Erasmus+ KA125 vabatahtliku töö projekt „Ambassadors of diversity“

Rahastaja: Erasmus+ SA Archimedese Noorteagentuur
Algus: 01.08.2018
Lõpp: 31.01.2020

Toetuse maksimaalne summa: 59 721,00 eurot
Projekti number: 2018-2-EE01-KA125-047251
Projektijuht: Stiina Kütt

Erasmus+ SA Archimedese noorteagentuuri poolt rahastatud ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt koordineeritud Euroopa Vabatahtliku Teenistuse (EVT) projekti „Ambassadors of diversity“ raames teevad pikaajalist individuaalset Euroopa Vabatahtlikku Teenistust seitsmes Eesti noortekeskustes välisvabatahtlikud Saksamaalt, Soomest, Makedooniast, Kreekast, Portugalist, Poolast ja Hispaaniast. Vabatahtlikke vastuvõtvad organisatsioonid on: Rae noortekeskus, Keila noortekeskus, Saue noortekeskus, Saku noortekeskus, Sõmeru noortekeskus (Rakvere Vallavalitsus), Haljala noortekeskus, Rakvere noortekeskus (Rakvere Linnavalitsus).

Projekti „Ambassadors of diversity“ peamiseks eesmärgiks on propageerida kultuuridevahelist dialoogi, edendada inimõiguste ja mitmekesisuse toetamist ja tolerantsust. Projekti tegevused toovad kokku erinevad inimesed, riigid, keeled, kultuurid, traditsioonid, huvid ja võimalused, et teineteiselt õppida ja tuletada meelde, et hoolimata sellest, kes või kust me oleme, kehtivad kõigile needsamad inimõigused ja on kõigil elus omad püüdlused ja soovid.

Projekti raames viiakse ellu järgmised vabatahtlikud teenistused:

1) 03.09.2018- 28.06.2019 (10 kuud) Mirjam Prayer Saksamaalt Sõmeru noortekeskuses

2) 26.11.2018-25.11.2019 (12 kuud) Rubén Reviriego Reinaldo Hispaaniast Rae noortekeskuses

3) 14.12.2018- 13.12.2019 (12 kuud) Olli Juhani Lahtinen Soomest Saku noortekeskuses

(nimekiri täieneb)

 

Euroopa vabatahtlik teenistus on võimalus 18-30- aastastele noortele kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis noorele huvipakkuval alal ning tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. Vabatahtlikus tegevuses osalemine parandab võõrkeele- ja kultuuridevahelise suhtluse oskusi, arendab solidaarsusest, rikastab kogukonda, aitab avastada tulevikuvõimalusi ja palju muud. Vastuvõtvad organisatsioon panustavad noorte igakülgsesse arengusse ning saavad samas tuua oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid.

Lisainfo: Stiina Kütt, stiina.kutt@ank.ee, tel. +372 5851 9180