Vastsemõisa lauatennis

esmaspäev, 18. detsember 2017

Vastsemõisas saab nüüd igal pool lauatennist mängida!

Projekti nimi: Lauatennis Vastemõisas

Projekti toimumise periood: 25.08.2017-30.10.2017

Projekti toimumise koht: Vastemõisa (Põhja-Sakala vald, Viljandimaa)

Projekti taustakirjeldus: Projekti eesmärgiks oli paigaldada välilauatenniselaud, et pakkuda nii lastele kui täiskasvanutele põnevat vabaaja veetmise võimalust sportliku tegevuse läbi ning parandada lauatennise mängimise võimalusi.

Partnerite nimed: Rein Luup (Vastemõisa rahvamaja), kes lubas projekti läbi viia. Laua toimetas Tallinnast Vastemõisa Arvi Hindriks (OÜ Eesti Höövelliist). Laua paigaldamisel oli oma masinaga abiks Tauno Härginen.  Kogu projekti vältel oli suureks abiks ka Mati Adamson.

Projektis osalejad ja projektist kasusaajad: Projekti rahastuse saamisel olid abiks kohalikud lapsed, kes osalesid video filmimisel. Projektist saavad kasu Vastemõisa kandi elanikud. Kindlasti on sellest palju kasu koolilastele, kes saavad kevaditi laua abil oma vahetunde toredamaks muuta.

Tegevuste ja toimunu kirjeldus: Esmalt telliti välilauatenniselaud, mille valmimist ootasime veidi üle kuu aja. Algselt plaanisime tellida ka samast kohast transpordi, kuid hiljem selgus, et meid on nõus aitama kohalik ettevõte OÜ Eesti Höövelliist ja seeläbi transpordikulusid vähendada. Kuid kui laud kohale toodi, oli väga toredaks üllatuseks see, et ettevõte meilt laua kohaletoimetamise eest raha ei soovinudki.

Kuna kõige esimeses projekti kirjelduses oli sees ka siselauatenniselaud, otsustasime transpordist ülejäänud raha kasutada selle ostmiseks. Selgus, et ülejäänud raha jätkus lausa kahe laua ostmiseks, mis on väga positiivne, sest nüüd on rahvamajas kolm lauda ning seeläbi on võimalus alustada korralike sisetreeningutega. Siiani oli meil ainult üks laud ning trennides pidid lauatennisehuvilised rohkem laua kõrval seisma ja mängu vaatama ning reaalset mänguaega jäi väga väheks. Lauad saabuvad rahvamajja vahemikus 30.10-05.11.2017.

Ülevaade saadud kogemustest: Saadud kogemus on olnud väga õpetlik ning andnud palju mõtlemisainet – nt millele mõelda enne projekti kirjutamist, kuidas projekti süsteem üldse toimib (kuidas rahad liiguvad, kes mida allkirjastama peab jne). See on olnud kui õppimine praktilise tegevuse kaudu, et end ette valmistada järgmiste projektide kirjutamiseks ja projektidega tegelemiseks.

Tore on ka see, et ikka jätkub häid inimesi, kes on olnud toeks ja andnud nõu ning vabatahtlikult projekti erinevates ettappides abiks olnud.

Kokkuvõttes on kogemus olnud väga kasulik ja positiivne. Kindlasti on sellele kaasa aidanud ka Riin Luks, kellega suhtlemine on olnud väga meeldiv ja motiveeriv. Sain projekti vältel piisavalt informatsiooni ja vajaminevaid nõuandeid ning peale videokohtumisi oli alati hea tunne.

Kuidas sai kogukond kasu, milline oli tagasiside?

Laud sai paigaldatud sellisel ajal, et hetkel mängijaid just väga palju ei ole. Kuuldavasti mõnel päikesepaistelisal päeval on lapsed juba lauda katsetanud. Iseenesest on  tagasiside projektile olnud väga hea. Kohalik rahvas on ideed kiitnud ja eriti tore on näha, et suur huvi on ka täiskasvanutel – lauda on käinud kaemas mitmed vanemad inimesed, kes on omal ajal selle spordialaga tegelenud. Arvan, et kevadel kui ilmad ilusamaks lähevad, on inimesi, kes sellest lauast ja mängust rõõmu tunda saavad, palju. Talveperioodil hakkame trenni tegema siseruumides.

