Eesti ANK juhtimissuutlikkuse arendamine ühiskondliku mõju nähtavuse suurendamiseks

Rahastaja: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Algus: 01.01.2013
Lõpp: 31.12.2014

Saadud toetus: 7997 eur

Projektijuht: Natali Käsk

 

Eesmärk oli tõsta Eesti ANK juhtimissuutlikkust ühiskondliku mõju nähtavuse parandamiseks.

Projekti alaeesmärkideks olid:

  • juhtimissuutlikkuse arendamine ning organisatsiooni kuluefektiivsuse tõus läbi parema planeerimise;
  • Eesti ANK juhtkonna ja liikmete kommunikatsiooni ja esinemiseõpetus mõjusamaks eneseväljenduseks ning organisatsiooni liikmete aktiivsem kaasamine nähtavuse parandamiseks;
  • noortekeskuste seire Eesti ANK tegevuse mõjuanalüüsi koostamiseks.

Projektiga püüdsime lisaks Eesti ANK juhtimsvõimekuse tõstmisele leida konkreetseid vastuse küsimusele – mida peaks üks noortekeskus arvestama oma tegevuse planeerimisel ja plaanitu elluviimisel, et noortekeskustee tegevus tervikuna oleks nähtav ja tajutav? Projekti tulemusena olime valmis ise mõistma ning paremini selgitama valdkonnavälistele osapooltele – mille jaoks on noortekeskust vaja, miline mõju on keskuste tegevusel Eestis ning kuidas ja millal on võimalik seda hinnata/mõõta? Noortekeskuste positiivse kuvandi loomiseks-tagamiseks viidi Eesti ANK liikmetele läbi kommunikatsiooni ja esinemisõpetus kahes moodulis. Koolitajateks olid Kadri Ugur ning Kaja Kaasik.

Kogu projekti vältel oli Eesti ANK aktiivgrupile juhtimisvõimekuse parandamisel mentorina toeks Jaan Aps. Projekti lõpuks valmis Eesti ANKile nn mõjuhindamise tööriist.

Vt lisaks:

Lisainfo: juhatus@ank.ee