Eesti ANK 2017

Rahastaja: Haridus- ja Teadusministeerium
Algus: 01.11.2016
Lõpp: 30.10.2017

Saadud toetus: 74 400,00

Büroojuht: Stiina Kütt

Tegevjuht: Heidi Paabort

Juhatus: Kerli Kõiv (esimees), Kristi Paas, Merlis Pajustik, Margit Udam ja Marek Mekk.

 

Toetust kasutatakse Eesti ANKi, kui Eesti noortekeskuste võrgustiku katusorganisatsiooni toetamiseks, et tagada riiklikul tasandil noorsootöö ja noortepoliitika alaste otsuste tegemiseks pidev asja- ja ajakohane (tõenduspõhine) info noortekeskuste võrgustiku kohta ja viia ellu noorteinfo koolitused 110-le noorsootöö spetsialistile. 

2017. aasta tegevuste peamised alasuundade märksõnad on:

  1. Noorte Tugila rakendamine üle Eesti (3000 NEET-nooreni jõudmine);
  2. jõulisem valdkonna teavitustöö otsustajate seas (võrgustiku laienemine, Laste- ja noorte kultuuriaasta, Noortepäev 2017, Noorsootöö nädal 2017, Arvamusfestivalil osalemine jne);
  3. noorsootöötajate tugi- ja nõustamissüsteemi rakendamine üle Eesti (grupisupervisioonid);
  4. valdkonnale lisaväärtuste loomine ehk lisatoetusvõimaluste leidmine kohalikule tasandile;
  5. tõendus- ja tõestuspõhisem eestkoste ehk noortekeskuste logiraamatu arendamine, andmete töötlemine ja tõestuspõhiste otsuste tegemine;
  6. rahvusvahelise noorsootöö arendamine noortekeskustes (rahvusvahelise koostöö aktiviseerimine);
  7. Eesti noortekeskuste pidevas infoväljas hoidmine, kaasamine ja ühismõjudega tegevuste rakendamine (avatud juhatused, üldkogud, teised toetavad tegevused);
  8. nutikate lahenduste arendamine noortekeskuste kvaliteedi tõstmiseks;
  9. noorteinfo koolituste korraldamine 110-le spetsialistile.

