Eesti ANK 15. sünnipäev

Rahastaja: Eesti ANK
Algus: 09.11.2015
Lõpp: 09.11.2016
Eesti ANK lipukampaaniat juhtis Kristi Paas.

 

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse 10. novembril 2015. aastal toimunud Eesti ANK üldkogul sai alguse Eesti ANK 15. sünnipäeva-aasta. Ühe tegevusena paljudest saadeti sünnipäeva-aasta alguses liikvele sünnipäevalipp. Tegevuse eesmärgiks on lipul läbida eranditult kõiki Eesti ANK liikmeskeskuseid, mida on ühtekokku 133.

See on Eesti ANK 15- aastases ajaloos esimene projekt, kus eluliselt oluline on IGA noortekeskuse panus.

Lipu liigutamisega kaasnesid reeglid:

  1. Lipp PEAB läbima KÕIK 133 Eesti ANK liikmeskeskust
  2. Lipp ei tohi ühe keskuse kätte jääda kauemaks kui KOLM päeva
  3. Lipu tuleb edasi anda ISIKLIKULT käest-kätte (ei mingeid pakiautomaate!)
  4. Lipu edasiviimisel peab osalema VÄHEMALT kolm noort ning lõpus autasustatakse kõige suurema osalejate arvuga keskusi
  5. Lipu üleandmisest tuleb teha foto
  6. Lipp võib liikuda igasuguse transpordivahendiga, kuid eriti geniaalsed liikumisvahendid ja -viisid saavad lõpus eripreemia
  7. Lipu edasiandmisest palun saata foto koos vastustega järgmistele küsimustele aadressil  kristikruus@gmail.com.
Lisainfo: Kristi Paas, paaskristi@gmail.com