Erasmus+ KA2 “Community Guarantee”

Rahastaja: Erasmus+ SA Archimedese Noorteagentuur
Algus: 01.07.2017
Lõpp: 31.01.2019

Saadud toetus: 167 970,00

Eesti ANK meeskond: Stiina Kütt, Kerli Kõiv, Heidi Paabort, Ivika Uslov

Partnerorganisatsioonid:
* CAI–Conversas Associação Internacional (Lissabon, Portugal)
* EDUFORMA S.R.L. (Padova, Itaalia)
* Samfes, samtök felagsmidstodva a Islandi (Reykjavík, Island)

Eesti ANK koordineerib rahvusvahelist strateegilist koostööprojekti “Community Guarantee”, mis kestab perioodil 1.07.2017-31.01.2019 ning mille raames analüüsitakse Eesti, Islandi, Portugali ja Itaalia NEET-noorte töö kogemusele tuginedes ühiselt NEET-noortele pakutavaid teenuseid. Projekti väljundina luuakse noorsootöötajate pädevuse vajadusi arvestades ja võrgustikutööd suunates NEET-noorele pakutava tugiteenuse profiil- kirjalik juhendmaterjal, mis võimaldab kõikjal edaspidi kujundada kvaliteetseid tugiteenuseid NEET-noortele.

Projektiperioodi vältel toimub 3 projektikoosolekut, 4 õppevisiiti partnerriikidesse, kohaliku tasandi külastused ja küsitlused, seminar ja lõpukonverents Eestis.

Projektipartnerite esimene rahvusvaheline koosolek toimus 21.-23.09.2017 Eestis, Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses. Fotojäädvustusi esimesest projektikohtumisest näeb siit.

Projekti ”Community Guarantee” rahastab maksimaalselt 167 970,00 euroga SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist.

Rohkem infot:
Stiina Kütt, stiina.kutt@ank.ee

***

NGO Association of Estonian Open Youth Centres is coordinating  strategic partnership project “Community Guarantee” that lasts during 1.07.2017-31.01.2019. Project partners involved are: CAI–Conversas Associação Internacional (Lisbon, Portugal), EDUFORMA S.R.L. (Padova, Italy) and Samfes, samtök felagsmidstodva a Islandi (Reykjavík, Iceland).

During this project and its activities the project partners and participants aim to discover and discuss how youth guarantee programme is implemented in different countries, what are the challenges and good practices. Common discussions will be held on how NEET youth would be best supported and what would be the ideal service profile for that work. Project activities consist of 3 transnational project meetings, 4 study visits to partner countries, local level service safaris and questionnaires, seminar and a final conference in Estonia.

The aim of the project is to meet and analyze different realities and to create a functional profile of “Community Guarantee” – a document describing the concept of effective and multi-dimensional NEET-youngster support service, profile of organization and youth worker. The intellectual output will be an electronic publication describing efficient institutional profile for working with NEET youngsters that will be available for anyone willing to provide qualitative services for NEET youngsters.

Erasmus+ Estonian National Agency funded the KA2 project “Community Guarantee” in the max. amount of 167 970 EUR.

More info:
Stiina Kütt, stiina.kutt@ank.ee