Eesti ANK eestkostevõimekuse suurendamine

Rahastaja: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Algus: 01.01.2008
Lõpp: 31.12.2010

 

Saadud toetus: 51 000,00 eurot

Projektijuht, meeskond: Heidi Paabort, Heli Erik

Projekti koostööpartneriteks olid Eesti Lastekaitse Liit ja noorsootööleht AKEN.

 

Projekti eesmärk oli arendada ühenduse tegutsemissuutlikkust, et olla usaldusväärne eestkostja ja koostööpartner erinevatel tasanditel.

Projekti esimeses etapis keskenduti ühenduse sisetegevustele, milleks olid:

  • tingimuste tagamine liikmete suurema kaasatuse tagamiseks ja läbipaistvam juhtimine (mobiilsed juhatused erinevates maakondades, kaasates dialoogi ja otsustamistesse vastava maakonna ühenduse liikmed);
  • motivatsiooni- ja ühistegevusprogrammide loomine ja rakendamine (noorsootöötajate koolitused, ANK-ringreisid Eestis, noortekeskuste suvepäevad, õppevisiit külastamaks Läti noortekeskuseid jms);
  • sisemise EANK mentorite võrgustiku loomine (kuidas saame teineteisele kasulikud olla);
  • EANK arengukava valmimine aastani 2014.

Teisel etapil keskenduti väljapoole ehk kuidas ühendus saab olla osa noorsootöö arendamisest, toest ja võrgustikust üle-Eesti. Tegevusteks olid piirkondlikud seminarid, motivatsiooniprogrammide jätkutegevused ja ühistegevused noorsootöö valdkonna katusorganistasioonidega.

Mõju: Eesti ANK kasutab siiani avatud juhtimisstiili, liikmete aktiivset kaasamist (avatud juhatused jne), korraldab õppevisiite ja püüab leida ressursse noorsootöötajate motiveerimiseks.

Lisainfo: Heidi Paabort, heidi.paabort@ank.ee, tel. +372 5809 1010