Avatud noortekeskus, kui Varaait

Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu, Haridus- ja teadusministeerium
Algus: 01.01.2006
Lõpp: 31.12.2010

Saadud toetus: 350 000,00

Projektijuht: Heidi Paabort

 

Konkurss sai alguse aprill 2006.aastal, kui Eesti ANK kuulutas välja projektikonkursi „Avatud Noortekeskus (ANK) kui varaait”, mille algatajateks oli Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakond.

Konkursi eesmärgiks oli Eesti avatud noortekeskuste arendamine ja noortele suunatud tegevusvõimaluste mitmekesistamine. Toimus avatud konkurss, mille kaudu toetati avatud põhimõttel töötavate ressursikeskuste – nn varaaitade loomist üle kogu Eesti.

2006- 2010 jagati noortekeskustele 350 000 eurot. Konkursi tulemusel laienes noortekeskustes pakutavate noorsootööteenuste tegevusulatus ja kvaliteet. Olemasolevad vahendid vähendasid noorteürituste eelarvet, seega polnud vaja enam rentida nt helitehnikat, dataprojektorit, valgustehnikat, jalgrattaid, kaameraid jne. Ka vähemkindlustatud perede lapsed said kaasa lüüa laagrites, matkadel (sh jalgrattamatkadel) sest kõik vajalik on olemas ressursikeskustes. Kokku toimis Eestis 2006-2010 37 varaaita.

Projekt aktiviseeris kohaliku tasandi koostööd, mis toimib tänaseni. Suur osa noortekeskusi on jätkanud tööd ressursikeskustena ning võimaldavad koostööpartneritel nende vahendeid kasutada. Hiljem suunati sarnane konkurss huvikoolidele. 2016. aastal oodati projekte, mis toetasid ka huvikoolide ja noortekeskuste koostööd.

Liainfo: Heidi Paabort, heidi.paabort@ank.ee, tel. +372 5809 1010