Valga noortepäev

neljapäev, 27. juuli 2017

Valga noortepäev võiks saada traditsiooniliseks ürituseks, huvialaringide tutvustus õnnestus 🙂

 1. Projekti nimi

Projekti nimi: JJ-Street Noortepäev Valgas

 1. Projekti toimumise periood

Projekti/Ürituse toimumise kuupäev oli 10. Juuni 2017. Ettevalmistav periood algas juba märts 2017.

 1. Korraldajate arv, osalejate arv, tausta kirjeldus

Eestvedajateks oli 4 noort: Erika Kesvatera, Cristella Sumero, Grete Podnieks, Kristiina Saaron

Projektis osales keskmiselt 300 noort

JJ-Street Noorteala näol oli tegemist esmakordse noortele suunatud päevaga, mis toimus Valga linnas. Ürituse eesmärgiks oli pakkuda noortele erinevaid põnevaid väljundeid. JJ-Street noorteala koosnes 4 tunnisest programmist. Päeva alguses said noored panna ennast proovile erinevates meeskonnamängudes ja võistlustel (sumomaadlus, teatevõistlused, slackline), vaadata erinevaid etteasteid ja osaleda õpitubades milleks oli slackline, tänavatants, koolitus koos Joel Juhiga.

 1. Partnerid

Lisaks Nopi Üles projektile oli auhindade näol partneriteks Maiasmokk, Balsnack ja A Karuse, kes panid teatevõistlustele toodete näol oma auhindu välja.

 1. Tegevuste ja toimunu kirjeldus
 • Sumokostüümi võistlus. Põhivõistluses sai osaleda 8 võistlejat, kes astusid omavahel võistlustulle. Võitja sai auhinna koostööpartneritelt.
 • Teatevõistlused (erinevad mängud meeskondades)
 • Näomaalingud. Noored riietasid ennast erinevatesse kostüümidesse ning tegid lastele näomaalinguid .
 • Slackline etteaste ja õpituba
 • Tantsulised etteasted
 • Tsirkuse etteaste
 • DJ töötuba
 •       Parkuuri töötuba
 • Beatbox etteaste
 • Valga linnatants/Flash Mob filmimine (eelnevalt õpetatati kahe kuu jooksul Valga linna erinevates koolides ja noorteorganisatsioonides lastele tants, mida esitleti ja filmiti Valga linnapäevadel)
 1. Ülevaade kogemustest

Noored koostasid oma kogemustest plussid ja miinused.

Miinusteks peeti:

 • Kuigi oli koostatud exel ülesannetest, siis kõik ei olnud teadlikud kogu ülevaatest (kes mille eest vastutab)
 • Kui viidi läbi koolitus Joel Juhiga siis samal ajal toimus ka noortealal tegevus. Kohati on see plussiks, kuid puudus piisav abijõud, et kogu tegevust hallata.
 • Ürituse kellaaeg oli Valga kohalike noorte jaoks liiga varajane.
 • Järgmisel aastal tuua noortele kindlasti ka esinejaks artist, et üritus oleks kutsuv.
 • Veemängu alused ei jõudnud õigeks ajaks kohale, mistõttu hilines selle mängu algus.
 • Kuna üritus toimus teist aastat ning selle lööktegevuseks on Flash Mob, siis järgmisel aastal mõelda Flash Mobi asemel  välja kutsuvam ja leidlikum tegevus, mis noori rohkem osalema kutsub.
 • Järgmisel aastal teha ka kindlasti Facebooki reklaamile lisaks paberkandjal reklaami.
 • DJ töötuba ei olnud nii populaarne
 • Noorteala asus põhitänavalt (kultuurimaja juurest) liiga kaugel.

Plussideks peeti:

 • Noored võtsid vastutuse ning murede kohal leiti kohe lahendus.
 • Meeskond suhtles omavahel positiivselt.
 • Lastele väga meeldisid näomaalingud.
 • Tantsulised etteastet olid head.
 • Joel Juhi koolitus noorte jaoks väga motiveeriv.
 • Mängudeks saadi koostöö partnerid, kes aitasid euroalustega.
 • Hea koostöö raamatukoguga, kes andis meile elektrit ja esinejatele riietevahetuskoha
 • Hea koostöö Kultuurimajaga tehnika osas.
 • Linna vastukaja oli positiivne, samuti osalejate.
 • Noorte areng läbi projekti oli tugev. Õpiti üksteist kuulma, keskenduti eesmärkidele ning koos saadi üle hirmudest. NT! Suhelda endast vanemate inimestega.
 1.  Kuidas sai kogukond kasu, milline oli tagasiside?

Valga linna eestvedajad on aastate jooksul tahtnud elustada noorte algatust ja positiivset suhtumist. Läbi selle projekti sai elustada noorte algatusvõimet, mille peale tagasiside oli väga positiivne. Hea on see, et noored soovivad projekti arendamist jätkata ning luua üritusest traditsiooni.

Positiivne tagasiside tuli ka lastevanematelt, kes olid rahul noorte suunamise ja algatusvõimega.

