Eesti ANK, kui meedium

Rahastaja: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Algus: 01.01.2012
Lõpp: 31.12.2013

 

Saadud toetus: 12 000,00

Projektijuhid: Karin Tõnts, Marika Markus

 

Projekti eesmärk oli meediumina ühendada noortekeskusi, seadus- ja võimuorganeid, kinnitada oma rolli sidusvaldkonna esindajatega ning aidata kaasa noorsootööd ja noori puudutava poliitika kujundamisele.

Projekti raames koostati MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse eestkostetegevuse Hea Tava; Noortekeskuste Hea Tava; koostöös noorsootöö eriala õpetavate kõrgkoolidega algatati noorsootöötaja asendustöötaja võimaldamiseks vajalikud ettevalmistused, praktikavõimaluste ja uute lahendite leidmised; kohtuti sidusvaldkonna ministeeriumitega, et tõsta teadlikkust noortekeskuste hetkeolukorrast, potentsiaalist ja perspektiivist ning pandi alus uuteks koostöövõimalusteks (nt koostööprojekt Justiitsministeeriumiga); koostöös kohalike omavalitsuste esindajatega viidi läbi ühine õppereis ja koolitus Rootsi, et tõsta teadlikkust noortekeskuste hetkeolukorrast, potentsiaalist ja perspektiivist. Lisaks kohtuti regulaarselt Haridus- ja Teadusministeeriumiga, et panna alus stabiilsele koostööle.

Lisainfo: juhatus@ank.ee