Viljandimaa noored tantsides play-backile

neljapäev, 2. juuli 2020

Esimene projektikogemus andis inspiratsiooni ka edaspidiseks

Kalmetu Põhikooli õpilasgrupi noorteprojekt “Tantsides play-backile”

Periood: November 2019- 11. märts 2020.

Meeskond: Kadi, Liis, Kadri, Lisete, Emily Andra. Abistas Kalmetu põhikooli huvijuht Karin.

Taustakirjeldus: Oleme Kalmetu Põhikooli ühed aktiivsemad tüdrukud, kes osalevad pidevalt ka kooli õpilasesinduse ettevõtmistes. Enamik meist käib 6. klassis. Kuna elame kõik siinses maapiirkonnas, on äge, kui saame ise nii enda kui ka teiste noorte igapäevast elu põnevamaks muuta. Huvijuht tutvustas meile Nopi Üles võimalusi, ning meie tulime tantsuprojekti ideele, millele saime ka toetuse.

Toetajad: Kalmetu Põhikool – tasuta võimla, elekter, tehnika, suupistelaud lõpuürituse külalistele, auhinnad žüriiliikmetele, projektimeeskonna tänamine meenetega.

Lõpuürituse toetajad olid ka Mihkel Altsaar DJ tööga, Toomas All valgustehnikaga, Ugala Teater, Comedy Estonia, Escape Room ja Lahinguväli.

Kalmetu noortegrupi Nopi Üles projekti “Tantsides play-backile” seisneb maanoortele vaba aja sisustamiseks võimaluste loomises. Mitme kuu jooksul saavad noored tasuta showtantsutundides käija ja projekt lõppes sõbrapäeval, 14. veebruaril toimuva play-back võistlusega, mis on suunatud Holstre, Leie, Kalmetu, Kolga-Jaani ja Paistu piirkonna 7.-26. aastasele noortele.

Kokku toimus 17 tasuta showtantsu treeningut Kalmetu Põhikooli võimlas. Trenne tegi tuntud ja mitmeid auhindu võitnud showtantsu treener Rita Muttel. Algselt toimusid trennid 1 kord nädalas reedeti. Huvilisi oli palju, sellepärast lisasime jaanuarist ka teise tunni teisipäeviti. Kokku osales 45 noort. Väga palju häid sõnu saime oma sõpradelt, isegi lapsevanematelt ja õpetajatelt.

Lõpuürituseks oli sõbrapäeval toimunud play-back, kus oli võistlemas 81 noort, 3 žüriiliiget ja mitmeid pealtvaatajaid. Tantsuauhind läks tasuta showtantsutundides käinud pisemate rühmale, kes võitsid tasuta kinopiletid. Vanematest võistlejatest läks peaauhind Paistu piirkonna noortele, kes esitasid Rammsteini loo “Du Hast”.

Tegime meeskonnaga ürituse juhendi (mis oli väga suur töö) ja saatsme laiali kutsed. Huvijuht otsis lisasponsoreid ja pidas vajalikke rahalist poolt puudutavaid läbirääkimisi. Ise käisime kaasas sponsorauhindu vastu võtmas ja tänamas. Jagasime tööülesanded suure lõpuürituse toimumiseks, palusime appi õpetajaid ja teisi kooli aktiivseid noori (saali ettevalmistus, küaliste vastuvõtt, garderoob, ruumide jaotus, suupistelaua ettevalmistus, koristamine, tänamine). Ettevalmistustele ja kokkulepetele kulus väga palju aega. Mitmel korral pöördusime Nopi Üles programmijuhi Riin Luksin poole, kes abistas nõuannnetega. Üritus õnnestus täiel määral, sest osalejaid oli kõikidest kutsutud piirkondadest ja meid kiideti mitmete inimeste poolt.

Kõige raskem oli siiski leida treenerit, sest võtsime ühendust vähemalt 5 treeneriga, kuid keegi ei olnud nõus siia Tänassilma sõitma, sest koht jääb linnast nii kaugele ja treenerid tegid õhtuti teisi trenne linnas. Rääkisime huvijuhiga, kes aitas meid hädast välja ja leidis ühe treeneri, kes tuli meile trenne andma. Vahepeal oli tunne, et peame projektist loobuma, sest ei saa hakkama. Õnneks läks kõik hästi. Teistele noortele oskame soovitada, et kõige tähtsam, on mitte alla anda, sest olime ise piiri peal, kui meile öeldi uuesti ja uuesti, et meie idee ei sobi ja on vaja jälle täiendamisi teha. Õnneks meid aitas huvijuht. Ka sellise noortega sobiva täiskasvanud inimese leidmine on tähtis. Oleme seni õppinud, et eesmärgi nimel tuleb palju tööd teha. Õppisime taotluse tegemist, oma mõtete esitamist, reklaamvideo tegemist, eelarve planeerimist ja selle järgimist, aruannete tähtsust ja seda kui palju tööd on ühe projektiga tegelikult. Pidime ka palju kokkuleppeid sõlmima.

Oleme õnnelikud, et saime kõigega hakkama ja meil oli palju abistajaid. Meie projekt puudutas paljusid inimesi – noori, lapsevanemaid, õpetajaid, kohalikke asutusi. Kasatud oli umbes 200 inimest.

Järgmiseks ideeks on meil kooli õuealale kõigile noortele tasuta kasutamiseks slac-kline raja või indiacaväljaku tegemine, mida saaksid kasutada kõik soovijad ka peale koolitunde ja nädalavahetusel. Mis kõige tähtsam – tasuta. Noored ei passiks telefonis, vaid teeksid koos sporti.

