Vao mänguväljak

teisipäev, 6. oktoober 2020

Tegemistega liitusid ka teiste külade noored

Projekti nimi: Vao küla mänguala

Projekti toimumise periood:18.05.2020 – 18.09.2020

Projektimeeskonna arv: 7

Partnerid: Vao Põldur OÜ, Järva vald, Koeru kultuurimaja, Vao külaselts MTÜ, Vao küla elanikud

Projekti alguses oli meie noorte vabaaja veetmise võimalused praktiliselt olematud. Aktiivsed noored selgitasid välja, mis võiks meie noortele külas huvi pakkuda ja tegime koos video. Soovisime rajada külaplatsile kiigeala, kus oleks võimalik sõpradega koos aega veeta. Kogusime vajalikud poolthääled meie ideele ja Nopi Üles toetuse saamiseks. Saime hakata planeerima üritusi, mida suvel läbi viia.

Meie korraldatud üritused:

„Orienteerumisüritus“ 13. juuni

Ürituse organiseerisid 3 tütarlast 95% ulatuses ise. Nad koostasid Vao tähtsamate paikade kohta küsimused, kaardi ja kujundasid ise kuulutuse. Küsimused koostati Vao lasteaia, kooli, küla ürituste kohta. Ajalist piirangut võistlusel polnud, kõik osalejaid lõpetasid auhinna ja tänukirjaga. Ilm oli väga ilus ja üritus läks korda. Osalejate arv 17.

Ise õppisime sellest aja ja tegevuste planeerimist, meile väga meeldis üritust läbi viia. Osalejate arv oleks võinud olla suurem aga esimese noorte korraldatud üritusena võime siiski tulemusega rahule jääda.

„Hei kiigele“ mänguala avamisüritus 10. juuli

Vao küla mänguala avamine. Külavanem tänas noori, kes osalesid Nopi Üles projektis. Kõik osalised avasid pidulikult kiige. Vanemad noored korraldasid lastele erinevaid liikumismänge, koos tehti mõnus lõkkeõhtu ja mängiti mänge.

Üritust külastas ja Järva valla ajaleht, meie üritust kajastati valla ajalehes.

Osalejate arv 30 inimest

„Võrguplatsi avamine 21. august“

Vao küla uue võrkpalliplatsi avamisüritusel said lapsed ja noored aega veeta Nopi Üles projekti abiga soetatud mängudega. Tegevust jätkus jalgpalliplatsil mängides, kiikudes ja mängides õuemänge. Eriti populaarseks mänguks kujunesid meie noorte meisterdatud superdoomino ja hiigeljenga, mille nad eriolukorra ajal puidust meisterdasid. Sel üritusel ei pidanud üksi vanem kuulma igavleva lapse käest, et millal ükskord koju lähme. Vabas õhus veedetud tunnid möödusid kiiresti, lapsed ja noored said lõbusalt aega veeta. Osalejate arv ca 30 noort.

Seoses eriolukorraga rohkem planeeritud üritusi läbi ei viinud. Suve lõpus toimus veel mitu lastelaagrit kodutütardele ja noorkotkastele, keda meie noorte seas on väga palju ja seega lükkasime planeeritud üritused hilisemaks. Enamus meie Nopi Üles toetuse abil soetatud vahendeid saab kasutada aastaid. Kiike ja jalgpalliväravaid saavad noored kasutada igapäevaselt. Õuemänge saame kasutada ka järgmistel planeeritavatel küla üritustel.

Meie kuldne „NoorNelik“ planeerib oktoobris tegusat koolivaheaega. Ilusa ilmaga saame planeerida ka õuetegevusi ja mänge.

Ühiselt korrastasime külaplatsi, tegime ettevalmistused kiige paigaldamiseks. Tagasiside meie ettevõtmistele oli väga positiivne. Meile meeldis, et meie tegemistega liitus ka palju noori väljaspool meie küla. Ainuke murekoht, mis selle aja jooksul tekkis on see, et me ei oska motiveerida ka teisi küla noori üritusi organiseerima. Aktiivseid noori neli, kes teevad noorte ürituste loomiseks ettevalmistused, mängud. Lõime ka oma küla noorte vestlusringi sotsiaalmeedias, kus soovime noorte ettepanekuid ja mõtteid arutada. Sõnumis annavad paljud märku, et soovivad osaleda aga kui teeme reaalse kokkusaamise siis osaleb ainult neli aktiivset noort.

