Eesti ANK 2017

Rahastaja: Haridus- ja Teadusministeerium
Algus: 01.11.2016
Lõpp: 30.10.2017

Saadud toetus: 74 400,00

Büroojuht: Stiina Kütt

Tegevjuht: Heidi Paabort

Juhatus: Kerli Kõiv (esimees), Kristi Paas, Merlis Pajustik, Margit Udam ja Marek Mekk.

 

Toetust kasutatakse Eesti ANKi, kui Eesti noortekeskuste võrgustiku katusorganisatsiooni toetamiseks, et tagada riiklikul tasandil noorsootöö ja noortepoliitika alaste otsuste tegemiseks pidev asja- ja ajakohane (tõenduspõhine) info noortekeskuste võrgustiku kohta ja viia ellu noorteinfo koolitused 110-le noorsootöö spetsialistile. 

2017. aasta tegevuste peamised alasuundade märksõnad on:

 1. Noorte Tugila rakendamine üle Eesti (3000 NEET-nooreni jõudmine);
 2. jõulisem valdkonna teavitustöö otsustajate seas (võrgustiku laienemine, Laste- ja noorte kultuuriaasta, Noortepäev 2017, Noorsootöö nädal 2017, Arvamusfestivalil osalemine jne);
 3. noorsootöötajate tugi- ja nõustamissüsteemi rakendamine üle Eesti (grupisupervisioonid);
 4. valdkonnale lisaväärtuste loomine ehk lisatoetusvõimaluste leidmine kohalikule tasandile;
 5. tõendus- ja tõestuspõhisem eestkoste ehk noortekeskuste logiraamatu arendamine, andmete töötlemine ja tõestuspõhiste otsuste tegemine;
 6. rahvusvahelise noorsootöö arendamine noortekeskustes (rahvusvahelise koostöö aktiviseerimine);
 7. Eesti noortekeskuste pidevas infoväljas hoidmine, kaasamine ja ühismõjudega tegevuste rakendamine (avatud juhatused, üldkogud, teised toetavad tegevused);
 8. nutikate lahenduste arendamine noortekeskuste kvaliteedi tõstmiseks;
 9. noorteinfo koolituste korraldamine 110-le spetsialistile.