Lisainfo: Heidi Paabort, heidi.paabort@ank.ee, tel. +372 5809 1010

Noorteinfo vahendamise koolituse läbinute nimekiri ja asutused

  1. Helen Paluoja, Sauga Avatud Noortekeskus
  2. Ingrid Liiv, Sauga Avatud Noortekeskus
  3. Helena Randlaht, Sauga Avatud Noortekeskus
  4. Silja Lilles-Sula, Sa Innove, Pärnumaa Rajaleidja Keskus
  5. Merilyn Enders, Viljandi Avatud Noortetehas
  6. Kertu Kaljur, Pärnu- Jaagupi Avatud Noortekeskus
  7. Pille Kuusik, Are Avatud Noortekeskus
  8. Lisett Liiv, Keila Noortekeskus
  9. Kaia Kask, Keila Noortekeskus
  10. Eveli Maripuu, Panga Avatud Noortekeskus
  11. Katrin Nuuter, Haapsalu Noorte Huvikeskus
  12. Marika Valter, Paikuse Avatud Noortekeskus
  13. Angelika Sild, Pärnu ja Paikuse Noorte Tugila
  14. Anu Tammearu-Mežule, Pärnu Noorte Vabaajakeskus
  15. Ege Altmart, Tahkuranna Avatud Noortekeskus
  16. Annely Reile, Pärnu Noorte Vabaajakeskus
  17. Triin Mäger, Pärnu Noorte Vabaajakeskus
  18. Hanna-Roosi Karro, Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
  19. Heli Juhkamsoo, Kilingi-Nõmme Vabaajakeskus
  20. Ivika Uslov, MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
  21. Maarja Lattik, Kanepi Valla Avatud Noortekeskus
  22. Anita Tretjak-Orav, MTÜ Urvaste valla noored
  23. Ene Pikner, MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus
  24. Elin Lemberg, Rakvere Avatud Noortekeskus
  25. Oxana Nikitina, Sõmeru Noortekeskus
  26. Kauri Kaljuste, Võru Noortekeskus
  27. Heleri Kredemann, Väätsa Avatud Noortekeskus
  28. Helene Schotter, Lille Maja Noortekeskus
  29. Kadri Jürgenson, MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus
  30. Helen Viitkin, NÜ Juventus
  31. Merlis Pajustik, Vastseliina Noortekeskus
  32. Maret Kallejärv, Rannu Pere- ja Noortekeskus
  33. Janar Hannolainen, Torma Valla Avatud Noortekeskus
  34. Anneli Peterson, Jõgevamaa Rajaleidja keskus
  35. Kamilla-Elis Kutnik, Eesti Töötukassa
  36. Riin Luks, Paide Avatud Noortekeskus
  37. Reima Nõmmik, Paide Avatud Noortekeskus
  38. Merle Vaht, NÜ Juventus
  39. Ave Lübek, NÜ Juventus
  40. Monika Kulu, NÜ Juventus
  41. Maire Püss, Jõgeva Valla Avatud Noortekeskuste Ühendus
  42. Marita Kutsar, Paide Avatud Noortekeskus
  43. Laura Tähemaa, Imavere Valla Avatud Noortekeskus
  44. Maarja Okas, Imavere Valla Avatud Noortekeskus
  45. Kaili Lott, Paide Avatud Noortekeskus
  46. Angelika Alström, Rõuge Avatud Noortekeskus
  47. Karin Rebane, Kose Avatud Noortekeskus
  48. Gerli Turmann, Kose Avatud Noortekeskus
  49. Helina Lillsoo, Kose Avatud Noortekeskus
  50. Marianne Hermann, Vastseliina Noortekeskus
  51. Triinu Putnik, Eesti Töötukassa
  52. Kerli Kõiv, MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
  53. Kairi Valk, Rajaleidja Keskus
  54. Ege Kirik, Kristiine Tegevuskeskus
  55. Margit Amer, Loksa Noortekeskus
  56. Kirke Kasari, Saue Noortekeskus
  57. Viktoria Murõtševa, Lasnamäe Noortekeskus
  58. Diana Nooska, Loksa Noortekeskus
  59. Triin Põri, Märjamaa Valla Noortekeskus
  60. Triinu Reedik, Märjamaa Valla Noortekeskus
  61. Sigrid Metsaäär, Märjamaa Valla Noortekeskus
  62. Reelika Roosileht, Türi Noortekeskus
  63. Üllar Põld, Saue Noortekeskus
  64. Tessi Ilustrumm, Kohila Avatud Noortekeskus
  65. Ave Pappe, MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing
  66. Liia Kass, MTÜ Noored Toredate Mõtetega
  67. Anni Raie, Eesti Töötukassa
  68. Lii Vanem, Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam
  69. Merlin Vares, Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam
  70. Anu Puulmann, Rajaleidja Keskus
  71. Tanja Dibou, Rajaleidja Keskus
  72. Krista Karusion, Koeru Noortemaja
  73. Elis Käsper, Kristiine Tegevuskeskus
  74. Geter Ehrenpreis, Keila Noortekeskus
  75. Igor Malõšev, Sillamäe Noortekeskus
  76. Irina Gruznova, MTÜ Uus Sild
  77. Jelena Krivodonova, Kohtla-Järve Noortekeskus
  78. Marina Letfullina, Loksa Noortekeskus
  79. Irina Tsigir, Eesti Töötukassa
  80. Katrin Jaanimägi, Eesti Töötukassa
  81. Kaie Pranno, Hiiumaa Noorsootöö Keskus
  82. Jana Markova, Narva Noortekeskus
  83. Veera Knjazeva, Narva Noortekeskus
  84. Anastasia Alandzhi, Narva Noortekeskus
  85. Marie Köster, Lääne-Saare Avatud Noortekeskus
  86. Kerstin Rei, Mulgi Noorte Tugila
  87. Lukas Jonaitis, Keila Noortekeskus
  88. Nele Kukk, Võhma Noortekeskus
  89. Arina Manžikova, Sillamäe Noortekeskus
  90. Darja Lobejeva, Sillamäe Noortekeskus
  91. Margit Kadak, Vändra Vallavalitsus
  92. Mari Oad, Eesti Noorsootöö Keskus
  93. Heidi Paabort, MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
  94. Kersti Sillaots, Rajaleidja Keskus
  95. Laivi Tammejuur, Keila Noortekeskus