Värska noortekeskus ruumist välja!

reede, 12. jaanuar 2018

Värska noortekeskus ruumist välja

Meie projekti nimi oli „Noortekeskus ruumist välja“ ja projekt toimus perioodil 1.11.2017-15.12.2017 ning on ikka veel jätkusuutlik, sest soetatud vahendid jäävad meile veel pikemaks ajaks abistamaks noorte omavahelist lõimumist ja sõprussuhete loomist. Samuti on veel külastamas meid mõned külalised ja toimuvad lisaks ka õpitoad.

Projekti vedasid eest Värska noortekeskuse aktiiv eesotsas projekti juhiga. Abiks olid noorsootöötajad. Eelmainitud kollektiiv on alati olnud Värska noorte arengule olulised, sest panustavad igal erineval moel ja võimalusel. Projekt „Nopi üles“ andis võimaluse taaskord eneseteostuseks ja uute kogemuste püüdmiseks. Kindlasti oli see ka paras väljakutse, sest väga lühikese ajajooksul tuli leida meelepärased ideed. Kahjuks peame tõdema, et meie tegevuste plaan on veidi nihkunud, sest ette tuli palju ootamatusi. Kord, olid noored teiste tegemistega seotud ning kord ei sobinud külalistele meie ajad.

Soetasime projekti raames väga suure hulga erinevaid laua ja aktiivmänge. See oli suurepärane otsus. Läksime mängudega koolimajja, et lähendada kõiki erinevaid noori läbi mängu. Oli näha, et mängides kadusid igasugused erisused.

Mängud olid välja valitud just nimelt selle laadis, kus ei saaks takistuseks olla keelebarjäär. Nii ka oli, mängud ja aktiivsed tegevused toetavad lõimumist.

Meie partnerid olid ja on ka edaspidi projekti raames Värska Avatud Noortekeskus, MTÜ Vabadusport, MTÜ Kevväi.

Usume, et saadud kogemus aitab noortel mõista lõimumise olulisust ja kasvatab sallivust. Täname kõiki toetajaid, osalejaid ja kaasaelajaid, sest kõik need osapooled on edu alus.