Eesti ANK 2017

Rahastaja: Haridus- ja Teadusministeerium
Algus: 01.11.2016
Lõpp: 30.10.2017

Saadud toetus: 74 400,00

Büroojuht: Stiina Kütt

Tegevjuht: Heidi Paabort

Juhatus: Kerli Kõiv (esimees), Kristi Paas, Merlis Pajustik, Margit Udam ja Marek Mekk.

 

Toetust kasutatakse Eesti ANKi, kui Eesti noortekeskuste võrgustiku katusorganisatsiooni toetamiseks, et tagada riiklikul tasandil noorsootöö ja noortepoliitika alaste otsuste tegemiseks pidev asja- ja ajakohane (tõenduspõhine) info noortekeskuste võrgustiku kohta ja viia ellu noorteinfo koolitused 110-le noorsootöö spetsialistile. 

2017. aasta tegevuste peamised alasuundade märksõnad on:

 1. Noorte Tugila rakendamine üle Eesti (3000 NEET-nooreni jõudmine);
 2. jõulisem valdkonna teavitustöö otsustajate seas (võrgustiku laienemine, Laste- ja noorte kultuuriaasta, Noortepäev 2017, Noorsootöö nädal 2017, Arvamusfestivalil osalemine jne);
 3. noorsootöötajate tugi- ja nõustamissüsteemi rakendamine üle Eesti (grupisupervisioonid);
 4. valdkonnale lisaväärtuste loomine ehk lisatoetusvõimaluste leidmine kohalikule tasandile;
 5. tõendus- ja tõestuspõhisem eestkoste ehk noortekeskuste logiraamatu arendamine, andmete töötlemine ja tõestuspõhiste otsuste tegemine;
 6. rahvusvahelise noorsootöö arendamine noortekeskustes (rahvusvahelise koostöö aktiviseerimine);
 7. Eesti noortekeskuste pidevas infoväljas hoidmine, kaasamine ja ühismõjudega tegevuste rakendamine (avatud juhatused, üldkogud, teised toetavad tegevused);
 8. nutikate lahenduste arendamine noortekeskuste kvaliteedi tõstmiseks;
 9. noorteinfo koolituste korraldamine 110-le spetsialistile.

Lisainfo: Heidi Paabort, heidi.paabort@ank.ee, tel. +372 5809 1010

Noorteinfo vahendamise koolituse läbinute nimekiri ja asutused

 1. Helen Paluoja, Sauga Avatud Noortekeskus
 2. Ingrid Liiv, Sauga Avatud Noortekeskus
 3. Helena Randlaht, Sauga Avatud Noortekeskus
 4. Silja Lilles-Sula, Sa Innove, Pärnumaa Rajaleidja Keskus
 5. Merilyn Enders, Viljandi Avatud Noortetehas
 6. Kertu Kaljur, Pärnu- Jaagupi Avatud Noortekeskus
 7. Pille Kuusik, Are Avatud Noortekeskus
 8. Lisett Liiv, Keila Noortekeskus
 9. Kaia Kask, Keila Noortekeskus
 10. Eveli Maripuu, Panga Avatud Noortekeskus
 11. Katrin Nuuter, Haapsalu Noorte Huvikeskus
 12. Marika Valter, Paikuse Avatud Noortekeskus
 13. Angelika Sild, Pärnu ja Paikuse Noorte Tugila
 14. Anu Tammearu-Mežule, Pärnu Noorte Vabaajakeskus
 15. Ege Altmart, Tahkuranna Avatud Noortekeskus
 16. Annely Reile, Pärnu Noorte Vabaajakeskus
 17. Triin Mäger, Pärnu Noorte Vabaajakeskus
 18. Hanna-Roosi Karro, Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
 19. Heli Juhkamsoo, Kilingi-Nõmme Vabaajakeskus
 20. Ivika Uslov, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
 21. Maarja Lattik, Kanepi Valla Avatud Noortekeskus
 22. Anita Tretjak-Orav, MTÜ Urvaste valla noored
 23. Ene Pikner, MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus
 24. Elin Lemberg, Rakvere Avatud Noortekeskus
 25. Oxana Nikitina, Sõmeru Noortekeskus
 26. Kauri Kaljuste, Võru Noortekeskus
 27. Heleri Kredemann, Väätsa Avatud Noortekeskus
 28. Helene Schotter, Lille Maja Noortekeskus
 29. Kadri Jürgenson, MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus
 30. Helen Viitkin, NÜ Juventus
 31. Merlis Pajustik, Vastseliina Noortekeskus
 32. Maret Kallejärv, Rannu Pere- ja Noortekeskus
 33. Janar Hannolainen, Torma Valla Avatud Noortekeskus
 34. Anneli Peterson, Jõgevamaa Rajaleidja keskus
 35. Kamilla-Elis Kutnik, Eesti Töötukassa