Vastseliina discgolf

neljapäev, 21. detsember 2017

Disgolfi rada leiab Vastseliinas aktiivset kasutust

Möödunud kevadel maikuus algas Vastseliina alevikus “Vastseliina discgolfi” projekti elluviimine, mis lõpetati 2017. aasta sügisel. “Vastseliina discgolfi” projekt algas kevadel, mil algne tuumikgrupp alustas rajaplaani konstrueerimisega. Rajaplaani kooskõlastati kuni septembrini RMK Võrumaa metskonnaga, sest üks osa rajast oli planeeritud RMK metsaalale. Rajaplaani kooskõlastamise kõrvalt uuriti ka erinevaid võimalusi, kuidas ehitata discgolfi rajale tii-alad, mida algselt projekti polnud planeeritud.  Sügisel algasid raja koristustööd, kuhu kaasati 20 erinevat vabatahtlikku mitmel erineval päeval. Vabatahtlikud koristasid RMK metsas jalgteid, märgistasid puid, mõõtsid korvide vahemaid, paigaldasid korvid, ehitasid puudele kaitsed ning rajale mõningad tii-alad.

Sügisel telliti discgolfi kettad huvilistele, mille laenutamiseks valmisid ka toetajate logodega laenutamislehed. Projekti puhul jäid tegemata rajamärgistused, sest firma, kes pidi rajamärgistused valmistama, ei jõudnud kahjuks nendega enne oktoobrikuu lõppu tegeleda.

  1. aasta alguses on projektimeeskonnal planeeritud leida sponsorid, kes aitaksid valmistada rajakaardid raja lõplikuks valmimiseks.

Projektimeeskonnaks kujunes neljaliikmeline meeskond, kes tegeles kogukonna teavitamise, raja ehitamise ning ametnikega suhtlemisel. Lisandusid ka abilised, kes aitasid teha koristustöid jne.

Projekti aitasid ellu viia Vastseliina Gümnaasium, Vastseliina Noortekeskus, Vastseliina Vallavalitsus, RMK Võrumaa metskond, Förmann NT, ENTK, Haridus- ja teadusministeerium, Nopi Üles, Eesti ANK ning Euroopa Sotsiaalfond.

Projekti puhul õnnestus hästi see, et kogukond oli kaasatud algusest peale projekti elluviimisse. Samuti konsulteeriti enne raja valmimist erinevate ametnike kui ka tavakodanikega, et rada oleks põhjalik. Probleeme projekti elluviimisel tekitasid viivitamised, mis esinesid seetõttu, et keegi kas unustas enda kohustused või pidi ootama kellegi teise järel. Projekti paremaks kulgemiseks oleksime võinud enne projekti kirjutamist konsulteerida teiste inimestega, kes on varem samuti radu ehitanud.

Kogukonnas kasutatakse aktiivselt discgolfi rada, kui seda ilm võimaldab. Discgolfi raja ehitamisest sai alguse ka discgolfi trennide läbiviimine, kus noored kasutavad Nopi Üles projektifondist taotletud discgolfi kettaid mängutehnika arendamiseks. Samuti on kasutust leidnud rada ka kohalikus gümnaasiumis, kus spordipäevadel ning muudel üritustel noored koos õpetajatega õpivad discgolfi mängutehnikat ning seejärel mängivad rada läbi.

Projektis on osalenud üle 30 inimese ning projektist on kasu saanud vähemalt 40 inimest.

 

neljapäev, 27. juuli 2017

Vastseliina noorte discgolfi rada leiab kasutust ka veel pooleliolevana

Meie projekt, milleks on Vastseliina Discgolfi raja loomine on edukalt käima läinud. Vastseliina Discgolfi raja kõik planeeritud 9 korvi on tänaseks valminud, nii need kaheksa korvi, mille jaoks taotlesime rahastuse Nopi Üles projektifondist kui ka üks korv, mille annetas meile kohalik ettevõtja.

29. juunil valmis lõplik discgolfi rajakaart, mis edastati 30. juunil koos avaldusega RMK Võru metskonnale. Hetkel töötavad RMK ametnikud rajakaardiga ning plaanivad lähiajal külastada ka maa-ala, kuhu rada on planeeritud, et anda adekvaatne hinnang raja ehitamiseks või mitteehitamiseks. Augustikuu teiseks nädalaks saabub RMK vastus raja ehitamise kohta ning positiivse otsuse korral järgneb lepingu sõlmimine ning lõpetatakse alustatud raja ehitamine.
Praeguseks on üheksast korvist paigaldatud kolm, mis ei kuulu RMK alale. Noortel on suur huvi ka kõigest kolme korvi vastu, mistõttu näeb tihti huvilisi korvide läheduses kettaid heitmas.

Lisaks on leitud ka projekti käigus noored, kellest üks valmistab digitaalselt rajakaardi ning -märgistused ning teine postid, millele rajakaart ja märgistused kinnitatakse. Sügiseks valmib ka Vastseliina Noortekeskuse leheküljele Vastseliina Discgolfi tutvustav lisaleht ning luuakse tasuta võimalus discgolfi ketaste laenutamiseks.

Lõplik rajakaart. Autoriteks Erki ja Tauri Alliksoo.

 

kolmapäev, 24. mai 2017

Vastseliina discgolf

Noorte soov on luua Vastseliina alevikku 9-korviline discgolfi rada koos tarvikutega.

Discgolfi raja loomisidee tekkis mõeldes valla tugevale sportlikulepoolele, mille miinuseks on keskendumine pigem pallimängudele. Tihtilugu aga kõik kogukonnaliikmed ei huvitu pallimängudest, mistõttu luues discgolfi raja, tekib alevikku uus ja huvipakkuv kogukonda ühendav sportlik tegevus.

Samuti on discgolfi raja loomisega võimalik elavdada nii kohalike noorte vaba aja veetmise võimalusi kui ka kehalise kasvatuse tunde.

Lisaks loome discgolfi raja valmimisega kogukonna liikmetele, kes juba harrastavad discgolfi mängimist, võimaluse sellega kodukohas tegeleda.

Nopi Üles projektifondist taotlesime dicscgolfi korvide, ketaste ning rajakaartide valmimiseks 1956,7 eurot

.Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.