Võiste turniirid

reede, 18. detsember 2020

Noored panid noortekeskuse taas elama!

Projekti nimi: „Võiste mängulised tegevused”

Asukoht: Võiste noortetuba. Tahkuranna küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa.

Projekti toimumise periood: 27.10.2020 – 30.11.2020

Projektimeeskonna liikmete arv – 2 noort kirjutasid projekti, kuid projekti õnnestumiseks oli panustajaid rohkem. Nt konsoolimängude valimisse moodustati sihtrühm noortest, kes olid kõige pädevamad määratlema, mis mänge noored soovivad. Selleks küsis Võiste noortetoa juhendaja Tahkuranna algkooli õpilastelt, mis mänge nad sooviksid. Oma arvamust jagasid 10 noort. Projekti allkirjastaja, Egle, uuris Uulu piirkonna noortelt, mis mänge ka 12. aastased noored soovivad mängida. Valimis oli nii poisse kui ka tüdrukuid, kokku 21 noort.

Projekti reaalsetest tegevustest on osa saanud 66 noort. Kaudsete kasusaajate arv on suurem: sisaldab koolinoori, eakaid, lapsevanemaid, noorsootöötaja – huvijuht.

Toimunud on noolevisketurniirid. Noolevisketurniiride järgselt mõistsime, miks nooleotsi oli palju kaasa pakitud – neid mängides ka kulub palju :). Noolevise on rohkem toonud noortetuppa poisse. Nintendo Switch on väga populaarne. Tänu sellele, et ostsime 4 pulti, siis paljudes mängudes saavad lapsed ka oma tulemusi teada. Samuti on kasutusel vana PS3 konsool, mille uued mängud hoiavad seda töökorras vahendit veel erksana.

Multifunktsionaalne lauamäng pakub aga väiksematele põnevust. Kuna noortetoas meeldib palju käia 1. ja 2. kl lastel, siis nende jaoks ostetud mängulaud on täpselt paraja kõrgusega. Hetkel on aktiivselt piljardit mängitud. Noorsootöötaja laseb ennem lastel sellest mängust isu täis mängida ja alles siis vahetab lauamängu.

Kuna vahendeid on vaja kuskil ka hoiustada, siis sai projekti raames ostetud ka riiul, millele uued asjad saab panna. Konsoolide mängud vajasid kaste, et neid oleks parem hoiustada.

Üritused, mis korraldanud oleme, on seotud erinevate tähtpäevade tähistamisega ka. Nt kadrinädala raames toimus Nintendo Switchi tutvustamine, kus noored said mängida tantsumängu. Sel päeval oli ka DJ kohal, kes näitas oma uut kõlarit noortele ja kutsus neid aktiivsemalt osalema enda ringis.

Toimus külakeskuse jõululaat, kus samuti kogunesid noortetoa noored selleks päevaks kokku. See päev andis võimaluse kutsuda teisi meie piirkonna noori noortekasse tutvuma meie tegevustega, seeläbi saame ka külastatavuse arvu suurendada.

Partnerite nimed: Külakeskus Tahku Tare, kus meie noortetuba asetseb. Külakeskus annab oma ruume suuremate ettevõtmiste korraldamiseks. Tahkuranna Lasteaed-Algkool, kus kooli huvijuht teeb aktiivselt noorsootöötajaga koostööd. Ühiselt planeeritakse ka huvitavaid tegevusi, mõistetakse, et need on „meie” lapsed, mitte „sinu ja minu” lapsed. Tahkuranna Avatud Noortekeskus, kes toetab Võiste noortetoa tegevusi. Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus, kus juhataja on üle vallaliselt väga koostööaldis ning panustab aktiivselt ka Võiste kogukonna edenemisse. Häädemeeste noortetuba, kes kutsus alles meid endale külla. Kadripäeva puhul soovisime neid vastu kutsuda, kuid praegu ei ole õige aeg selliseid rahvakogunemisi teha, kuid peagi kui olukord muutub, siis kutsume vastu.

Kui saime kätte noolemängu, siis koostasime plakati, et tule mängi nooleviset ning sel nädalal toimuvad nooleviske turniirid. 23. ja 25. novembril kutsusime külla Tahkuranna kooli õpilased, kes käivad kooli pikapäevarühmas. Selle raames viisime läbi neile kadripäeva tegevusi kui ka tutvustasime uusi mänge, mis olid selleks ajaks jõudnud Võiste noortetuppa. Toimus Võistes jõululaat, kus ka noortetuba võttis osa, müües enda tehtud meisterdusi. Samuti toimus jõulumeisterdamine, mis toob noortetuppa rohkelt noori. Et noored saaks puhata ja meeldivalt aega veeta, siis nende vaba aega sisustame Monopoli mängimisega, piljardiga ja Nintendo ning PS3 mängudega.

Oleme õppinud, et aeg möödub väga kiiresti ja asjaajamine võtab aega. Nt kui soovime mingeid konsoolimänge tellida, siis eelnevalt annavad ju noored meile teada, mida soovivad. Kui hakkame otsima, selgub, et neid ei müüdagi vastavatele konsoolidele. Pelgasime seda tempot, kuid ka see reaalselt ei tekitanud probleeme. Kõik tehingud sai õigeaegselt tehtud. Oluline ei olegi, et lapsed kõik uued tegevused paari nädala jooksul läbi teeksid, vaid, et ajapikku vastavalt sihtrühmale, soovidele, olukorrale. Kuid peamiselt on head kogemused, sest meil on armas noortetuba ja meid ümbritseb hea meeskond, kes kõik ühiselt panustavad, et noortel oleks sisukas ja mitmekülgne ajaveetmise koht. Koostööd on hea teha olemasolevate partneritega, need täiskasvanud partnerid on alati toetavad ja lähevad noorte ideedega kaasa.