Soovime julgustada ka teisi noori aktiivsemad olema. Praegused aktiivsed noored sooviksid ka üritustest osa võtta, mitte olla ainult korraldajarollis. Aja möödudes võib kaduda ka neil motivatsioon midagi korraldada.

Väga positiivne oli lapsevanema tänu mänguala loomise eest. Tema laps on erivajadusega ning pigem väldib rahvarohkeid üritusi ja kokkupuutumist teiste noortega. Sel suvel aga ema märkas, et laps võtab igal õhtul jalgratta ja sõidab tund-paar. Uurides siis poja käest, et kus ta rattaga sõidab selgus, et tuleb Vaole kiikuma. Nende talu asub külast umbes 2km kaugusel. Ema oli väga tänulik selle võimaluse eest, et on loodud mõnus kiigeala looduskaunisse kohta.

Olge julged oma ideid teistele jagama, kasvõi külaelanikele, kes vajadusel aitavad teid noorte projektide läbiviimisel.

Suvisel ajal oli mänguala kasutajaid igapäevaselt 10+ last. Sel aastal taastasime ka võrkpalliplatsi ja tore oli näha, et vanemad kes tulid võrkpalli mängima said ka oma lapsed kaasa võtta kes samal ajal said mängualal aega veeta.

Kõiki tegevusi kajastasime ka Vao küla Facebooki lehel.

Link videole:

https://www.youtube.com/watch?v=yMDKXagQRGs&ab_channel=KoeruKeskkool

 

esmaspäev, 3. august 2020

Noored pakuvad kogukonnale tegevusi terve suve vältelt!

„Vao küla mänguala“

Meie projektitegevused on väga hästi läinud. Noortega valisime meie mänguala tarbeks ühiskondlikuks kasutamiseks kiige. Spordi ja vabaaja veetmise vahendeid kasutame ürituste läbiviimisel. Tellitud on veel jalgpalliväravad ja pallid. Muresid ja probleeme momendil pole tekkinud, pärast mänguala avamist on olnud kasutamine aktiivne. Külaseltsi abiga taastati ka endine karusell, toetajad soovisid annetada küla mängulale pesakiige ja külavanem meisterdas pingid ja laua.

Noorte eestvedamisel on toimunud 2 üritust. „Orienteeru meiega Vaol“ ja „Hei kiigele“. Orienteerumisürituse korraldasid 2 tüdrukut 95% ulatuses ise, mänguala avamisel soovisime lastele pigem mänguderohket õhtut pakkuda. Sel õhtul viis mänge läbi noor vanuses 17 aastat. Enne mänguala avamist kutsusime noori ka osalema talgutel, et külaplatsil olev ala mängualaks ettevalmistada.

Mänguala avasime kiige piduliku avamisega 10.juulil. Kutsusime kõiki kiigele. Tänasime noori, kes osalesid Nopi Üles projektis. Igaüks sai tänuks sokolaaditahvli ja au kiik pidulikult õhupallipauguga avada. Õhtul mängisime koos mänge, kiikusime, pidasime piknikku ja küpsetasime vahukomme. Kõigile väga meeldis.

Lisatuge vajaksime külaelanike poolt, kelle lapsed pole veel huvi tundnud külas toimuvatest üritustest. Tegime ka FB grupi, kus jagame infot külas toimuvate ürituste kohta, jagame ettepanekuid mida võiks veel koos teha jne. Liikmeid on palju aga enamus aktiivseid on need, kes alati on olnud. Abi sooviksime soovituste eest, mida võiks noortega veel teha. Oleme ka kaalunud noorte koosoleku kokkukutsumist, et arutada noortega nende soove.

Augustis planeerime jalgpallipäeva Paide linnaeeskonna liikmega, kes õpetab meil jalgpalli põhitõdesid. Kõik lapsed kutsuvad kaasa ka emad-isad, et ürituse lõpus üks tore jalkalahing maha pidada.

Suve lõpupoole oleme planeerinud ka ühise rattamatka naaberkülasse ja pärast matka teeme mänguplatsil ühise lõkkeõhtu.

