Valga Unistuste Sein

kolmapäev, 19. september 2018

Unistuseks unistusi teostama hakata

 1. Projekti nimi

Projekti nimi: Unistuste Sein

 1. Projekti toimumise periood

Projekti/Ürituse toimumise kuupäev oli 11. Juuni-15. juuli 2018. Ettevalmistav periood algas juba detsember 2017.

 • Projekti ettevalmistav kohtumine Tõrva Noortekeskuses (ööbimisega)
 • 14. veebruar läbirääkimised sõjaväemuuseumiga seina asjus
 • 21. veebruar läbirääkimised Valga linnaga
 • 23. märts meeskonna kohtumine
 • 11. aprill kohtumine Valga linnaga
 • 13. aprill läbirääkimised AS Atriaga
 • 24. aprill kohtumine võimaaliku kunstnikuga, kellega hiljem koostüü muutus
 • 23. mai meeskonna kohtumine
 • 25. mai kohtumine Valga vallaga
 • 30. mai kohtumine kunstnikuga
 • Lisaks kohtuti mai kuus veel, et ettevalmistada projekti avamist
 1. Korraldajate arv, osalejate arv, tausta kirjeldus

Eestvedajateks oli 1 noor koos juhendajaga : Erika Kesvatera ja Mari Venski

Projektis osales keskmiselt 100 noort

‘’Unistuste Seina’’ näol oli tegemist Valga noore Erika Kesvatera ideega koguda kokku linna noorte unistused ning need ühiselt maalida seinale. Teemaks on ‘’Valga linn 20 aasta pärast’’. Ürituse eesmärgiks oli noori julgustada suurelt mõtlema ning oma kodukohast hoolima. Projekti plaaniti pikalt alustades erinevate ideede kogumisega Valga linna koolidelt. Järgnevalt pöörduti linnavalitsuse poole sooviga leida sobiv object kuhu maaling teha. Lisaks otsiti paraleelselt kunstnikku. Kuigi projekt võttis aega, täitis see kenasti oma eesmärki.

 1. Partnerid

Lisaks Nopi Üles projektile oli partneriteks hea nõu ja jõuga Valga linn, Valga Põhikool, Valga Gümnaasium, JJ-Street Tantsukool, Atria Lihatööstus.

 1. Tegevuste ja toimunu kirjeldus
 • Detsember 2017 projekti kirjutamine ‘’Nopi Üles’’ projektifondi
 • Jaanuar 2018 häälte kogumine ja projekti kinnitamine
 • Veebruar 2018-märts 2018 ideede kogumine ja kinnitamine
 • Märts 2018 läbirääkimised linnaga ning algse plaani muutumine
 • 20. märts koolitus noortele ‘’graffity teemal.
 • Aprill 2018-mai 2018 objekti otsimine
 • 4. aprill Merce Mäega kohtumine Unistuste Seina kajastuse teemal.
 • 18. aprill Meelis Kivi kohtumine algse objekti raames (hiljem objekt muutus)
 • Mai 2018 projekti kinnitamine AS Atriaga
 • 1-8. Juuni läbirääkimised telefoniteel nii Atria kui ka Kunstniku ja linnapeaga.
 • 11. juuni projektiga alustamine ning Unistuste Seina avamine koostöös Valga linnapeaga.
 1. Ülevaade kogemustest.

Noored koostasid oma kogemustest plussid ja miinused.

Miinusteks peeti:

 • Projekti esialgse tähtaja muutumine.
 • Unistuste seina avamise kajastus oleks võinud olla tugevam.
 • Ideed noortel oleks võinud olla konkreetsemad ideed NT! Loomeala jne.

Plussideks peeti:

 • Tagasiside on meeletult positiivne. Noored teevad pilti loomingu taustal. Tagasiside positiivne nii lastevanemate kui ka noorte näol.
 • Pilt innovaatiline ja ilus.
 • Koostöö kunstnikuga okei.
 1. Kuidas sai kogukond kasu, milline oli tagasiside?

Valga linnavalitsuse tagasiside oli meeletult positiivne, nii linnapea kui ka kulturinõuniku poolt. Samuti tagasiside lastevanematelt, elanikelt ja noortelt. Inimestele meeldis innovaatiline lähenemine. Järgmiseks sammuks on seinale loodud unistusi teostama hakata.

