Võrumaa tantsu projekt

teisipäev, 11. veebruar 2020

Ärge kartke oma unistusi ellu viia!

Projekti nimi: #Võrumaatantsib

Projekti toimumise periood ja koht : 11.03.2019 – 21.08.2019 Võru linnas

Projektimeeskonna noorte arv: 2

Projekti peamised partnerid: Võru kultuurimaja „Kannel“ ning Tamula rannabangalo

Projektis osales kokku: ligikaudu 80 noort (otsesed kasusaajad)

Nüüdseks on projekt läbi ning oleme oma koolitused läbi viinud. Tõime Võru noorteni koolitajad, kes õpetasid neile tantsustiile, mida neil Võrus võimalik õppida ei ole – Vogue, House, Locking ja Breik.

Kuna House koolituse läbiviija oli ühtlasi ka fotograafiahuviline, võttis ta kaasa ka oma kaamera ning tegime koolitustest ka pilte: https://photos.app.goo.gl/89T6BBDTWJehsHvq6

Samuti käisime noortega väljasõidul Jõgeval, kus vaatasime koos tantsuvõistlust: Camp of Hip-Hop Warm-Up Jam.

Noorte tagasiside põhjal oli see hea kogemus. Paljud neist ei olnud varem tänavatantsu võistluseid näinud ja see avardas nende silmaringi tantsumaastikul toimuvast ning andis juurde motivatsiooni ise trenni teha. Samuti võimaldas see erinevate valdade noortel omavahel sõbruneda.

Lisaks tõime Võrru professionaalse fotograafi, kes tegi tantsijatest (ning ka mõnest tõukerattaga sõitjast) kvaliteetseid pilte, millest parimad said ka välja trükitud ning raamitud.

Galerii võite leida siit: https://photos.app.goo.gl/nT8WmgerUobPt21D8

Projekt noortele meeldis ning tundus, et selle põhieesmärk sai täidetud. Õnnestunud oli koolitajate valik – kõik koolitajad tegid oma tööd hästi ning suutsid noori motiveerida ning neile midagi uut pakkuda. Väga hästi läksid väljasõit tantsuvõistlusele ning ka inspiratsioonikoolitus. Samuti arvame, et hästi läks ka meie projektisündmuste visuaalse reklaammaterjali loomine. Positiivne oli ka see, et koolitustest võttis osa ka noori väljaspoolt Võru linna.

Küll aga oleks asi võinud korralduse poole pealt minna kordades kiiremini. Algselt paika pandud eesmärk viia kõik projektitegevused läbi paari päevaga osutus võimatuks: probleeme tekitas erinevate koolitajate ja koolituskohtade vabade aegade omavaheline sobitamine, mis muutis ka projekti kestuse esialgsest pikemaks. Tahtsime esialgu kindlaks jääda oma visioonile kahest põnevast ning suurest koolituspäevast, kuid kui saime aru, et me kõiki koolitajaid samale päevale panna ei saa, muutsime oma plaane ning viisime koolitused läbi erinevatel päevadel. See omakorda muutis natukene keerulisemaks sündmuste reklaamimise kuna pidime igale sündmusele tegema eraldi reklaammaterjalid ning kujundused.

Tunneme, et projekti korraldamisega oleme arendanud endas ajaplaneerimist, turundamist, läbirääkimisoskuseid (koolitajate ning asutuste aegade sobitamisel), suhtlemisoskust ning ürituste läbiviimise oskust.

Kui teil on ideid, siis võtke julgus kokku viige need ideed ellu. Ärge kartke seda, et te ei saa sellega hakkama kuna te pole varem midagi sellist teinud – kogemus ja oskus tulevadki asjade tegemisega. Arvame, et projekti elluviimine on väga hea õppimisvõimalus, mis kindlasti edasises elus kasuks tuleb.

Omaltpoolt soovitame enne projekti tegemist teha natukene taustauuringut kui on soov projekti kaasata kindlaid inimesi või viia projektisündmuseid kindlates kohtades. Nii on kindlam, et projektisündmused saavad elluviidud õigeaegselt ning vastavalt plaanile.

esmaspäev, 20. mai 2019

Millised takistused võivad projekti läbiviies ette tulla?

