Erasmus+ KA2 “Community Guarantee”

Rahastaja: Erasmus+ SA Archimedese Noorteagentuur
Algus: 01.07.2017
Lõpp: 31.01.2019

Saadud toetus: max. 167 970,00
Eesti ANK meeskond: Stiina Kütt, Ivika Uslov, Kerli Kõiv

Partnerorganisatsioonid:
* CAI–Conversas Associação Internacional (Lissabon, Portugal)
* EDUFORMA S.R.L. (Padova, Itaalia)
* Samfes, samtök felagsmidstodva a Islandi (Reykjavík, Island)

Eesti ANK koordineeris rahvusvahelist strateegilist koostööprojekti “Community Guarantee” (2017-1-EE01-KA205-034723), mis kestis perioodil 1.07.2017-31.01.2019 ning mille raames analüüsiti Eesti, Islandi, Portugali ja Itaalia NEET-noorte töö kogemusele tuginedes ühiselt NEET-noortele pakutavaid teenuseid. Projekti väljundina loodi noorsootöötajate pädevuse vajadusi arvestades ja võrgustikutööd suunates NEET-noorele pakutava tugiteenuse profiil- kirjalik juhendmaterjal, mis võimaldab kõikjal edaspidi kujundada kvaliteetseid tugiteenuseid NEET-noortele.

Projektiperioodi vältel toimus 3 projektikoosolekut, 4 noorsootöötajate õppevisiiti partnerriikidesse, kohaliku tasandi külastused ja küsitlused, rahvusvaheline seminar ja lõpukonverents Eestis.

Projektipartnerite esimene rahvusvaheline koosolek toimus 21.-23.09. 2017 Eestis, Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses. Esimese kohtumise jooksul tutvuti projektipartneritega, räägiti läbi projekti tegevuskava, jagati rolle ning tehti partneritevahelisi kokkuleppeid. Fotojäädvustusi esimesest projektikohtumisest näeb siit. 13.-17.06. 2018 toimus “Community Guarantee” rahvusvahelise projektimeeskonna koosolek Reykjavikis, Islandil. Koosolekul tehti rahvusvaheliste õppevisiitide kokkuvõtted ning arutati projekti lõppväljundiga seonduvat. Projektimeeskonna viimane ja kogu projekti tsüklit kokku võttev kohtumine leidis aset jaanuaris 2019 Eestis, Tallinnas.

Projekti raames toimusid rahvusvahelised õppevisiidid noorsootöötajatele, mille raames tutvuti noorsootöö organisatsioonide ja noorte, kes ei õpi ega tööta, tugiteenustega. Igale õppevisiidile tuli kokku 20 spetsialisti neljast riigist. Üheskoos veedeti sisutihe nädal, kus arutleti riikidevaheliste erinevuste ja sarnasuste üle noorsootöös, õpiti nii teineteiselt kui kohalikest praktikatest.

1) 29.11- 5.12. 2017 toimus õppevisiit Islandile, Reykjaviki. Loe Eesti osalejate õpikogemustest SIIT.
2) 24.-30. 01. 2018 võõrustas Eesti ANK rahvusvahelise õppevisiidi gruppi Eestis, Tartus.
3) 11.-17. 03. 2018 toimus õppevisiit Portugalis, Lissabonis. Loe Eesti osalejate õpikogemustest SIIT.
4) 13.-19.05. 2018 toimus õppevisiit Veneto regioonis, Itaalias. Loe Eesti osalejate õpikogemustest SIIT.

17.-23.09. 2018 toimus rahvusvaheline seminar Eestis, Pärnus. Seminari osalejad Itaaliast, Portugalist, Islandilt ja Eestist võtsid nädala jooksul kokku rahvusvaheliste õppevisiitide kogemused, kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil kogutud teadmised ning tegelesid projekti intellektuaalse väljundi- efektiivse mitteõppivatele ja -töötavatele noortele suunatud tugiteenuse mudeli- koostamisega.

Projekti levitussündmusena toimus “Kogukonnagarantii” konverents 9. novembril 2018 Tartus.

Erasmus+ strateegilise koostööprojekti “Community Guarantee” levitusüritusena toimus “Kogukonnagarantii” konverents reedel, 9. novembril 2018 kell 10.30-17.00 V Spa konverentsikeskuses Tartus.