 1. Ettepanekuid järgmistele taotlejatele

Soovitame omalt poolt teha projekti, kus on kaasatud kohaliku omavalitsuse erinevad vanused ja sihtgrupid.

Projektis osales ca 100 noort. Kasusaajate arv on kõik linna elanikud.

 

teisipäev, 24. aprill 2018

Valga noored koguvad unistusi!

 1. Projekti nimi

Projekti nimi: Dreamwall

 1. Projekti toimumise periood

Projekti/Ürituse toimumise algne kuupäev pidi olema 09.01.2018 – 30.05.2018. Kuna koostöö ja ideed linnavalitsusega muutusid, siis sai projekti tegevusajaks 09.01.2018 – 30.06.2018

 1. Korraldajate arv, osalejate arv, tausta kirjeldus

Eestvedajateks on 2 noort: Erika Kesvatera, Meelika Müürsepp ja nende juhendaja Mari Venski.

Seniks on projekti osas tehtud koostööd Valga linnavalitsusega (esindaja Merce Mäe). Lisaks on leitud kunstnik (Kristjan Bachmann).

Praegu käivad läbirääkimised Valga Lihakombinaadiga, et saada kinnitus ja luba seina kasutamise osas. Unistuste sein, mis on saanud oma mõtte Valga noortelt plaanitakse teha 10. juunil (Valga linnapäevad) mõttega kinkida noortelt Valga linnale kingitus. Sündmust plaanitakse ka ametlikult avada.

 1. Partnerid

Lisaks Nopi Üles projectile on partneriteks Valga linn (idee toetamine ja projekti kajastamine kohalikus meedias) ja Valga Lihakombinaad (kes võimaldab projektiks vajaliku seina)

 1. Tegevuste ja toimunu kirjeldus
 • Kohtumine Valga linnavalitsuse esindajaga Merce Mäe
 • Meeskonna koosolekud
 • Kohtumine Valga Atria esindajaga (tulemusel nende sein kahjuks ei sobinud)

Mis on eriti hästi õnnestunud?

 • Kõige positiivsem on Valga linna poolt välja pakutud idee, teha sein linnapäevadel ning tähistada seda kui noorte kinki Valga linnale.

Millised probleemid või murekohad on tekkinud

 • Probleemid on tekkinud vajaliku seina leidmisega. Esimene asukoht ei sobinud kuna haldajad soovisid teostada seinal oma militaarset disaini. Meie projekti eesmärgiks on siiski kajastada noorte unistusi, mis on seotud Valga linnaga..
 1. Mida on tehtud ja mida tehakse järgmiste sammudena?

Hetkel on tehtud punktis 5 olevad tegevused

Plaanitakse:

 • Kohtumine Valha lihatööstusega nende poolt pakutava seina osas.
 • Unistuste kogumine valga linna noortelt
 • Maalingi disainimine koostöös Kristjan Bachmanniga
 • Unistuste Seina valmimine ja avamine.

 

esmaspäev, 26. veebruar 2018

Valga linna “Unistuste sein”

Aegamisi on mõeldud tuleviku peale, sealhulgas ka sellele, milline Valga linn võiks välja paista 20 aasta pärast. Igaühel on tekkinud oma visioon, seega kutsume kõiki julgelt jagama oma unistusi. Tulevik võib tuua väga huvitavaid lahendusi, seega ei piisa ainult visiooni joonistamisest seinale, vaid selleks kasutame kogu ehitise pinda. Inspiratsiooni allikaks sai Baltic Sessioni Street Art Jam, mille käigus joonistati seintele suure tagamõttega ilusaid pilte. Kogudes kokku tuleviku pildid Valgast, kutsume välismaalt kunstnikud, kes kooskõlastavad need mõtted laheda kunstina. Maja on nähtavas kohas ning sealt liigutakse igapäev mööda, mis tuletab meelde oma unistusti ning soovi neid ellu viia. Alaeesmärgiks on linnapildi kaunimaks ja turvalisemaks muutmine. Sellelaadsevkunstiga kaetud maja jagab inimestele positiivsust, kui hommikul mööda kõndides saab vaadata, et “Oh, selle unistuse viisime ellu juba eile!”.

Idee teostamiseks taotleti 2000€.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.