Projektiga läheb üldjoontes hästi, kuid on olnud ka probleeme. Sündmuste elluviimine on edasi lükkunud. Asi on selles olnud, et meil on osutunud üllatavalt raskeks ruumide ja koolitajate aegade kokku sobitamine, mistõttu pole me veel tantsukoolitusi saanud teha.

Esialgu planeerisime teha ühe suure tantsukoolituspäeva, mis kestaks neli tundi. Algselt proovisime saada saale kultuurimajja, kuid seal olid esiteks küllaltki suured rendihinnad, mis tähendas, et me ei oleks väga hästi oma eelarvesse kõiki asju ära mahutanud.

Teiseks oli seal ka raskusi koolituse aegade leidmisega kuna nende tantsuruumides on hooaja sees püsirentnikud kõik sobivad ajad kinni pannud. Seejärel mõtlesime, et muudame natukene oma strateegiat ning proovime saada ruume mujal. Samuti mõtlesime, et teeme ühe neljatunnise koolituse asemel neli ühetunnist koolitust.

Seejärel võtsime ühendust koolidega ning 10. aprill saime Võru Kreutzwaldi koolilt kirja, et neil on olemas ruumid ning nad oleksid antud projekti läbiviimisest nende koolis huvitatud. Paraku aga kindlate aegade kokkuleppimiseni me pole veel jõudnud, kuna miskipärast pole nad veel vastanud meilidele ega ka kõnedele.

Kuna hetkel on koolivaheaeg, siis ei ole ma ka sel nädalal neile helistada saanud ning järgmise nädala jooksul tahame paika saada koolituste ajad. Koolitajad on meil muidu paigas ning valmis on kujundatud ka koolituste promopostrid. Mis puutub fotosessiooni, siis seda planeerisime teha nii, et anname võimaluse sinna registreeruda kõigil koolitustel osalejatel koolitusele tulles end kirja pannes. Plaanime kõik oma projektitegevused ellu viia maikuus.

Oleme leidnud lahendused. Saime koolitusi läbi viia juunikuus. Esimese tantsukoolituse viisime juba läbi. Printisime selle jaoks välja ka vajalikud teavitusmaterjalid, mida kasutasime koolituse toimumiskohas.

Järgmine koolitus toimub juba 18. juunil Kultuurimajas Kannel. Kogu projekti jäädvustame kohapeal ka ise 🙂

reede, 29. märts 2019

Võrumaa tantsu projekt

Meie projekt sai inspiratsiooni eelmisel aastal Jõgeval toimunud projektist #TantselabJõgevamaal. Kuulsime, et see oli sealsetele noortele meeldinud ning mõtlesime, et tahaksime midagi sarnast pakkuda ka Võru noortele.

Projekti *#Võrumaatantsib* eesmärk on muuta tantsuharidus Võru maakonna inimestele kättesaadavamaks ja pakkuda Võru noortele võimalust õppida ja proovida midagi uut. – Tooksime Võrru õpetajad ja treenerid, kes õpetaksid noortele selliseid tantsustiile, mida Võrus hetkel kuskil õppida ei saa. Tahame selle jaoks läbi viia koolituspäeva nii poistele kui tüdrukutele ning korraldada noori inspireeriva seminari ning filmiõhtu.

Läbi selle ettevõtmise tahame suunata noori aktiivsema ning positiivsema ellusuhtumise poole, aidata tantsukultuuri arengule kaasa ning ühtlasi muuta Võru maakonna huviharidust mitmekülgsemaks.

Projekti sündmused toimuksid märtsi ning aprillikuus ja oleksid oleksid avatud ning tasuta kõikidele Võru noortele. Sündmused oleksid suunatud Võru noorte motiveerimisele ning aktiivsete eluviiside propageerimisele.

Projekti elluviimiseks taotleme 1730€

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.