Võru graffity

kolmapäev, 20. september 2017

Noored on muutuste loojad

„Võru noortekeskuse graffiti“

Projekti kestvus: 24.05.2017 –15.09.2017

Projekti korraldusmeeskonda kuulusid 5 inimest ning osa võttis projekti tegevustest üle 20 noore . Osalejate vanus jäi vahemikku 13-19 ning osa võtsid nii Võru linna kui ka valla noored.

Projekti põhirahastus saadi noorte omaalgatuse programmist „Nopi Üles“, toetajateks olid ka Võru linn, Võru vald ja The Pellet Company OÜ.

Tegevuste kirjeldus:  Toimusid kohtumised graffiti-kunstnikuga, mille käigus koguti kokku noorte ideed. Kohtumistel räägiti graffity võimalustest muuta linnapilt noortepärasemaks ja atraktiivsemaks. Samuti juhtis kunstnik tähelepanu ka millal ja mis tingimustel saab graffityt kasutada linnapildis.  Noored täitsid  kunstniku poolt koostatud küsimustiku ja visandasid esimesed mõtted ka paberile. Mais läks lahti kampaania, ning noortel oli võimalus esitada oma mõtted ja ideed kavandi näol.  Hooga alustati ka aluspinna (Võru Noortekeskuse välisfassaadi) puhastamistöödega, mille käigus eemaldati lahtine krohvikiht ja pesti sein. Samal ajal valmis ka kavandi lõppversioon, mis noorte poolt ühehäälselt heaks kiideti. Valmima hakkas seinamaal ning samal ajal oli ka graffiti töötuba, kus noored said oma oskusi arendada ning seinamaali valmimisse kaasa lüüa.

Pildi põhielementideks on kosmos, gorilla ja maakera. Seinamaalingu tegemise variante oli mitmeid, kuid lõplik idee sündis noortele korraldatud õpitubades. Noored selgitavad, et gorilla ja kosmos sümboliseerivad algust ja muutusi, noored on muutuste loojad ja pildi taustaks olev kosmos on võimaluste maa nagu seda on noortekeskus noorte jaoks. Noortekeskuse grafiti on ühtlasi järjekordne element Võru linna kujundamisel avatud kunstigaleriiks.

Nii meeskond kui projektist osa võtnud noored said palju uusi kogemusi ja teadmisi tänavakunsti vallas (läbi erinevate töötubade). Ühtlasi arenes meeskond läbi koostöö ja suhtluse erinevate organisatsioonidega (sealjuures ka näiteks linnavalitsuse planeerimis osakonnaga läbirääkides). Samuti õppiti lahendama probleeme oma meeskonnas ning hindama koos tegemise võlu.

Tänu seinamaalile on noortekeskus muutunud linnapildis märgatavamaks. Enam ei teki küsimusi, et kus täpselt asub noortekeskus ning kust sinna sisse pääseb. Tagasiside nii erinevatelt noortelt, teistelt noorsootöötajatelt kui ka linnavalitsuselt ja linnaelanikelt on olnud äärmiselt positiivne. Paljudele meeldib, et rikastunud on ka Võru linnapilt.

Teistele taotlejatele soovib meie meeskond julget pealehakkamist ja loovaid ideid!

 

neljapäev, 27. juuli 2017

Uut seinamaali ei jõua juba ära oodata 🙂

Projekt „Võru Graffity“ käib täie hooga.  Toimunud on kohtumised graffiti-kunstnikuga, mille käigus koguti kokku noorte ideed. Kohtumistel räägiti graffity võimalustest muuta linnapilt noortepärasemaks ja atraktiivsemaks. Samuti juhtis kunstnik tähelepanu ka millal ja mis tingimustel saab graffityt kasutada linnapildis.  Noored täitsid  kunstniku poolt koostatud küsimustiku ja visandasid esimesed mõtted ka paberile. Mais läks lahti kampaania, ning noortel oli võimalus esitada oma mõtted ja ideed kavandi näol.  Hooga alustati ka aluspinna (Võru Noortekeskuse välisfassaadi) puhastamistöödega. Kokku osales 21 noort.

Suurepäraselt on õnnestunud töötoad kunstnik Sänkiga, kus ka ise midagi ära teha sai. Näiteks töötuba, kus puhastati välisfassaadi. Noored olid elevil, et juba järgmises õpitoas saab ise katsetada sprei-värvidega maalimist.

Murekohaks oli kampaania. Kahjuks polnud see nii edukas nagu projekti meeskond oli oodanud. Ühtegi kavandit ei esitatud, kuid ühendust võtsid mitmed huvilised, kes tahtsid projektis kaasa lüüa vabatahtlikena.

Oleme õppinud, et suhelda erinevate osapooltega suvisel ajal on kõige mõistlikum telefoni teel, sest nii saab info kõige kiiremini kätte. Samuti oleme õppinud lahendama probleeme oma meeskonnas ning hindama koos tegemise võlu. See on hea kogemus, kuidas jagada meeskonnas ülesandeid võrdselt ja kuidas kaasata meeskonda vabatahtlikke.

Järgmiseks toimub uus töötuba kunstnikuga 27. juulil, töötoas saavad noored katsetada sprei-värvidega maalimist. Augustikuu jooksul hakkavad noored koos kunstnikuga looma suurt seinamaali. Arvame, et toimub veel 7-9 kohtumist, mille käigus luuakse seinamaali.

 

kolmapäev, 14. juuni 2017

Võru graffity

Noored tahavad Võru Noortekeskuse välisfassaadile teha graffiti-stiilis seinamaali. Selleks on noored endale appi palunud seina graffiti kunstniku Sänki. Idee kavandi loomine toimub koos noortega läbi õpitubade, kuid enne seda toimub avalik konkurss, kus oma ideid saavad saata kõik kogukonnaliikmed. Õpitubade käigus saavad noored teadmisi ja oskusi kunstipärasest grafitist ning selle kunstiliigi võimalustest linnapilti ilmestada. Lõpetuseks valmib ühistööna noorte looming välisseinale. Eesmärk on tutvustada noortele graffitit kui kunsti-stiili ning selle kunstiliigi võimalusi ning muuta läbi selle noortekeskus nähtavamaks. Tegevuse tulemusena on kasusaajateks nii praegused kui ka tulevased noored. Ühtlasi paraneb üldine linnapilt ja peatänava välimus. Võru linna ja valla noorte kaasamine idee teostamisse tugevdab noorte kogukonda ning noored saavad koos tegemise kogemuse.

Kampaania ja seinamaali teostuseks vajame 2000 eurot.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.