Viie valla matk

teisipäev, 2. jaanuar 2018

Matkadest võib saada suvine traditsioon 🙂

Projekti nimi: Viie valla matk

Toimumisaeg: juuni-september 2017

Korraldajad: Rõuge PK 1.klassi õpilased koos Rõuge Noortevolikoguga

Partnerid: Rõuge, Haanja, Mõniste, Varstu, Misso noortekeskused ja koolid

Tegevused ja projekti kulg

Idee autoriteks olid Rõuge Põhikooli esimese klassi õpilased. Nemad aga omapäi projekti juhtimisega päris toime poleks tulnud ning appi tulid lapsevanem Triinu Grossmann ja Rõuge Noortevolikogu.

Koos pandi paika plaan ja arutleti, kuidas ja kuna täpsemalt projekti ellu viia. Projekti ideeks oli külastada ühiselt Rõuge vallaks liituvate valdade noortega kõikide valdade põnevamaid paiku ning õppida uut suurt koduvalda ja selle noori tundma, arendada omavahelist suhtlust ning panna alus tulevasele koostööle.

Noorematele korraldajatele jäi ülesandeks mõelda matkadele tutvumise ja muidu lõbusaid mänge. Vanemate korraldajate ülesandeks jäi tegeleda eelarve, aruandluse, transpordi organiseerimise, suhtlemise ja reklaami ning toitlustusega. Suheldi omavahel Facebooki grupivestluse vahendusel. Koostöö niiviisi sujus- kõik, kes miskit teha soovisid, seda ka said. Seega kogemuse sai igaüks.

Matkadele tuli kokku palju noori, isegi oodatust rohkem- keskmiselt 20-30, ka noorsootöötajaid. Rohkem osalust oli Haanja ja Rõuge vallast, kuid seal elab ka rohkem noori kui näiteks Missost, kust matkadel osales kõige vähem inimesi.

Tore oli see, et lapsed ja noored leidsid ka uusi tutvusi ja sõpru ning said veidi tutvustada oma kodukohta. Kindlasti on nüüd palju parem ülevaade sellest, millega erinevate paikade noored tegelevad ja kes nad on. Ka oli mõnus värskes õhus aga veeta ning loodust nautida.

Usume, et projekt täitis tublisti oma eesmärgi. Ka uue valla ühinenud noortevolikogu tõi esimesel kohtumisel matkateema välja. Suure tõenäosusega saab matkadest ka tore suvine traditsioon, sest paljudele osalejatele väga meeldis. Kindlasti aitaks see ka hoida sidemeid ning vallas on veel palju avastamata kohti.

kolmapäev, 2. august 2017

Kes matkadest ilma jäänud ei pea muretsema, kolm matka veel ees 🙂

“Viie valla matk”
Vahearuanne

Projekti nimi: Viie valla matk
Projekti tegevuspaigad: Rõuge, Mõniste, Varstu, Haanja, Misso

Projektitegevuste kulg

Projekt on siiani sujunud enamjaolt ootuspäraselt ning probleeme pole tekkinud ei korraldajate ega osalejate poolel. Oleme ära käinud kahel matkal viiest, mis toimusid Rõuges ja Mõnistes. Järgmine toimub Varstus, iga matka lõpus otsustame, kuhu järgmisena läheme ja millised kuupäevad sobiksid. Matkade korraldamisse kaasasime noorsootöötaja ja mõne aktiivsema noore igast osalevast vallast ning hoiame kontakti Facebooki vahendusel. Tööülesanded oleme jaganud vastavalt kõigi võimalustele ja oskustele. Põhiline korraldus ja kontakti hoidmine on Rõuge noorte volikogu ja põhikooli esindajate teha, kuid erinevate kohtade matkade korraldamisel(koha ja juhi otsingutel) aitavad kaasa ka nende valdade kohalikud esindajad.

Hästi on läinud see, et kuigi kartsime, et suvisel kiirel ajal on noori raske kätte saada ja rohketete tegevuste tõttu matkale saada, on siiski mõlemal matkal olnud siiani piisavalt osalejaid ja erinevas vanuses. Tegime valmis postrid, mida jagame Facebookis noortekeskuste/valdade/kogukondade lehtede ja paneme üles ka noortekeskustesse. Esimesel matkal osales 20 inimest ja teisel 29. Õnneks, kuna matku on kokku viis, saavad noored, kellel huvi on aga näiteks esimesele matkale ei jõudnud, osaleda järgnevatel matkadel. Kui esimesel matkal polnud või oli vähem osalejaid näiteks Missost ja Varstust, siis järgmisel matkal Mõnistes oli juba rohkem osalejaid.

Matkade lõpus on saanud nooremad osalejad ka teha plaanitud mänge tutvumiseks ja vanemad, nii noorsootöötajad kui ka vanemad noored, saanud omavahel plaane pidada ja tutvuda.

Lahendamatuid probleeme pole tekkinud, esimesel matkal osutus bussiring Missost ebavajalikuks, sest kui ühest kohast tuli alla 5 osaleja, siis tuldi autoga, aga selle andis kiirelt ümber mõelda. Nüüd teeme nii, et kui bussile on soovi, peab ette teatama, siis pole asjatut sõitmist ja kui keegi tuleb autoga siis sellest teatada ja sõbrad ka peale võtta.

Edasine tegevus

Kuna projekt on praeguse korraldusmudeliga hästi sujunud, jätkame nii ka teiste matkadega, hoiame korraldajatega omavahel ühendust, jagame infot ja kaasame noori organiseerimisse. Loodame igale matkale üha rohkem osalejaid saada ja läbi uute tegevuste iga matka erinevaks teha. Järgnevatel matkadel võtame eesmärgiks lisaks tutvumisele ka vaadata end kui ühist gruppi, mis võiks ka edaspidi koostööd teha, paneme plaane ka kirja ja jagame neid kogukondades.

Korraldajatelt

Noorte volikogule ja ka pisematele juhtidele on matkade organiseerimine olnud siiani huvitav kogemus mis on suureks rõõmuks toonud juurde palju uusi tutvusi lähiümbrusest. Viie valla aktivistid on olnud väga abivalmid ja meeldivad partnerid ning see on ka teinud korraldamise lõbusamaks ja lihtsamaks.

 

kolmapäev, 21. juuni 2017

Viie valla matk

Viie valla matk toob kokku lapsed ja noored viiest, haldusreformiga peagi ühinevast vallast- Varstust, Haanjast, Rõugest, Mõnistest ja Missost.

Projekti viivad ellu Rõuge Põhikooli 1.klassi õpilased koostöös Rõuge Noortevolikoguga.

Suvel matkame üheskoos kõigi viie ühineva valla laste ja noortega igas vallas- kokku viis matka. Soovijatele organiseeritakse transport, matkateekond ja ka väike piknik iga matka lõpus. Matkade käigus saame omavahel sõpradeks, tutvustame oma kodukohta ja avastame ka teisti kohti.

Matkadel saame plaanida edasist koostööd, nii nooremate-kui ka vanemate noorte vahel- mida uues vallas ühiselt ette võtta, edaspidised kohtumised ja arutelu, kuidas uuest vallast saaks ühtne vald, kus töötatakse koos kõigi heaolu nimel ja ollakse omavahel sõbrad. Usume, et hästi toimivas vallas on oluline roll ka laste-ja noorte omavahelisel koostööl ja omaalgatusel, sest nii sünnivad uued, kogukonda edasiviivad ideed.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Link videole:

https://www.facebook.com/NopiUles/videos/458758187801756/