Erasmus+ KA1 “Catch The Spark”

Rahastaja: Erasmus+ SA Archimedese Noorteagentuur
Algus: 01.06.2017
Lõpp: 31.12.2018

Projekti number: 2017-1-EE01-KA105-034713

Saadud toetus: max 51 259,00 €

Projektijuht: Stiina Kütt

Erasmus+ SA Archimedese noorteagentuuri poolt rahastatud ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt koordineeritud Euroopa Vabatahtliku Teenistuse (EVT) projekti “Catch The Spark” raames teevad pikaajalist Euroopa Vabatahtlikku Teenistust seitsmes Eesti noortekeskustes välisvabatahtlikud Makedooniast, Itaaliast, Kreekast, Sloveeniast ja Saksamaalt. Projekti peamiseks eesmärgiks on suurendada osalust, avatust ja mitmekesisust noortekeskustes ja kogukondades läbi kultuuridevahelise dialoogi. Eesmärgi saavutamiseks panustavad vabatahtlikud vastavalt enda huvidele ja oskustele olemasolevatesse tegevustesse noortekeskustes ja ümburskonnas ning aitavad luua uusi.

Projekti raames toimuvad järgmised teenistused:

04.09.2017-30.06.2018 (10 kuud) Francesca Rauch Saksamaalt Sõmeru noortekeskuses. Loe vabatahtliku blogi!

04.09.2017-31.05.2018 (9 kuud) Marko Kojadinovic Sloveeniast Keila noortekeskuses. Loe vabatahtliku blogi!

02.10.2017- 28.09.2018 (12 kuud) Luca Sabena Itaaliast Saue noortekeskuses

23.10.2017-21.07.2018 (9 kuud) Elena Temelkovska Makedooniast Haljala noortekeskuses

31.10.2017-02.10.2018 (11 kuud) Eftychia Maria Kiosses Kreekast Koeru noortekeskuses

05.02-05.11.2018 (9 kuud) Fernando Serravalle Itaaliast Rakvere noortekeskuses

Jaanuar- september 2018 Susanna Fongaro Itaaliast Saku noortekeskuses

 

Euroopa vabatahtlik teenistus on võimalus 17-30- aastastele noortele kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis noorele huvipakkuval alal ning tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. Vabatahtlikus tegevuses osalemine parandab võõrkeele- ja kultuuridevahelise suhtluse oskusi, arendab solidaarsusest, rikastab kogukonda, aitab avastada tulevikuvõimalusi ja palju muud. Vastuvõtvad organisatsioon panustavad noorte igakülgsesse arengusse ning saavad samas tuua oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid.

Lisainfo: Stiina Kütt, stiina.kutt@ank.ee, tel. +372 5851 9180