Valga muuseumi noortetuba

kolmapäev, 19. juuni 2019

Ka muuseuminoored pakuvad noorsootöövõimalusi

Projekti nimi: Valga Muuseumi noortetuba

Projekti toimumise periood: 06.02.2019-31.05.2019

Projektijuht: Liis

Projektimeeskonnas: Marlett-Mariin, Laura, Ragnar ja Markus.

Projekti kava:

27. veebruar Koolivaheaja filmipäev: „Nimed marmortahvlil“

23. aprill „Öö muuseumis“

18. mai „Kabeturniir“ Väikesed muuseumisõbrad vs külastajad

Projekti käigus said Valga valla noored enda aega veeta noortetuba muuseumis. Taotluse ja eelarve kohaselt osteti 15 kott-tooli ja kvaliteetsed kõlarid. Esimese avaüritusena korraldati koolivaheajal veebruaris filmipäev. Üheskoos vaadati Eesti filmi „Nimed marmortahvlil“. Teise üritusena veetsid noored öö muuseumis ja kolmanda sündmusena korraldati noortetoas kabeturniir ja Valga muuseumi raadio muuseumiööl, kus külastajaid kokku oli üle 500 (kaudsed kasusaajad). Noored said julgust esinemiseks, õppisid kasutama helitehniku juhendamisel helipulti, mikrofone ja kõlareid.

Kokku osales noorte poolt korraldatud sündmusel 48 Valga valla noort. Sündmuste korraldamine ja läbiviimine õnnestus noortel väga hästi. Eriti hea meel oli projektis osalejatel just selle üle, et üritustele tulid osalema need, kes huviringi tegevusest varem osa võtnud ei ole. Nii saadi uusi tuttavaid ja veedeti koos aega.

Muresid noortel projekti läbiviimisel ei tekkinud. Aruannet tehes, olid lapsed ühisel arvamusel, et saadi juurde oskusi, teadmisi, julgust, innustust, tahet ja uusi sõpru. Võime kindlalt väita, et projekt tõi meie majja palju rõõmu.

Mida on noored oma esimesest projekti koostamisest õppinud?

Kõigepealt kindlasti seda, et sul peab olema idee ja soov see idee ellu viia. Tore on üheskoos midagi põnevat ja kasulikku teha. Korraldasime ühiseid arutelusid, koostasime eelarve, kinnitasime ürituste kavad, levitasime reklaami, tegime kokkuvõtted sündmusest ja koostasime aruannet. Kõige eredamalt jääb meelde veedetud öö muuseumis, usume, et see on mälestus kogu eluks. Aitäh Nopi Üles meeskonnale!

Kajastus:

https://lounapostimees.postimees.ee/6578078/noored-veetsid-oo-muuseumis

https://www.facebook.com/valgamuuseum/photos/a.117163414972323/2343934915628484/?type=3&theater&notif_t=page_post_reaction&notif_id=1559127403554388

pühapäev, 7. aprill 2019

Väiksed muuseumisõbrad õpivad igal sammul

Noortetuba Valga Muuseumis.

Projekti käigus said Valga valla noored sisustada noortetuba muuseumis. Taotluse ja eelarve kohaselt osteti 15 kott-tooli ja kvaliteetsed kõlarid. Esimese avaüritusena korraldati koolivaheajal 27. veebruaril filmipäev. Üheskoos vaadati Eesti filmi „Nimed marmortahvlil“.

Noorte filmiõhtu õnnestus väga hästi. Eriti hea meel oli noortel just selle üle, et filmi tulid vaatama ka need huvilised, kes huviringi tegevusest varem osa võtnud ei ole. Filmipäeval saadi uusi tutvusi ja veedeti koos hiljem aega lauamängu mängides.

Konkreetselt selle projektiga meil muresid ei ole olnud. Noortel ideid ja tegevustahet jagub. Ühiselt projekti vahearuannet tehes, olid lapsed seda meelt, et noortetoa sisustamise ja muuseumis ürituste korraldamisega Valga valla noortele saab vaid edasi minna. Põnevusega oodatakse öö veetmist muuseumis aprilli koolivaheajal.

Mida on noored oma esimesest projekti koostamisest õppinud?

Kõigepealt kindlasti seda, et sul peab olema idee ja soov see idee ellu viia. Korraldasime ühiseid arutelusid. Saime kogemuse videokõne tegemisel, kui suhtlesime Nopi Üles projektijuhiga. Tunnistame, et oma esimesel vestlusel olime natuke kartlikud. Rääkisime läbi projektist tulenevad kohustused ja nõuded.

Lisatuge vajab noor projektijuht Liis tähtaegade meeldetuletuse osas. Ideedest ja kogukonna noorte toetusest puudust ei ole.

teisipäev, 12. veebruar 2019

Valga muuseumi noortetuba

Idee värskendada Valga valla noortele muuseumisse ruum kokkusaamiseks, tekkis meil seepärast, et meil on olnud siin väga tore. Samas aga on meie tutvusringkonnas arvamusi, kus noortel on eelarvamus, et muuseumis võib korra käia, kuid sagedamini on seal igav. Meie soovime seda müüti Valgas murda. Selleks, et noortel üheskoos rohkem tegevust oleks ja põhjust muuseumi külastada soovime korraldada filmiõhtuid või kohtumisõhtuid, kus noored esinevad, kas muusika või luuletusega.

Koostöös muuseumiga soovime avada oma näituse ja teha ettekandeid. Kõige põnevam väljakutse meie jaoks on koolivaheajale planeeritud sündmus Valga Valla noortele „Öö muuseumis“ Ürituse läbiviimiseks ja öö muuseumis atraktiivseks tegemise jaoks oleme planeerinud programmi esinemistega, orienteerumisega ja filmi vaatamisega.

Idee elluviimiseks vajame 1800€

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.