva noortekonverentsi kohta läbi erinevate infokanalite (kasutasime selleks ka näiteks Lääne-Virumaa koolide infolisti), kuid saime teada, et parim reklaam on ikkagi otsesuhtlus, mis on aga väga ajamahukas.

Saime konverentsi läbiviimise käigus ka esmakordse videokõne läbiviimse kogemuse, mille õnnestumise pärast olime eelnevalt veidi murelikud, kuid kõik toimis väga hästi. Nimelt ei olnud võimalik oma tööülesannete tõttu Mart Noormaal Eesti viibida, kuid saime tema mõtteid kuulata ja ka küsimusi esitada läbi erinevate infotehnoloogivahendite.

Kaasasime ka noori konverentsi vältel läbi erinevate tegevuste. Ettekannete vahel toimusid näiteks virgutuspausid ning päeva võtsime kokku Kahooti mänguga, mis tekitas saalis väga palju elevust.

Konverentsi ettevalmistades mõtlesime kogu päevakava korduvalt ja üksikasjalikult läbi ning analüüsisime võimalikke tegevusi. Õppisime, et iga tegevuse põhjalik planeerimine on väga oluline ja nõuab suur ajaressurssi.

Konverentsi korraldamine on meile julgust andnud suhelda ja pöörduda tuntud inimeste poole ning pidada nendega läbirääkimisi. Protsessi käigus õppisime leidma alternatiivseid lahendusi ja paindlikult olukordi lahendama. Kogesime, et kui teed südamega ja pühendunult siis on saalisolijate rahulolu korraldajatele suurimaks tunnustuseks ja motivaatoriks ka edaspidi toimetamisel.

Meil on väga hea meel, et konverentsil osalenud noored said konverentsil innustust ja tõdemust, et edu tuleb läbi raskuste ja kõik raskused on ületatavad. Noored tõid konverentsi lõpus välja, et konverents oli nende jaoks õpetlik, inspireeriv ning motiveeriv, andis juurde enesekindlust oma unistuste elluviimiseks. Osalejatele meeldis võimalus oma mõtete kirja panemiseks, oli hea toitlustus ning meeldiv päevajuht.

Soovime kõigile noortele, kellel on mõte või soov ise midagi taolist korraldada, julgust ja järjekindlust oma mõtete elluviimisel.

Lingid:

teisipäev, 26. märts 2019

Väike-Maarja noored kutsuvad teid avastama, milline võti avab ukse tulevikku!

Projekti praeguses faasis oleme saavutanud kokkulepped noori inspireerivate tuntud inimestega. Noortele on oma edulugusid valmis jagama: näitleja Elina Purde, poliitik Taavi Rõivas, muusikaprodutsent Andrei Zevakin, füüsik Mart Noorma ja lauljanna Sünne Valtri. Meil on väga hea meel, et oleme saanud meie konverentsile esinema erinevatest eluvaldkondades edukad persoonid, kellega on koostöö ja suhtlus väga hästi toiminud. Ühe esinejaga oli meil kokkulepe sõlmitud, kuid selgus, et ta peab sündmuse toimumisajal viibima välisriigis. Meie väljakutseks on korraldada temaga videokonverents, kuid arvame, et saame sellega hakkama.

Oleme välja saatnud osalejatele registreerimisvormi, mille kaudu on võimalik üritusel osaleda. Hetkel on konverentsile registreerunud 90 õpilast. Selleks, et osalejatel oleks võimalik enda head mõtted konverentsi jooksul kirja panna ja hiljem oma tegevusi/projekte eesmärgistada, oleme tellinud ära pastakad ja märkmikud.

Koostanud oleme päevakava, mille oleme kooskõlastanud kõikide esinejatega. Väljakutseks on osutunud vaheesinejate leidmine, kuid tegeleme sellega endiselt aktiivselt. Meil on olemas kokkulepped päevamoderaatoriga, kelleks on Indrek Lillemägi. Lisaks oleme mõelnud toitlustuse ja lavakujunduse peale ning tegeleme sellega.

Noortekonverentsi ühe osana toimub aruteluring, kus sõna saavad nii maakonna arendajad kui ka noored ise. Soovime välja tuua noorte ootused piirkonnale ja piirkonna poolt pakutavad võimalused noortele. Oleme kokkulepped sõlminud vestlusringis osalejatega. Raskeks on osutunud piirkonna arendajate leidmine, sest neil on juba oma aeg planeeritud. Meil oli väga hea meel, et noortega kokkulepete sõlmimine läks ladusalt.

Järgmiste sammudena peame saavutama kokkulepped vaheesinejatega. Valmis peame saama lavakujunduseks vajalikud elemendid – lavakujunduse visioon on meil valmis. Toitlustajaga peame saama kokku, et kõik veel üle arutada ja täpsustada. Lisaks peame veel tegelema aktiivselt sündmuse reklaamimisega. Muidugi kõige tähtsam on meie jaoks 4. aprill, kui noortekonverents toimub.

Konverentsi korraldamine on julgust andnud suhelda ja pöörduda tuntud inimeste poole ning pidada nendega läbirääkimisi. Protsessi käigus oleme õppinud leidma alternatiivseid lahendusi ja paindlikult olukordi lahendama. Lisaks oleme kogenud, et isegi kui läbirääkimisi alustada varakult, siis tuleb arvestada koostööpartnerite tiheda ajagraafikuga.

teisipäev, 12. veebruar 2019

Väike-Maarja noortekonverents Võti Tulevikku

Väike-Maarja Gümnaasiumi noored soovivad korraldada Lääne-Virumaa noortekonverentsi „Võti tulevikku“. Tegemist on noortele suunatud sündmusega, mille eesmärgiks on noorte motiveerimine ja nende innustamine enda unistuste poole püüdlemisel. Luues noortele varakult võimaluse seminaridel osalemiseks, loome aluse elukestvale õppele. Konverentsi modereeriks päevajuht, kes loob kahekõne tuntud inimestega erinevatelt elualadelt. Noored saavad sellest motivatsiooni oma eesmärkide ellu viimiseks ja enesearendamiseks. Igale osalejale soovime kinkida kirjapulga ja märkmiku mõtete ülestähendamiseks ning hilisemate ideede mõtestamiseks.

Meie eesmärgiks on pakkuda noortele võimalust end kodukohas täiendada. Soovime, et konverents oleks noortele tasuta. Sellega tagame võimaluse, et kõik motiveeritud noored saaksid elamuse osaliseks. Teadlikumad ja ettevõtlikumad kogukonnaliikmed tagavad tulevikus meie piirkonna jätkusuutliku arengu.

Idee teostamiseks vajame 1800€ rahasüsti.

Arvame, et noortesse panustamine ongi tuleviku võti! Aita ka sina!

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.