Valguta korvpalliplats

teisipäev, 22. detsember 2020

Kaua tehtud kaunikene rõõmustab kogukond veel kaua-kaua!

Projekti nimi: Valguta korvpalliplats

Projekti toimumise aeg: September 2019-oktoober 2020 Valguta külas, Tartumaal.

Projektimeeskond: 3 liiget: projektijuht Kaisa ja lisaks kaks meeskonnaliiget Andres ja Helen. Idee ja motivatsioon teostuseks tuli Kaisalt, Andres vastutas video tegemise ja kokku monteerimise eest ja Helen oli jõu ja nõuga abiks.

Projekti tegevustest võttis kokku osa 34 inimest.

Koostööd tegime Rõngu Avatud noortekeskuse ja Rõngu Rahvamajaga.

Hakkasime projekti ettevalmistustega tegelema 2019. aasta juulis. Peale rahastuse taotluse positiivset vastust taotlesime omaosalust Elva vallast. Seejärel otsisime parima pakkumise korvpallikonstruktsioonide jaoks. Selle saime Yes Sport OÜlt. Peale tellimist selgus, et tarneaeg on 8 nädalat. Tulid külmad ja uusi poste ei olnud võimalik paigaldada samaviisi nagu vanad olid paigaldatud. Need tuli valada betooni sisse. Seega meie projekt jäi “talveunne”. (Projekt „külmutati“ ja tegevustega jätkati 2020. aasta lõpus – Nopi Üles meeskond).

Tuli kevad ja tahtsime suure rõõmuga asjadega pihta hakata, aga oh õnnetust – meid ootas ees ülemaailmne koroona haiguspuhang ja taaskord oli mõtetel kriips peal teadmata ajaks. Kuna suvel olukord leevenes saime hakata enda tegevustega taaskord pihta. 25. juuli toimusid esimesed korrastustalgud, millega võtsime maha võsa mis aastatega platsi äärde kasvanud, niitsime ümbruse, puhastasime asfalti sinna kasvanud heinast ja samblast ning koristasime prügi. Kokku osales talgutel 10 inimest. Nagu piltidelt näha, siis tööd sai tehtud korralikult.

Peale korrastustalguid hakkasime planeerima konstruktsioonide paigaldamist. Siinkohal soovime tänada Jaanust, kes aitas meid generaatoriga ja Andot, kes abistas segumasinaga. Paigaldus ja platsi piirjoonte värvimine toimusid 29. ja 30. augustil ning sellest võttis osa 7 inimest. Töötasime nii vihmas kui kuivaga, nii hommikul kui õhtul, aga valmis ta meil sai!

Teise päeva õhtul olime omadega päris väsinud juba.

Kogu meie vaev sai tasutud, sest 26.09 saime enda kaua valminud platsikese avatud. Sündmust planeerides hõikasime välja, et kohale tuleb tulla oma palliga ja platsil peab mängima hajutatult. Kohal oli 27 inimest. Tegime vabaviske võistluse, kust võitjana väljusid Mai-liis ja Jaanus. Sõime torti ja nautisime sportlikult sooja ilma. Tore oli kuulda külaelanike arvamust ja tagasisidet renoveeritud platsi kohta.

Mis me õppisime ehk mis me teeme tulevikus paremini:

  • küsin alati tarneaega
  • mõtlen läbi kuidas miskit paigaldada
  • ei karda abi küsida targematelt
  • kõik ei ole alati minu kontrolli all
  • ajaplaneerimine, ajaplaneerimine, AJAPLANEERIMINE
  • mõtlen paremini läbi eelarve
  • meeskonna liikmete motiveerimine on super oluline!

Meie projektis kulus raha korvpalli konstruktsioonide, koristustalgute, renoveerimise talgute ja avamise korraldamisele.

