Voka noortekeskuse kokandus

neljapäev, 6. september 2018

“Meie olemegi tuleviku seemned” 🙂

Projekt: Voka Avatud Noortekeskuse Kokaklubi

Projekti periood: veebruar 2018 – august 2018

Antud projekti korraldusmeeskonda kuulusid: Kristina Gukk, Maria-Helene Sternhof.

Rahaline finantseering: Nopi Üles projektifond

Ruumid: Voka Avatud Noortekeskus

Euroalused: AutoEkspert

Ning ei saa mainimata jätta ka meie toredaid vabatahtlikke, kes oma tahtest tulid köögile uut ilmet andma.

Oleme käesoleva projektiga jõudnud lõpusirgele – noortekeskuse köök on saanud uue ilme ja kokaklubi on saanud uue juhendaja ning hakkab edasi toimima.

  1. augustil toimus meie viimane kokaklubi ning raamatuesitlus, koos raamatute allkirjastamisega. Raamatud lähevad kahte valla raamatukokku ning üks jääb noortekeskusesse mälestuseks. Plaan on ka kunagi ise avaldada ka teine kokaraamat.

Mis õnnestus meil hästi? Meie projekt tekitab eakaaslastes häid emotsioone ning on juba täna toonud noortekeskusele ja meie pisikesele kogukonnale lisaväärtust (köök on muutunud noorte jaoks kohaks, kus lõpuks saab end mugavalt tunda ning uute tarvikutega sööki valmistada. Suurepärane on mõelda, et meie projekt ei jäänud seisma, leidsime uue juhendaja, kellega edasipidi saab kokaklubisid edasi teha). Meie mõlema seisukoht on, et me kõik saime kogeda midagi uut: projekti kirjutamine, ajaplaneerimine, kokkulepete sõlmimine, teineteisega arvestamine, arvete koostamine, söögi valmistamine ning kõik muu sellega seosnev. Oli olukordi, mis panid proovile nii meie omavahelise koostöö, kui pingetaluvuse, kuid ühiselt ületasime kõik raskused. Täna, vaadates tagasi, kinnitame me mõlemad, et oleme enda üle uhked, oleme jätnud endast märgi Toila valla noorsootöösse.

Meie mõlema südamesoov on, et ka teised noored saaksid meie projektist innustust ning teeksid midagi oma algatuslikult ära või jätkaksid ka peale Maria äraminekut kokaklubi juhendamist.

Loodame, et meie kandi noortel jätkub häid mõtteid ning algatust midagi toredat korda saata koos teistega, sest just meie olemegi tuleviku seemned.

 

neljapäev, 24. mai 2018

YouTubes möllab noorte oma kokasaade!

Projekt: Voka Avatud Noortekeskuse Kokaklubi projekt

Oleme Kokaklubi projektiga jõudnud nii kaugele, et kokaklubi on juba toimetanud mitu kuud päris jõudsalt. Meie kokaklubi on levinud aina rohkem teiste noorteni ning osalus on hakanud noorte seas tõusma. Algselt oli probleeme osalejatega, kuna keegi polnud kursis meie tegemistega. Peale selle on valmimas ka köögis meil uus välimus, saime uue söögikoha valmis, ainult riiulid ning uued köögikapid on vaja üles panna. Siinkohal tahame ära märkida, et meile tuli väga palju vabatahtlikke inimesi appi. (Kõikide nende käejäljed on nüüd köögis seinal). Muidugi oli suurepärane see, et eelmisel aastal meid toetanud Autoekspert, tuli meile see aasta vastu ning kinkis meile vajaminevaid euroaluseid.

Murekohana võib välja tuua ajanappuse, mis meid mõlemaid tabas. Kristina on hetkel eksamitega hõivatud ning Maria on lõpetamas põhikooli. Üheks teiseks murekohaks kokasaadete puhul oli Kristina arvuti katki minek, mis jättis pikka pausi sisse ning videod laekusid mitu nädalat hiljem.

Kuid meie ei ole alla andnud ning juba tuleval nädalal on plaanis meil läbi viia etiketikoolitus ning selle soovime siduda ka järgmise kokaklubi.

Kindlasti loodame, et meie kokaklubist hakatakse rohkem osa võtma, eriti nüüd kui köögil on uus välimus ning kindlasti loodame ka seda, et meie projektile kaasneb järelkasv ning keegi võtab peale meid kokaklubi juhtimise üle.

Tänaseks oleme projekti vältel õppinud töötama meeskonnas, nt õppisime euroaluste lihvimist (sh ka tüdrukud), mis oli kohati füüsiliselt raske ja panime kokku mööblit. Muidugi on meie endi kokanduslikud oskused paremaks läinud ning oskame läbi rääkida uute koostööpartneritega. (Toila SPA, Autoekspert)

Kristina Gukk

Projekt Voka Avatud Noortekeskuse Kokaklubi nimel

neljapäev, 15. märts 2018

Voka noortekeskuse kokandus

Antud projektiga soovime täiustada Voka Avatud Noortekeskuse kööki ning selle kaudu toetada meie noortekeskuses tegutsevad kokaklubi. Kokaklubi õpetab noortele ühte eluks äärmiselt vajalikku oskust – söögi valmistamist. Samuti pakub kokaklubi uut vormi osalusvõimalust, mida meil kui maapiirkonna noortel tihti vajaka jääb. Hubane ja hästi varustatud köök muudaks kokaklubi tegevuse palju efektiivsemaks ning aitaks kokaklubil noorte seas propageerida tervislikku eluviisi. Noorte tervis ja heaolu (mis tuleneb suuresti toitumisest) on oluline nii noortele endile kui ka kogukonnale laiemalt, kuna energilised ja tööjõulised noored saavad panustada tugevamalt kogukonna tegevustesse.

Kokaklubi loob uusi koostöövõimalusi erinevate kogukonna gruppide vahel. Positiivse projektitaotluse vastuse korral hakkab kokaklubi toimuma kaks korda kuus + kaks koolitust (etikett ja tervislik toitumine). Igal kokaklubi kohtumisel on teemaks erineva riigi köök. Riikide valikul arvestame, kas keegi selle riigi kultuurist teadlik saaks ka sel korral kokaklubiga liituda (näiteks vahetusõpilane, teisest rahvusest meie kogukonnas elav inimene jne). Erinevate kultuuridega tutvumine suurendab noorte silmaringi ja empaatiavõimet. Samuti hakkab toimuma läbi Youtube´i kokandussaade ja antakse välja Voka noortekeskuse kokaraamat. Täpsem info juba videost)

Projekti läbiviimiseks vajame 2000€.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Link videole: https://www.facebook.com/NopiUles/videos/601742493503324/