Videodiskod ja filmiõhtud Oidermal

neljapäev, 28. september 2017

Oiderma külamaja ärkab noorte toel ellu 🙂

Projekti nimi: Videodiskod ja filmiõhtud Oidremal

Asukoht: Oidrema

Korraldajad: Jaana Klaas, Karmen Pikkmets, Laura – Maria Nessel, Margus Pikkmets ja Rando Pikkmets

Meie projekti kirjutamise eesmärgiks oli, et küla kogukond, ja eriti noored, leiaksid tihedamini tee meie renoveeritud külamajja. Et oleks võimalik üheskoos midagi ägedat teha. Et noortel endil oleks suurem huvi ise korraldada ja osaleda meie küla üritustel. Et meie küla elavneks ja oleks kohaks, kus soovitakse olla. Nende eesmärkide elluviimiseks alustasime regulaarselt toimuvate videodiskode ja filmiõhtute korraldamisega. Õppisime ise planeerima, korraldama ja üritusi läbi viima. Kaasasime enda tegevusse ka teisi noori. Samuti saime võimaluse teha meeskonnatööd ühise eesmärgi nimel, veetsime lõbusalt aega, samal ajal panustades meie kogukonna jätkusuutlikku arengusse. Üritustel osales inimesi ka naaberküladest ja seeläbi tõstsime oma küla tuntust. Üritused leidsid aset juuli-, augusti- ja septembrikuus. Igakuiselt oleme korraldanud nii filmiõhtuid ja videodiskosid.

Partnerid: Oidrema külaselts, kes lubas meil lahkelt kasutada külamaja. Samuti soovime tänada Chris-Martinit, Jürit, Steni, Cariinat, Crister-Markust, Aivarit, Hermetit ja kõiki, kes on meil aidanud kaasa nende ürituste toimumisele. Soovime tänada ka kõiki, kes kohale tulid.

Videodisko 14.07.2017

Osalejaid: 16

Muusikastiil: Popmuusika

Filmiõhtu  28.07.2017

Osalejaid: 37

Film: „Vaiana“

Filmiõhtu 24.08.2017

Osalejaid: 16

Film: „Miss Peregrine’ i kodu ebaharilikele lastele“

Videodisko „Tagasi kooli“ 02.09.2017

Osalejaid: 12

Muusikastiil: Remixes

Filmiõhtu 22.09.2017

Osalejaid: 14

Film: „Paberlinnad“

Üritused olid väga huumoririkkad, põnevad, toredad ja energilised. Siiani oleme saanud osalenutelt positiivset tagasisidet. Kindlasti jätkame ürituste korraldamist, sest oleme saanud palju uusi kogemusi ja teadmisi.

Kokku on osalenud praeguse seisuga 95 noort.

Soovitame järgmistele taotlejatele , et valige oma projektitiimi aktiivsed ja otsustuskindlad noored, kes tahavad teha. Nii on koostöö sujuv ja hea ning tulemus suurepärane ja jätkusuutlik.

Meie eelarveks oli 1 726€, mis läks kodukinosüsteemi, projektori, projektorikinnituse ja ekraani soetamiseks.

esmaspäev, 26. juuni 2017

Oiderma noortel tuleb tegus suvi!

Toredad õhtud sõpradega

Meie idee sai alguse, kui avastasime, et noortel ega vanadel pole ühiseid tegevusvõimalusi, me veedame liiga palju aega ninapidi arvutis või telefonis ning seetõttu suhtleme omavahel liiga vähe. Meil on alati olnud eesmärkideks, et küla kogukond, ja eriti noored, leiaks rohkem tee meie renoveeritud külamajja. Et oleks võimalik üheskoos midagi ägedat teha. Et noortel endil oleks suurem huvi ise korraldada ja osaleda meie küla üritustel. Et meie küla elavneks ja oleks kohaks, kus soovitakse olla. Nende eesmärkide elluviimiseks alustame regulaarselt toimuvate videodiskode ja filmiõhtute korraldamisega.

Taotlesime 1726 eurot, mille eest ostsime projektori, projektorikinnituse, projektoritausta ja kodukino süsteemi.

Tänaseks on raha ilusti käes ning asjad tellitud ja makstud. Hetkel neid komplekteeritakse Tallinna Euronicsis ning tehnika peaks jõudma meieni juunikuu lõpus. Alates juulist hakkavad toimuma regulaarsed videodiskod ja filmiõhtud. Mõlemad leiavad aset kuus korra. Üheskoos panime paika juuli ja augusti kuupäevad.

Parimat soovides,

Oidrema Nopi Üles tiim

Jaana,Karmen, Laura, Margus ja Rando

 

kolmapäev, 17. mai 2017

Videodiskod ja filmiõhtud Oidermal

Kes me oleme?

Meie oleme Oidrema küla viis noort: Jaana, Karmen, Laura, Margus ja Rando. Meie omaalgatuslikuks ideeks on videodiskode ja filmiõhtute korraldamine nii noortele kui ka vanadele.

Mis teeb meile muret?

Pole ühiseid tegevusvõimalusi. Veedame liiga palju aega ninapidi arvutis või telefonis. Suhtleme seetõttu omavahel liiga vähe.

Millisena me näeme oma tulevikku meie kogukonnas?

Meie eesmärgiks on, et küla kogukond, ja eriti noored, leiaks rohkem tee meie renoveeritud külamajja. Et oleks võimalik üheskoos midagi ägedat teha. Et noortel endil oleks suurem huvi ise korraldada ja osaleda meie küla üritustel. Et meie küla elavneks ja oleks kohaks, kus soovitakse olla.

Mis me selleks ette võtame?

Nende eesmärkide elluviimiseks alustame regulaarselt toimuvate videodiskode ja filmiõhtute korraldamisega. Õpime ise planeerima, korraldama ja üritusi läbi viima. Kaasame enda tegevusse ka teisi noori. Saame võimaluse teha meeskonnatööd ühise eesmärgi nimel, veedame lõbusalt aega, samal ajal panustades meie kogukonna jätkusuutlikku arengusse. Kutsume üritustel osalema inimesi ka naaberküladest ja tõstame seeläbi oma küla tuntust.

Nopi Üles projektifondist taotleme 1743 eurot.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.