Kaidi

„Tule orienteeru meiega Vaol“

Meie ürituse organiseerimine algas 1.juunil. Katre pakkus meile välja, et kas sooviksime koos mingit üritust noortele Vaol korraldada. Meile tundus see väga tore mõte ja olime kohe nõus. Oleme naabritüdrukud ja liigume Vaol palju värskes õhus. Pakkusime välja, et võiksime orienteerumisürituse korraldada. Me mõtlesime välja punktid kus võiksid erinevad ülesanded ja mõistatused asuda. Palusime abi kaardi koostamisel ja märkisime sinna 10 punkti, mida tuli võistluse läbimiseks läbi käia. Punktid asusid lasteaia, kooli kivi, raamatukogu, külaplatsi jm küla tuntumate kohtade juures.

Võistluse üritasime teha lihtsa, lõbusa ja huvitavana. Start ja finish tuli läbida meie joonistatud keksuga, maitsta erinevaid mahlasid, ristsõna lahendamisega. Raja pikkus oli ca 1km, läbimiseks kulus umbes 1 tund.

Ürituse hommikul alustasime 1.5 tundi varem ettevalmistustega, märkisime punktid lintidega, varustasime ülesannetega. Kolmekesi koos ratastega sõita oli väga tore.

Koeru kultuurimaja aitas meie ürituse tarvis kujundada väga toredad tänukirjad, mille sai iga osaleja. Auhinnad soetasime „Nopi Üles“ projekti toetusega. Käisime koos auhindu valimas. Iga osaleja sai tänuks osalemise eest sokolaadimedali ja tublimad suvemänguasju või sporditarbeid.

Noorte aktiivus oli üpris suur(16 osalejat-6 võistkonda). Tore oli ka see, et üks võistkond oli lastest, kes olid maale onu juurde puhkama tulnud ja üks võistkond isa oma sõbraga. See on tore kui ka lapsevanem väärtustab seda, mida ta laps ise korraldab.

Kedy onutütar Kertu, kes sel päeval meid üritusel aitas oli samuti maal puhkamas ja talle samuti meeldis meiega koos üritust läbi viia.

Meie õppisime sellest üritusest, et orienteerumine on lahe. Katre suunas meid alati ise inimestega suhtlema ja üritama võimalikult palju ise asju ära tegema. Samas saime palju uusi asju teada(millal asus Vaol kool ja mis on lasteaiarühmade nimed).

Noori saaks kaasata sellega kui oleks rohkem üritusi kus nad saaksid oma panuse anda. Meie soovime osaleda veel paljudes Vao küla üritustel.

Meie jäime oma korraldatud üritusega rahule. Boonuseks oli ka see, et sel päeval oli super ilm ja pakuti ka pehmet jäätist.

Kedy, Riste Helene ja Kertu

reede, 22. mai 2020

Vao mänguväljak

Kõik lapsed ootavad juba aega, millal saaks taas sõpradega kokku ja mängida lahedaid mänge. Meie noortel on suveks planeeritud väga palju toredaid üritusi. Koos kogukonnaliikmetega korrastame külaplatsi ja varustame selle kiikede, laua ja pinkidega. Üheskoos rajame jalgpalliplatsi ja värvime väravaid. Kogukond on juba praegu meile mõningate vahenditega abiks lubanud.

Soovime luua küla noortele mänguala, kus nad saaksid oma vaba aega veeta ja tegevustes osaleda, näiteks aitame korraldada ja läbi viia Vao Külaseltsil perepäeva. Seal viime läbi toredaid võistluseid peredele. Suveks oleme planeerinud erinevaid spordiüritusi Järvamaa sportlastega, kes jagavad õpetusi, nõuandeid jalgpalli/võrkpalli mängimiseks. Edaspidi saame neid oskusi iseseisvalt edasi arendada ja sportlikult aega veeta. Plaanis on mitmedki teised ühised sportlikud tegevused nagu mängudepäev ja jalgrattamatka lõpetamisega seotud tegevused toimuvad samuti loodaval platsil.

Maal elavad paljud lapsed asulast väljas eramajades, külakeskuses ei käi, sest puuduvad võimalused teistega koos mängida. Tihti tehakse vandaalitsemisi igavusest. Kui pakume noortele koos aega veeta, suureneb turvalisus ja kokkuhoidvus kogukonnas.

Oma ideede läbiviimiseks ja spordivahendite soetamiseks vajaksime toetust 1000 eurot. Kogukond aitab meid mõningate vahenditega, nõu ja jõuga☺

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Link videole: https://www.facebook.com/NopiUles/videos/228450354895202/