 1. Ettepanekuid järgmistele taotlejatele

Kindlasti soovitame omalt poolt taotlust taotleda juba varakult. Samuti oluline on noorte kaasamine ning suunata just noori seda tegema. Tänu sellele projectile on noored saanud oskusi juurde ning edaspidi on juba iseseisvamad antud projekti eest vedama.

 1. Ülevaade kuludest lisa ühes.
 1. Osalejate arv, projektis kasusaajae arv

Projektis osales ca 300 noort.

Ca 30 noort osales etteastetes

ca 60 noort Joel Juhi koolitusel

ca 30 noort Slacklines

ca 10 noort DJ töötoas

Näomaalingutes osales ca 40 noort

Sumomaadluse võistlusel ca15 noort

Teatevõistlustel ca20 noort

Beatboksis ca 20 noort

Projektis kasusaajate arv oli kuni 20 noort, kes põhitiimis ja vabatahtlikena olles projektist palju õppisid. Samuti Valga linn ja Valga noored, kes antud päeval lisakogemusi said ning uute aladega tutvusid.

11.Projekti pildi ja videomaterjal.

Pildimaterjali leiab:  https://www.facebook.com/events/212646182576585/permalink/229040084270528/

Samuti on olemas videomaterjal.

 

kolmapäev, 7. juuni 2017

Valga noortepäev tuleb kindlasti vinge! Juba sellel nädalavahetusel

 1. Projekti nimi ja asukoht

Projekti nimi: JJ-Street Noortepäev Valgas

Asukoht: Säde park, Valga

 1. Kuidas on projektitegevused siiani läinud?

Projekti tegevus on läinud positiivselt. Tehtud on järgmised tegevused:

 • Kohtumine Valga linna kultuurinõunik Merce Mäe ja kultuurijuhataja Ülle Juhiga arutades ürituse toimumise asukoha planeeringut.
 • Läbiräägitud on tehnika kultuurimaja tehnikajuhi Tõnu Karpoviga.
 • Tellitud on slackline treener ja töötoa läbivija
 • Tellitud on beatbox esineja
 • Kohtumised on tehtud meeskonnaga, mille eesmärgiks oli ära jaotada ülesanded.
 • Kinnitatud on algne ajakava
 • Olemas on fotograaf ja päevajuht
 • On leitud koostööpartnereid auhinnafondi (mitte rahaline) näol, kelleks on Balsnack ja Akarums (koostööpartnerid on veel tulemas lisaks)
 • Olemas on ürituse facebook event:  https://www.facebook.com/events/212646182576585/?fref=ts
 • Tellitud on sumokostüüm
 • Lisaks on õpetatud noortele Flashmobi ja kavandatud ka selle filmimine.
 • Kinnitatud on ka koolitus Joel Juhiga
 1. Mis on eriti hästi õnnestunud?
 • Positiivne on see et lühikese ajaga on palju asju kinnitatud ning huvi noorte seas on suur.
 • Hea on ka noorte omavaheline koostöö ja ülesannete jaotus. Noored on avatud ideedega kaasa rääkima. NT! Tutvustavad 5. juunil noored kooli viimasel päeval erinevates koolides Noortepäeva sündmust.
 1. Millised probleemid või murekohad on tekkinud
 • Hetkeliseks murekohaks on parkuuri töötoa läbiviija, kes meile viimasel hetkel ära ütles. Lisaks ootame kinnitust näomaalingute tegijatega.
 1. Mida on tehtud ja mida tehakse järgmiste sammudena?

Hetkel on tehtud punktis 2 olevad tegevused.

Tegeleme lisaks näomaalingute ja parkuuri töötubade juhtide leidmisega. Otsime koostööpartenreid auhindadeks. Lisaks otsime kohalike näol noortejuhte ja organisatsioone kes soovivad kaasa lüüa päeva sisustamisel. Räägitud on Avatud Noortekeskusega ja Otepää Seikluspargiga.

 1. Mida olete ideed ellu viies õppinud?

Noored on õppinud pidama aktiivsemalt läbirääkimisi erinevate osapooltega NT! Ettevõtted auhindade näol, koolide juhid (kohalikuks reklaamiks), kohalikud organisatsioonid ja eakaaslased (flashmobi näol). Lisaks õpivad noored ka distsipliini ja meeskonnatöö oskust. Tehakse tabeleid ülevaateks meeskonnatööst, kes millega tegeleb ja lisaks arenevad liidriomadused üksteise arvestamisel.

 

 

Valga noortepäev

JJ-Street Noortepäeva eesmärgiks on tuua Valga linna noorteni uued ja atraktiivsed huvitegevuse võimalused. Tahame aidata kaasa linna huvitegevuse arengule ja pakkuda põnevaid võimalusi enese arenguks. Meie sooviks on teha üritus tuleviku perspektiivis traditsiooniliseks, kuid igal aastal on oodata ka meeldivaid uusi üllatusi. Viime läbi ka küsitluse, mida noored tegevustest arvasid, mida neist tegevustest võiks kindlasti edasi arendada ja Valga linna noorteni tuua.

Vajaksime huvitegevuse võimaluste tutvustamiseks 2000 eurot.