Ettepanekud järgmistele taotlejatele: Enne projekti kirjutamist, kinnitamist ja rahastuse saamist soovitan teha võimalikult palju eeltööd (läbirääkimised inimestega, kellelt midagi tellitakse või koostööd tehakse jne). Kui kõik on teada ja kindel, läheb projekti läbiviimine lihtsamalt ja ei ole vaja tähtaegade pärast muret tunda. Kindlasti soovitaksin olla julge ja kui küsimusi tekib, siis alati küsida, sest nii ju õpitaksegi.

esmaspäev, 16. oktoober 2017

Kas pinksilaud jõuab õigel ajal kohale?

Projekti peaeesmärgiks on paigaldada Vastemõisa rahvamaja juurde betoonist lauatenniselaud.

Olin juba enne projektilepingu sõlmimist Pinksikeskusega (http://www.pingpong.ee/), kohaga, kust laua tellida kavatsesin, kirjavahetuses olnud ja neile mitmeid küsimusi esitanud. Kuid kohe kui projektileping sai sõlmitud esitasin tellimuse betoonlauale. Esimeseks keerulisemaks kohaks oligi tellimuse esitamine, sest e-poe kaudu tellides ei olnud võimalik esitada kõiki andmeid, mida arvele vaja oleks olnud – seega otsustasingi jälle kirjutada ja küsida ja esitada tellimus e-maili teel. Arve saamise puhul tekitas minu jaoks segadust see, et mina olin tellija, arve eest tasuma pidi vald, mis aadressi ma arvele pean lisama jne. Õnneks oli mulle abiks inimene, kellel on projektidega rohkem kogemusi ning asi sai selgeks ja lahendatud.

Teiseks murekohaks oli ja on siiani see, et laua tegemine võtab oodatust kauem aega. Öeldi, et võib minna 1-2 kuud. Laua tegemist lubati alustada kohe kui pool rahast on ülekantud. Läbirääkimiste tulemusel lubati siis laua tegemist kohe pärast tellimuse esitamist alustada. Esmalt pidi laud saama kuu ajaga valmis (septembri lõpuks), kuid praeguste andmetega öeldi, et läheb ikkagi kauem ja laud saab valmis oktoobri keskel. Nüüd tekitabki veidi pinget see, et äkki ei saa laud õigeks ajaks valmis ja paigaldatud.

Esmalt oli projektis ainult betoonlaud, mänguvahendid ja laua transport, mis osutus väga kulukaks. Kuid hiljem selgus, et meid valmis aitama üks kohalik ettevõte, kelle kaudu saaksime oma transpordi odavamalt ja transpordist ülejääva raha eest saaksime osta rahvamajale ka siselauatenniselaua. Siselaua ja mänguvahendid peaksime saama Viljandist ning loodetavasti läheb nende hankimisega lihtsamini ja kiiremini.  Kuid kuna betoonlauda alles tehakse, siis on ka kõik muu lahtine ja peab varuma kannatust ja ootama.

Kui ma mõtlen, et mida oleks võinud teisiti teha, siis tuleb mõttesse vaid see, et oleks pidanud rohkem eeltööd tegema. Projektieelne kirjavahetus Pinksikeskusega oleks võinud olla veel intensiivsem. Asja oleks pidanud rohkem uurima ja võib-olla oleks olnud võimalik tellimus veel varem esitada ning praegu ajanappuse muret ei oleks.

Kuigi hetkel on tunne, et projekt seisab, sest silmaga nähtavaid tulemusi veel ei ole, ja ootamine väsitab, arvan, et tegelikult on projekt hästi läinud ja ehk saame ikka kõik asjad õigeks ajaks valmis.

 

kolmapäev, 6. september 2017

Vastsemõisa lauatennis

Nopi üles“ projektikonkurssi omaalgatusliku idee eesmärgiks on paigaldada Vastemõisa Rahvamaja juurde välilauatenniselaud ning seeläbi elavdada kogukonna spordi- ja vabaajategevust. Rahvamajas tegutsevad ka kool, lasteaed ja noortekeskus, seega leiaks paigaldatav laud kindlasti kasutajaid. Kuid tegelikult on oodatud lauast rõõmu tundma kõik– noored ja vanad, suured ja väikesed.

Taotletav summa: 2000 eurot

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Link videole: https://www.facebook.com/NopiUles/videos/509681942709380/