Lisainfo: Heidi Paabort, heidi.paabort@ank.ee, tel. +372 5809 1010

Noorteinfo vahendamise koolituse läbinute nimekiri ja asutused

 1. Helen Paluoja, Sauga Avatud Noortekeskus
 2. Ingrid Liiv, Sauga Avatud Noortekeskus
 3. Helena Randlaht, Sauga Avatud Noortekeskus
 4. Silja Lilles-Sula, Sa Innove, Pärnumaa Rajaleidja Keskus
 5. Merilyn Enders, Viljandi Avatud Noortetehas
 6. Kertu Kaljur, Pärnu- Jaagupi Avatud Noortekeskus
 7. Pille Kuusik, Are Avatud Noortekeskus
 8. Lisett Liiv, Keila Noortekeskus
 9. Kaia Kask, Keila Noortekeskus
 10. Eveli Maripuu, Panga Avatud Noortekeskus
 11. Katrin Nuuter, Haapsalu Noorte Huvikeskus
 12. Marika Valter, Paikuse Avatud Noortekeskus
 13. Angelika Sild, Pärnu ja Paikuse Noorte Tugila
 14. Anu Tammearu-Mežule, Pärnu Noorte Vabaajakeskus
 15. Ege Altmart, Tahkuranna Avatud Noortekeskus
 16. Annely Reile, Pärnu Noorte Vabaajakeskus
 17. Triin Mäger, Pärnu Noorte Vabaajakeskus
 18. Hanna-Roosi Karro, Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
 19. Heli Juhkamsoo, Kilingi-Nõmme Vabaajakeskus
 20. Ivika Uslov, MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
 21. Maarja Lattik, Kanepi Valla Avatud Noortekeskus
 22. Anita Tretjak-Orav, MTÜ Urvaste valla noored
 23. Ene Pikner, MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus
 24. Elin Lemberg, Rakvere Avatud Noortekeskus
 25. Oxana Nikitina, Sõmeru Noortekeskus
 26. Kauri Kaljuste, Võru Noortekeskus
 27. Heleri Kredemann, Väätsa Avatud Noortekeskus
 28. Helene Schotter, Lille Maja Noortekeskus
 29. Kadri Jürgenson, MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus
 30. Helen Viitkin, NÜ Juventus
 31. Merlis Pajustik, Vastseliina Noortekeskus
 32. Maret Kallejärv, Rannu Pere- ja Noortekeskus
 33. Janar Hannolainen, Torma Valla Avatud Noortekeskus
 34. Anneli Peterson, Jõgevamaa Rajaleidja keskus
 35. Kamilla-Elis Kutnik, Eesti Töötukassa
 36. Riin Luks, Paide Avatud Noortekeskus
 37. Reima Nõmmik, Paide Avatud Noortekeskus
 38. Merle Vaht, NÜ Juventus
 39. Ave Lübek, NÜ Juventus
 40. Monika Kulu, NÜ Juventus
 41. Maire Püss, Jõgeva Valla Avatud Noortekeskuste Ühendus
 42. Marita Kutsar, Paide Avatud Noortekeskus
 43. Laura Tähemaa, Imavere Valla Avatud Noortekeskus
 44. Maarja Okas, Imavere Valla Avatud Noortekeskus
 45. Kaili Lott, Paide Avatud Noortekeskus
 46. Angelika Alström, Rõuge Avatud Noortekeskus
 47. Karin Rebane, Kose Avatud Noortekeskus
 48. Gerli Turmann, Kose Avatud Noortekeskus
 49. Helina Lillsoo, Kose Avatud Noortekeskus
 50. Marianne Hermann, Vastseliina Noortekeskus
 51. Triinu Putnik, Eesti Töötukassa
 52. Kerli Kõiv, MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
 53. Kairi Valk, Rajaleidja Keskus
 54. Ege Kirik, Kristiine Tegevuskeskus
 55. Margit Amer, Loksa Noortekeskus
 56. Kirke Kasari, Saue Noortekeskus
 57. Viktoria Murõtševa, Lasnamäe Noortekeskus
 58. Diana Nooska, Loksa Noortekeskus
 59. Triin Põri, Märjamaa Valla Noortekeskus
 60. Triinu Reedik, Märjamaa Valla Noortekeskus
 61. Sigrid Metsaäär, Märjamaa Valla Noortekeskus
 62. Reelika Roosileht, Türi Noortekeskus
 63. Üllar Põld, Saue Noortekeskus
 64. Tessi Ilustrumm, Kohila Avatud Noortekeskus
 65. Ave Pappe, MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing
 66. Liia Kass, MTÜ Noored Toredate Mõtetega
 67. Anni Raie, Eesti Töötukassa
 68. Lii Vanem, Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam
 69. Merlin Vares, Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam
 70. Anu Puulmann, Rajaleidja Keskus
 71. Tanja Dibou, Rajaleidja Keskus
 72. Krista Karusion, Koeru Noortemaja
 73. Elis Käsper, Kristiine Tegevuskeskus
 74. Geter Ehrenpreis, Keila Noortekeskus
 75. Igor Malõšev, Sillamäe Noortekeskus
 76. Irina Gruznova, MTÜ Uus Sild
 77. Jelena Krivodonova, Kohtla-Järve Noortekeskus
 78. Marina Letfullina, Loksa Noortekeskus
 79. Irina Tsigir, Eesti Töötukassa
 80. Katrin Jaanimägi, Eesti Töötukassa
 81. Kaie Pranno, Hiiumaa Noorsootöö Keskus
 82. Jana Markova, Narva Noortekeskus
 83. Veera Knjazeva, Narva Noortekeskus
 84. Anastasia Alandzhi, Narva Noortekeskus
 85. Marie Köster, Lääne-Saare Avatud Noortekeskus
 86. Kerstin Rei, Mulgi Noorte Tugila
 87. Lukas Jonaitis, Keila Noortekeskus
 88. Nele Kukk, Võhma Noortekeskus
 89. Arina Manžikova, Sillamäe Noortekeskus
 90. Darja Lobejeva, Sillamäe Noortekeskus
 91. Margit Kadak, Vändra Vallavalitsus
 92. Mari Oad, Eesti Noorsootöö Keskus
 93. Heidi Paabort, MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
 94. Kersti Sillaots, Rajaleidja Keskus
 95. Laivi Tammejuur, Keila Noortekeskus