Konverentsi fookusküsimusena uuriti, kuidas saab kogukond toetada noori, kes ei tööta ega õpi või on nimetatud sihtgruppi sattumise ohus. Konverentsi eesmärk oli jagada kogemusi ja vaateid NEET-noorte tugimeetme rakendamisest läbi noorsootööasutuste Noorte Tugila programmi näitel ning tutvustada 2017-2018 ellu viidud Erasmus+ strateegilise koostööprojekti “Community Guarantee” jooksul loodud Eesti, Itaalia, Portugali ja Islandi organisatsioonide kogemusele tuginenud visiooni efektiivsest NEET-noorte teenuse profiilist. Konverents kandis endas eesmärki tõsta esile noortevaldkonna ja kodanikuühiskonna väärtust ja võimalusi olulise sihtgrupi– noored, kes ei õpi ega tööta – toetamisel.

Konverentsi “Kogukonnagarantii” keskmes olid erinevate väljakutsetega noorte toetamise head praktikad ja lahendused, mis ellu viidud või kutsutud noortevaldkonna ja/või kolmanda sektori poolt. Arutatati erinevate toetusmeetmete üle, jagati praktikaid ja kogemusi, vaadati tulevikulahenduste poole. Konverentsil arutleti, mis viib meid ühiselt edasi töös noorte kaasamisel ja jõustamisel.

Projekti käigus valmis ja “Kogukonnagarantii” konverentsil tutvustati projekti intellektuaalset väljundit.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse koordineeritud rahvusvahelise strateegilise koostööprojekti “Community Guarantee” raames analüüsiti Eesti, Islandi, Portugali ja Itaalia NEET-noorte töö kogemusele tuginedes ühiselt NEET-noortele pakutavaid teenuseid. Projekti väljundina loodi noorsootöötajate pädevuse vajadusi arvestades ja võrgustikutööd suunates NEET-noorele pakutava tugiteenuse profiil- kirjalik juhendmaterjal, mis võimaldab edaspidi kõikjal kujundada kvaliteetseid tugiteenuseid mitteõppivatele ja -töötavatele noortele.

Juhendmaterjal kvaliteetse ja toimiva tugiteenuse pakkumiseks mitteõppivatele ja -töötavatele noortele on leitav SIIT.

Projekti ”Community Guarantee” rahastab  SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist.

Rohkem infot:
Stiina Kütt, stiina.kutt@ank.ee

***

NGO Association of Estonian Open Youth Centres coordinated the  strategic partnership project “Community Guarantee” (2017-1-EE01-KA205-034723) that lasted during 1.07.2017-31.01.2019. Project partners involved were: CAI–Conversas Associação Internacional (Lisbon, Portugal), EDUFORMA S.R.L. (Padova, Italy) and Samfes, samtök felagsmidstodva a Islandi (Reykjavík, Iceland).

During this project and its activities, the project partners and participants aimed to discover and discuss how youth guarantee programme is implemented in different countries, what are the challenges and good practices in different realities.  Common discussions were held on how NEET youth would be best supported and what would be the ideal service profile for that work. Project activities consisted of 3 transnational project meetings, 4 international youth workers study visits to partner countries, local level service safaris and questionnaires, seminar and a final conference in Estonia.

The aim of the project was to meet and analyze different realities and to create a functional profile of “Community Guarantee” – a document describing the concept of effective and multi-dimensional NEET-youngster support service, the profile of organization and youth worker. The developed intellectual output is an electronic publication dean scribing efficient institutional profile for working with NEET youngsters that is available for anyone willing to provide qualitative services for NEET youngsters.

The project was funded under Erasmus+ programme of the European Union by the Archimedes Foundation Youth Agency in Estonia.

More info:
Stiina Kütt, stiina.kutt@ank.ee

During the Erasmus+ strategic partnership project “Community Guarantee” different realities and country contexts were met and analyzed in order to create a functional profile of “Community Guarantee” – a document describing the concept of effective and multi-dimensional support service for youth not in employment, education or training. The intellectual output is an electronic publication describing an efficient institutional profile for working with NEETs that is available for anyone willing to provide qualitative services for young people.

Read and download your own copy of the Community Guarantee: Profile of effective NEET-youth support service