Võru piljarditurniirid

reede, 6. detsember 2019

Kui on huvi, leiab ka koolitaja

Projekti nimi: “Võru Piljarditurniirid”

Toimumisperiood: 23.04.2019 – 23.08.2019

Projektimeeskond: Kirsi-Katrin ja Hanna-Maria

“Nopi üles” raames saadud toetusest osteti Võru Noortekeskusesse piljardilaud ning viidi läbi piljardikoolitus ja piljarditurniirid. Piljardikoolitust viis läbi Võru kohalik noor Kristen Teder ning toimus 23. mai. Piljarditurniirid toimusid maikuus (28. mai) ning 4. juuli. 23. mai saabus ka uus piljardilaud, mille ülespaneku tõttu algne koolituse kellaaeg viibis, kuid õnneks mitte palju.

Piljarditurniirid ise olid edukad, osalejaid oli oodatust rohkem. Plaanis on korraldada piljarditurniire noortekeskuses ka tulevikus.

Muidu läks selle projektiga kõik sujuvalt – välja arvatud piljardikoolituse planeerimisel, kus laud saabus samal päeval, mil oli planeeritud ka koolitus. Laua kokkupanek võttis aga rohkem aega, kui oskasime arvata. Ning ka piljardilaua enda maksumus. Konsulteerides spetsialistidega leiti, et hea ja vastupidav piljardilaud, mida ei peaks varsti uuesti välja vahetama, läheb maksma pisut rohkem, kui algselt oli eelarves planeeritud. Õnneks toetas Võru Noortekeskus meid oma eelarvest.

Noortel oli hea meel uue piljardilaua üle noortekeskuses ning ka koolitaja ise ütles, et külastaks nüüd tihedamini ka noortekeskust. Ka turniiride tagasiside oli positiivne, kutsudes osalema noori, kes muidu noortekeskust ei külastanud.

neljapäev, 8. august 2019

Esialgsed hirmud osutusid asjatuks

Pärast Nopi Üles rahastuse saamist, hakkasime tegutsema piljardilaua ostu ja koolitajaga sobivate aegade leidmisega. Piljardilaua ostmise jaoks saime Sõmerpalu noorsootöötajalt ka kontaktid Piljardiliidust, kellega võtsime ühendust ning kes aitas meil parima valiku laua ostul teha. Piljardiliidu kaudu soovitatud lauad olid küll pisut kallimad, kui algselt plaanis oli, kuid otsustasime otsida selle jaoks lisatoetust, et saaks hangitud võimalikult hea ja vastupidav laud.

23. mail saabus uus piljardilaud ning koos noortekeskust külastavate noortega aitasime seda paigaldajatel üles seada. Sama päeva õhtul leidis aset ka esimene piljardikoolitus, mida viis läbi kohalik noor piljardimängija Kristen. Huvi koolituse vastu oli väiksem, kui algselt sai oodatud, kuid noori oli siiski umbes kümnekonna ringis.

28. mai sai korraldatud esimene piljarditurniir. Hirm, et sinna ehk noori piisavalt kohale ei tule, oli suur, sest tegu oli just kooli viimaste nädalatega ja me ei olnud kindlad kui hästi koolides tehtav reklaam kohale jõudis. Kohale tuli see-eest aga palju noori, nii Võru linnast kui ka Võru vallast, mis oli meie jaoks meeldiv üllatus. Turniiri korraldasime väljalangemis-süsteemiga ning selle jälgimiseks kasutasime internetist leitud turniiritabeli rakendust. Võistlus toimus kahes vanuserühmas ning mõlema vanuserühma 3 parimat said omale auhinnaks priipääsmed kinno “Kannel”.

Peamine raskus senimaani oligi laua hankimine ja kohale toimetamine. Turniiri korraldamine tundus aga nii kerge, et neid on plaanitud suve jooksul veel mitu tükki.

 

esmaspäev, 20. mai 2019

Võru piljarditurniirid

Võru linnas on endiselt palju noori, kes pole seotud ei huvitegevuste ega noorsootööga. Küll aga on linna noortelt tulnud tagasisidet, et just piljardimäng võiks tuua noori kokku. Piljarditurniir noortekeskuses võib olla mõne noore jaoks just see, mis paneb teda noortekeskusesse käima ning ka muudest noorsootöö tegevustest osa võtma. Piljardimäng kui nii-öelda hüppelaud noorsootöösse. Peamiselt, sest mäng ise on lihtne õppida, kuid samas võimaldab oma oskusi suuresti arendada. Võrus on küll võimalus piljardit mängida, kuid need võimalused on tasulised. Piljardimäng on sotsiaalne, võimaldades noortel mängu ajal omavahel suhelda.

Turniiriga kaasneb ka piljardiõpe, kus noortel on võimalus juhendaja käe all oma mängu oskusi arendada.

Turniirid ise aga annavad noortele põhjuse kokku tulla, nii Võru linnast kui vallast ning panna üksteise oskused proovile. Turniiril jagatakse noored ära kolme vanusegruppi, et kõik noored tunneksid ennast oodatuna. Reklaamikanalina kasutame peamiselt ümberkaudseid koole, kuid ka näiteks noortekeskuse sotsiaalmeediat, lootes nõnda jõuda just konkreetselt selle nooreni, kellel oleks seda vaja.

Projekti elluviimiseks vajame 1600€

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.