Värska multimeediastuudio

laupäev, 15. detsember 2018

Ükski takistus ei ole nii suur, mida üheskoos ei saaks ületada!

Projekti nimi on Värska Multimeediatuba. Projekt sai alguse Värska Avatud Noortekeskuses 19.09.2018. Idee algatajad olid Värska noored, kes tundsid puudust tänapäevastest tehnilistest lahendustest ja võimalustest, mis aitaksid neil igapäevaselt lõbusamalt aega veeta ning algatada uusi ja arendavaid ettevõtmisi. Ideede genereerimises ja teostamises võttis aktiivselt osa 6 noort. Enamus neist on Värska Gümnaasiumi õpilased. Lisaks olid noored kutsekoolist, kes ei ole unustanud kodukohta tulles osaleda noorekeskuse tegevustes.

Sammud ideest tegudeni ei olnud lihtsad, sest kui tahame saada head tulemust tuleb palju ära teha. Tuli teha hinnavõrdlusi, tellimusi, kokkuleppeid, küsima teiste noorte arvamust. Protsess ise ei ole raske, kuid on aeganõudev.

Peamiselt kogesime koosolemise rõõmu, mis viis sihile. Kindlasti arenes Nopi Üles projektiga loovus, suhtlemis oskus, julgus. Julgus võtta vastutust ja teha midagi vajalikku ja noori mõjutavat.

Järgmised taotlejad ei tohi karta ootamatuid takistusi, sest mitte ükski ei ole nii suur, mida ei saaks üheskoos ületada.
Tegevuste informatsiooni saadetakse lugemiseks ka järgmise aasta alguses.

Tuba enne ümberkorraldusi – puitpingid ei ole üldse mugavad istumisalused!!

reede, 26. oktoober 2018

Multimeediatoa visioon olemas!

Värska noorte idee „multimeedia tuba“ on tekitanud palju huvi kogukonna seas. Väga palju noori ja täiskasvanuid on uurinud, kuidas projekti elluviimine senini on kulgenud. Silmaga nähtavat edu veel kahjuks ei ole saavutatud, sest eelduste kohaselt ei ole vahendite soetamine (parima tehnika välja valimine, interneti poe petlikud pildid) ja kompromisside leidmine (häid mõtteid ja lahendusi on palju) nii kerge olnud, kui ta paistab olevat. Oleme koostanud nimekirja mida me vajame ning neile leidnud internetist vastava toote. Mõne vahendi puhul lausa mitu varianti. Otsused on veel langetamisel.

Eeltöö, mis on täiesti valmis on idee kuhu Multimeedia tuba luuakse. Selleks on Värska Avatud Nortekeskuse üks ruumides, mis on nüüd juba valmis „tuunimiseks“.

Leiame, et oleme senini projekti edukaks kulgemiseks teinud õiged sammud. Me pole kiirustanud asjade kokku ostmisega, vaid oleme läbi arutanud ja võrrelnud erinevaid võimalusi. Peagi saame teha kulutused ja asuda Multimeedia toa lõplikuks valmimiseks järgmised sammud.

 

reede, 5. oktoober 2018

Värska multimeediastuudio

Värska ANK noored leivad, et üks efektiivne lahendus paljudest, kuidas sisustada noorte vaba aega nii, et see oleks lõbus, õpetlik ja vinge, on vaadata filme ja üheskoos mängida. Tänapäeval on raske kõrvale vaadata kiiresti arenevast digimaailmast, sest see annab nii erinevaid ja huvitavaid võimalusi. Nii on ka Värska noorte soov luua multimeedia tuba, kus saab iga noor tunda ennast hästi, õppida, mängida, filmi vaadata. Päris mitu noort julgevad väita, et on inglise keele just tänu filmidele ja mängudele selgeks saanud. See on suurepärane, sest just sellise boonuse võib saada ka Värska ANK multimeedia toast, kui oleme saanud Nopi Üles projektist toetust. Soovi täitumiseks vajame 2000€.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.