Erasmus+ KA2 “Boost your possibilities – Youth Centres for youth mobility and intercultural learning”

Rahastaja: Erasmus+
Algus: 01.02.2015
Lõpp: 31.03.2017

Saadud toetus: 29 766,00

Eesti ANK meeskond: Stiina Kütt, Kerli Kõiv

Partnerorganisatsioonid:
Suomen nuorisokeskusyhdistys ry, Soome
Youth Network MaMa, Sloveenia

Erasmus+  programmi raames toimunud ja Soome Erasmus+ rahvusbüroo, CIMO Centre for International Mobility, poolt rahatatud strateegilise koostöö projekt “Boost your possibilities – Youth Centres for youth mobility and intercultural learning” viidi ellu perioodil 1.02.2015 – 31.03.2017. Projekti eestvedajaks oli Soome noortekeskuste ühendus.

Igast riigist kaasati lisaks kohalike tegevuste ellu viimiseks ka noortekeskusi. Eestist olid projektipartneritena kaasatud:

 • Eesti ANK- valmisoleku ja võimekuse tõstmine, rahvusvahelised võimalused noorsootöötajatele, EVT võimekuse kasvatamine.
 • Lille Maja noortekeskus- rahvusvaheliste võimaluste tutvustamine ja tegevused noortele, koolitus ja info noorsootöötajatele.
 • Rõuge noortekeskus- Erasmus+ võimaluste esitlemine, toetav õppe- ja nõustamistegevus.

Projekti  eesmärgiks oli tõsta noortekeskuste valmisolekut rahvusvaheliseks koostööks, koguda häid praktikaid ja tõendusmaterjali rahvusvahelise noorsootöö mõju kohta nii noorele kui laiemale ühiskonnale.

Projekti raames toimusid nii mitmed kohalikud tegevused kui ka rahvusvahelised projektikohtumised, kus juba tehtut analüüsiti ning edasisi tegevussamme ühiselt planeeriti. Projekti esimene rahvusvaheline kohtumine toimus 9.-12. märtsil 2015 Soomes, Syöte noortekeskuses, kohtumise ülevaade on leitav Eesti ANK blogist 12.-15. juunil 2015 võõrustasime projektipartnereid Põltsamaal, kus üheskoos arutati järgmisi samme, mis toetaksid noortekeskuste rahvusvahelise noorsootöö tegevuste arengut. 7.-10. detsembril 2015 kohtuti Soomes Oivanki noortekeskuses, kohtumisel tehtust ja arutletust valmis kokkvuõte Eesti ANK blogisse.  27.-30.06.2016 toimus projektikohtumine Sloveenias, Celjes.

Kogumaks sisendeid projekti edasiseks tegevuseks, viidi aprillis- mais 2015 läbi küsitlus rahvusvahelise noorsootöö olukorra kaardistamiseks Eesti noortekeskustes.  Küsitluses osales 29 Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liiget, mis moodustas 35,80% liikmete koguarvust. Valminud raport on kättesaadav SIIN.

2015. aastal toimusid projekti raames töövarjuvisiidid. Sloveenia noorsootöötajaid võõrustasid:

 • 27. september- 2. oktoober 2015 Paide ANK
 • 9.-15. november 2015 Lille Maja noortekeskus
 • 3.-9. oktoober 2015 Rõuge ANK
 • 19.- 24. oktoober 2015  Keila ANK
 • 2.-8. november 2015 Kärdla noortemaja

Eesti noorsootöötajatest osalesid töövarjuvisiitidel:

 • Riin Luks (Paide noortekeskus) 29.9.-4.10.2015 – Mladinski center Zagorje (Sloveenia)
 • Gerri Alamets (Maidla noortekeskus) 26.11- 2.12.2015 – Mladinski center Trbovlje (Sloveenia)
 • Marion Tamberg (Võru noortekeskus) 11.- 16.10.2015 – Oivanki Outdoor Education Centre (Soome)

Projekti ühe tegevusena toimus rahvusvahelise noorsootöö koolitus ”Stairs to Internationality (…all you need for international youth work!)” 13.-20.2.2017 Soomes , Anjala noortekeskuses, kus osalesid noorsootöötajad Eestist, Soomest ja Sloveeniast. Eesti grupi koosseisus osalesid koolitusel Kristiina Karp (Iisaku Noortekeskus), Geter Ehrenpreis (Keila noortekeskus), Reelika Lodjak ja Triin Tomera (Lille Maja), Kairi Lusti (Sõmeru noortekeskus), Urve Sarapik (Ridala Vallavalitsus), Roman Hmelevskoi, Lea Pullerits, (Mustamäe Avatud Noortekeskus) ja Stiina Kütt (Eesti ANK). Koolitusel kogetust valmis kokkuvõte Eesti ANK blogisse ning osaleja Roman Hmelevskoi poolt videoülevaade koolitusel nähtust ja tehtust.

Projekti raames valmis „Minu Tee“ enesecoachimise tööriist noortele, mis aitab teha esimesed sammud rahvusvahelise noorsootöö teel.

Projekti intellektuaalse väljundina valmis kolme riigi uurijate koostöös üle-euroopaline võrdlev uurimus Impact of Internationality rahvusvahelise noorsootöö mõju kohta noortele. Uuringu valmimise protsessi kirjeldas Eesti uurija Merle Linno 2016. aasta noorsootöö nädala raames blogipostitusena. Uurimuse Eesti raport, mis kirjeldab nimetatud uurimuse tulemusi Eesti kontekstis, on leitav SIIN.

Uuringu tulemusi esitleti 28. märtsil 2017 Soome noorsootöö konventsioonil Nuori 2017 Tamperes.

Lisainfo: Stiina Kütt, stiina.kutt@ank.ee

***

Erasmus+ strategic partnership project “Boost your possibilities! – Youth Centres for Youth mobility and Intercultural learning” was coordinated by Suomen nuorisokeskusyhdistys ry and  brought together 10 Youth Centres from Finland (4), Slovenia (3) and Estonia (3) for a long-term project, improving the quality and supporting individual centres’ strategies through international mobilities (4 partner meetings), learning activities (15 job shadows, 1 training course) and a strong research dimension on local, regional, national and international level. The project and its activities were implemented in full in all three countries over the duration of 1.02.2015 – 31.03.2017, working on multiple levels and dimensions at the same time.

The project’s main aim was to collect, develop and transfer methodologies, approaches and competence of international youth work, carried out in different local and regional settings, and study their impact on young people, across the partner countries Objectives tackled in the duration of the project were:

– Exchanging and remodeling, and gathering good practices of international youth work between youth centres
– Exchanging and establishing expertise and work “flows used” in practice in the international projects
– Creating clear and concrete links between regional / national / international level strategies and our international youth work practices
– Research the impact of international youth work in different cultural and regional realities
– Create a stronger (strategic) community around the youth centers to create sustainable surroundings and support for the growth of international youth work in youth centres
– Improving the intercultural- and international project work competencies of individuals working in youth centers

As an intellectual output of the project, a study of the impact of international youth work was conducted. This publication offers a comprehensive evaluation tool that safeguards and improves the quality of international youth work in youth centres and boosts youth centres’ engagement in international activity. The study Impact of Internationality  was completed as a collaboration of researchers from Estonia, Slovenia and Finland. More info about the study can be found here.