Erasmus+ KA2 “Smart Youth Work in Youth Centres”

Rahastaja: Zavod Movit Na Mladina
Algus: 01.09.2018
Lõpp: 31.08.2020

Toetus partnerile: 12.090,00

Projektimeeskond: Stiina Kütt, Merlis Pajustik

Partnerorganisatsioonid:
– Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
– Nuorisokeskus Marttinen (Soome)
– Jugendkulturarbeit EV (Saksamaa)
– Mreža MaMa (Sloveenia)

Eesti ANK on partneriks Sloveenia noortekeskuste katusorganisatsiooni Mreža MaMa poolt algatatud Erasmus+ strateegilises koostööprojektis “Smart youth work in youth centres” (2018-2-SI02-KA205-014720). Projekt kestab 24 kuud vahemikus 01.09.2018 – 31.08.2020 ning selle jooksul tegeletakse nutika noorsootöö temaatikaga noorsootöös ja noortekeskustes.

Projekti jooksul tegeletakse nutika noorsootöö Euroopa dimensiooni kaardistamise ja koosloomega, analüüsitakse riiklikke ja rahvusvahelisi võtmedokumente, mis nutikat noorsootööd reguleerivad ning koostatakse juhtnöörid toetamaks nutika noorsootöö levikut ja arengut noortekeskustes.

Projekti tegevustena toimub kokku 3 rahvusvahelist projektimeeskonna koosolekut, õppevisiit Soome 13.-18.05.2019 tutvumaks sealsete praktikate ning lähenemistega, rahvusvaheline noorsootöötajate koolitus Sloveenias, kohaliku tasandi olukorra kaardistused, koolitused ja levitusüritused igas partnerriigis. Projekti lõpuks valmib kogumik strateegiliste juhtnööridega, et rakendada noortekeskustes töösse ning arendada edasi nutika noorsootööga haakuvaid tegevusi.

***

Erasmus+ strategic partnership project “Smart Youth Work in Youth Centres” (2018-2-SI02-KA205-014720) is coordinated by Youth Network MaMa  and it is a collaboration between four international partner organisations:

– Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Estonia)
– Nuorisokeskus Marttinen (Finland)
– Jugendkulturarbeit EV (Germany)
– Mreža MaMa (Slovenia)

The project lasts for 24 months during 01.09.2018 – 31.08.2020 and aims to tackle the topic of smart youth work in centres. Through the project and project activities, the project partners will co-shape the European dimension of smart youth work, will analyze all the key documents in the field of digital youth work at national and European levels and develop guidelines to support the development of smart youth work and the digitalization in the youth centers.

During the project duration, there will be:

– 3 transnational project meetings held for the project management team
– analysis of the current state of smart youth work in youth centres and relevant documents and info collection performed in each partner country
– one international study visit for youth workers organized to meet different practices and approaches in Finland
– one international training course for youth workers hosted in Slovenia
– 2 national-level training courses for youth workers implemented in each partner country to prepare more specialists
– a strategy of smart youth work in youth centres developed as an intellectual output of the project
– multiplication events held in each partner country.