Alates platsi avamisest on see kasutust leidnud tõepoolest igapäevaselt. Kohale tullakse ka kaugemalt ja täitsa mitme autoga. Platsi renoveerimisest on saanud kasu kohalik kogukond, ümberkaudsete piirkondade elanikud. Leiame, et meie projektist saavad eelkõige kasu Valguta küla 172 elanikku. Lisaks leiab plats kasutust tulevaste sündmuste raames, näiteks Elva valla külade olümpia 2021. aasta suvel. Kõige suurem kasu oli projekt muidugi meeskonnale, kes said ühe kogemuse võrra rikkamaks.

pühapäev, 2. august 2020

Sihikindlus peab viima eesmärgini!

Meie oleme otsustanud enda südameasjaks võtta Valguta küla (Elva vald) korvpalliplatsi korrastamise ja paremate mängutingimuste loomise. Vanadest korvpalli konstruktsioonidest üks oli juba viltune ning teine külili kukkunud. Seega noorte ja laste ohutuse huvides soovisime uusi korvpalli poste, postipehmendusi ja korralikke palle, et üheskoos maha pidada üks korralik sportlik päev.

Hakkasime projekti ettevalmistustega tegelema 2019. aasta juulis. Esmalt taotlesime lisarahastust vallalt. Kui saime positiivse vastuse, hakkasime kohe otsima kohta, kust saab tellida korvpalli konstruktsioone. Parima pakkumise saime Yes Sport OÜlt. Siit tuli ka meie esimene õppetund – küsi alati kui pikk on tarneaeg! Kuna me ei ole varasemalt kokku puutunud spordivarustuse tellimisega, siis peale arve tasumist selgus, et tarne võtab aega lausa 8 NÄDALAT!

Olles noored ja rohelised unustasime ära selle, et kuidagi tuleb need talad ka maa sisse saada. Nimelt ei saa uusi talasid paigaldada samaviisi nagu vanu. Uute jaoks on vaja kaevata kopaga augud ning täita need betooniga. Sellega me muidugi eelarvet koostades ei osanud arvestada. Konstruktsioonide kätte saamise ajaks oli maapind külmunud ja meid ootasid ees veel suuremad mured. Pidime ootama sooja ilma ja kevadet.

  1. aasta märtsis ootas meid ees järgmine takistus – Eesti Vabariigis kehtestati eriolukord. Suhtlesime uuesti valla kultuurispetsialistiga, et millal on meil võimalik esitada uus projekti taotlus katmaks paigalduse kulud. Kindlat vastust ei tulnud. Pidime ootama eriolukorra lõppu.

Praeguseks oleme jõudnud faasi, kus koostame uut taotlust valda, et saada lisaraha töödega jätkamiseks. Oleme saanud kokku meestega, kes tulevad meile paigaldusel appi ja rääkinud läbi ees ootavad kulutused ja tegevused.

Õppinud oleme meeletult. Küsi alati tarneaega! Kuidas paigaldada!? Mõtle paremini läbi eelarve! Ära karda küsida abi, kui ei tea asjast midagi! Tänaseid toimetusi ära lükka homse varna! Kõik ei ole alati sinu kontrolli all! Kõik ei lähe nii nagu soovid! Õppetunde on olnud palju, palju. Läbi raskuste ikka tähtede poole.

 

reede, 20. september 2019

Valguta korvpalliplats

Meie oleme aktiivsed noored, Elva vallast, Valguta külast. Me soovime taastada külas asuva korvpalliväljaku. Väljak ja selle ümbrus on meie külale äärmiselt olulised, sest see on põhiline küla kooskäimise koht. Platsi ääres on kunagi maha peetud Külade Olümpiad, Veepäevad, Kolhoosipäevad ja palju muudki. Selleks, et ühiselt taas palli saaksime mängida, on vaja korraldada talgud koos külarahvaga. Koristame platsi ümbruse, eemaldame võsa ja paigaldame uued korvpallikonstruktsioonid, lauad ja võrgud. Selleks, et tähistada platsi taasavamist peame maha ühe vinge võistluse.

Korvpalliplats on avatud aastaringselt kõigile kasutajatele.

Projekti elluviimiseks vajame veel 1800€, omavalitsus toetab meid summas 369,1€

Noorte piirkondlike omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Video lingile: https://www.facebook.com/NopiUles/videos/2242638332499457/