 

teisipäev, 11. veebruar 2020

Kui vahel on loobumise tunne…siis järgmise nurga taga ongi lahendus

Kalmetu noortegrupi Nopi Üles projekti “Tantsides play-backile” seisneb maanoortele vaba aja sisustamiseks võimaluste loomises. Mitme kuu jooksul saavad noored tasuta showtantsutundides käia ja projekt lõppeb sõbrapäeval, 14. veebruaril toimuva play-back võistlusega, mis on suunatud Holstre, Leie, Kalmetu, Kolga-Jaani ja Paistu piirkonna 7.-26. aastasele noortele.

Tänaseks on toimunud 6 treeningut Kalmetu Põhikooli võimlas tasuta. Trenne teeb väga hea ja tuntud showtantsu treener kelleks on Rita Muttel. Huvilisi on palju, sellepärast hakkavad jaanuarist toimuma tunnid ka teisipäeval, mis sobis paljudele noortele. See oli teiste noorte ettepanek ja õnneks oli treener ka lõpuks nõus.

Kõige raskem oli leida treenerit, sest võtsime ühendust vähemalt 5 treeneriga, kuid keegi ei olnud nõus siia Tänassilma sõitma, sest koht jääb linnast nii kaugele ja treenerid tegid õhtuti teisi trenne linnas. Rääkisime huvijuhiga, kes aitas meid hädast välja ja leidis ühe treeneri, kes tuli meile trenne andma.

Vahepeal oli tunne, et me ei leiagi treenerit sellest hoolimata, et me saime projektist raha, et treenerile maksta. Ühe trenni hind on 40 eurot. Hetkel käivad trennides väiksemad klassid, kuid jaanuaris lisanduvad ka suuremad, sest nüüd saab trenni teha ka teisipäeval. Meil oli tunne, et peame projektist loobuma, sest ei saa hakkama. Õnneks läks kõik hästi.

Oleme teinud valmis play-backi juhendi ja kuulutuse. Lisasime sinna kõik lepingus kirjutatud asjad nagu kohustusliku toetajate lause ja logod. Saatsime info piirkondadesse laiali ja nüüd aitab huvijuht leida lisa toetajaid. Maanoorte huvi on suur tantsutundide ja play-backi vastu. Meie treener teeb ühe grupiga ühe esinemiskava ka play-backile, mis oli väga lahe uudis. Üks keeruline ülesanne on žürii leidmine. Me tahaksime, et kõik žüriiliikmed oleksid erapooletud. Hetkel on 1 olemas.

Tegime ühes trennis osalejatest ka pildi, aga pilte ei tohi kasutada, sest mõned emad ja isad olid selle vastu. Siis tegime registreerimislehe, kuhu alla panime jälle ka logod. Nüüd avastasime, et kõik ei ole sinna ikka ennast kirja pannud, näiteks 4 nime on puudu, küsime need hiljem juurde. Praeguseks olen mina (Kadri) teinud suure osa tööst ja huvijuht on ka väga palju aidanud – näiteks rahaasjade ja korraliku plakati tegemisega.

Oleme seni õppinud, et eesmärgi nimel tuleb palju tööd teha. Algselt meie idee ei sobinud ja pidime kogu aeg parandusi tegema. Vahepeal mõtlesimegi, et ei saa niikuinii seda, mida soovisime. Õppisime reklaami video tegemist, mis oli samuti raske, sest me pidime lõpuks arvuti õpetaja abi paluma, kes aitaks meie tehtud klipid õigesti kokku panna. Raha asju planeerida on väga raske ja sai selges, et vajame suurte abi. Õnneks on huvijuht. Õppisime, et ürituste korraldamine on väga raske. Treenerite leidine on väga raske maal.

Oleme närvis play-backi pärast ja loodame, et saame sellega ikka hakkama.

 

kolmapäev, 20. november 2019

Viljandimaa noored tantsides play-backile

Korraldame Viljandimaa maapiirkonna noortele võimaluse linnanoortega võrdsetel tingimustel osaleda huvitegevuses. Võrdusustame maa- ja linnanoorte huvitegevuses osalemise võimalusi. Oleme tulevastele noortele eeskujuks ja näitame, et ka noored ise saavad muuta maaelu ägedaks. Soovime kõigile huvilistele luua võimaluse osaleda kolme kuu vältel tasuta tantsutrennides (novembri lõpust veebruarini), mille väljundiks oleks oma tantsuoskuste näitamine meeleolukal play-back võistlusel. Et kogu ettevõtmine oleks võimalikult paljudele huvilistele kättesaadavam, toimuksid tantsutrennid 2-3 erinevas kohas. Nõusoleku tasuta ruumine kasutamiseks oleme saanud Kalmetu koolilt, Uusna külamajast, vajadusel pakub oma ruume ka Valma Infounkt ja Tänassilma rahvamaja. Play-back võistlusel kutsume žüriisse ka tantsutreenerid, kes tagasisidestaksid ja hindaksid omandatud tantsuoskusi.

Maal on igav ja noortele päriselt huvipakkuvaid ringe on vähe. Enamus lahedaid huviringe toimub linnas, kuid maalt linna trennidesse sõit on väga kulukas ja ka võtab palju aega. Tagasi jõutakse hilistel õhtutundidel, mil õppida enam järgmiseks päevaks ei jõuaks. Soovimegi käesolevas projektis taotletud 1150 euro eest erinevate tantsutundide eest maksta ja korraldada ägeda projekti lõpuürituse, kus noored saavad oma oskusi ka näidada. Elektri, ruumide kasutuse, tänukirjadeks kuluvad materjalid ja helitehnika saame kokkulepitud asutuste poolt kaasfinantseeringu korras tasuta.

Noorte piirkondlike omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Video link: https://www.facebook.com/NopiUles/videos/707091273137228/