Kogukonnas annavad lapsevanemad otse tagasidet. Nad on tänulikud, et üle pika aja taas pingutatakse Võiste noortetoa elavdamise nimel. Kogukonnaliikmed kuulevad üksteiselt, mida uut on noortekas toimumas ja läbi nende ürituste on saatnud oma lapsed noortekasse, kes ei ole ammu seda keskust külastanud. Kogukonna eakad on kõige suuremas kokkupuutes noortega. Külakeskust külastavad ka erinevad eakate ühendused ning nendel on suur rõõm näha, et peale on kasvamas noortepunt, kes on algatusvõimalised ehk teevad ka eakatega erinevaid ühiseid tegevusi. Ülevallalsiselt tegid erinevad noored erinevatest asutustes koostööd, et selgitada välja noorte ühised vajadused tänasel päeval. Loodi kokkuleppeid, et peagi saadakse ka kokku.

Eesmärgi sõnastamisel on oluline keskenduda, kuidas see muudab kogukonna elu paremaks, väärtustada ei saa asju.

neljapäev, 26. november 2020

Projekti tegevused on juba praegu andnud rohkem, kui planeerida julges!

Projektitegevused on siiani läinud keskmises tempos, loodame olla kenasti ajakavas ning saada projekti lõpuks kätte kõik vahendid. Projekt on pannud erinevad osapooled omavahel koostööd tegema. Väga hea koostöövõrgustik on tekkinud külastavate noortega, noorsootöötajaga. Samas noorsootöötaja teeb selle raames palju koostööd kooli huvijuhiga, kes omakorda suunab noori noortekeskusesse.

Hästi on läinud see, et kui oleme hakanud tellima mänge, siis kui kuuldakse, et tegemist on noortealgatusega, tehakse sooduspakkumisi.

Oleme käinud koolis ja andnud noortele teada, et Võiste noortetoas saab peagi veel ägedamalt ühiselt aega veeta, see on toonud noori keskusesse juurde.

Sellest projektist kasvas ka välja DJ-ring, mis on juba 2x aset leidnud. Ka see oli ootamatu, kuna projekt ei olnud otseselt sellega seotud, kuid kuna mõned vanemad noored kuulsid, et muutume aktiivsemaks, siis otsustasid ise seda läbi viia. Selleks aitas Tahkuranna Avatud Noortekeskus ka meile kõlari osta, pult oli juba varasemalt olemas.

Kuna projekti aeg on lühike, siis tekivad murekohtadeks tarneajad. Nt tellitud on erinevad mängud, kuid kätte oleme alles saanud noolemämgu.

Kuna meil on vana PS3, siis selgub, et sellele ei olegi müüa mänge, mida noortetoa külastajad soovivad. Põhjus on selles, et mäng on vana ja peale tuleb juba PS5, seega PS3-le neid mänge ei toodeta.

Kui saime kätte noolemängu, siis koostasime plakati, et tule mängi nooleviset ning sel nädalal toimuvad nooleviske turniirid.

  1. novembril plaanime kutsuda külla Tahkuranna kooli õpilased, kes käivad pikapäevarühmas. Selle raames viime läbi neile kadripäeva tegevused kui ka tutvustame uusi mänge, mis selleks ajaks on jõudnud Võiste noortetuppa. Hetkel peaksid jõudma mängukonsool Nintendo Switch ja selle mängud.

Oleme õppinud, et aeg möödub väga kiiresti ja asjaajamine võtab aega. Nt kui soovime mingeid konsoolimänge tellida, siis eelnevalt annavad ju noored meile teada, mida soovivad. Kui hakkame otsima, selgub, et neid ei müüdagi vastavatele konsoolidele.

Lisatuge saame noorsootöötajalt ja projekti allkirjastajalt.

esmaspäev, 2. november 2020

Võiste turniirid

Võistes tegutseb 9. aastat Võiste noortetuba, kuid aja jooksul on hakanud praegused võimalused ajale jalgu jääma, mis toob kaasa ka huvigrupi vähenemise. Soovime kaasajastada Häädemeeste valla Võiste piirkonna noortekeskuse võimalusi, mistõttu muutub noortekeskus noortele atraktiivsemaks ning kindlustab, et noored saaksid jätkuvalt koduläheduses asuvas noortetoas sõpradega aktiivselt aega veeta ning tõuseks ka noortekeskuse külastatavuse arv. Seeläbi soovime laiendada tegevusvalikuid mängudepäevade läbi ja kaasajastame sellega noortekeskuse võimalusi.

Et mängudepäevad tuleksid lõbusad ja mitmekesised, siis korraldame eri vanuses noortele novembrikuu jooksul erinevaid mängude turniire. Mängudest on esindatud nii laua-, seltskonna-, elektroonilised kui ka sportlikud mängud. Seega korraldame mitu erinevat stiili mängudepäevi. Mänge saab edaspidi kasutada ka erinevatel noortesündmustel. Mängudest saavad osa kogukonna noored, kes on kutsutud mänge mängima nii koolist kui ka kogukonna ümbrusest.

Erinevad mängud toetavad noorte omavahelist suhtlemist, koostöötegemist, uute oskuste omandamist, täpsust, tähelepanelikust, korrektsust jms oskuseid ja teadmisi. Meie, kes projekti kirjutasime õppisime projekti eesmärgi sõnastamist, eelarve koostamist, Excel`i kasutamist, plakati kujundamist. Ning ees ootavad mängupäevade läbiviimised ehk õpime ka ürituste läbiviimist.

Taotleme oma idee elluviimiseks 1800€.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.