Erasmus+ KA2 “Social inclusion in youth centres”

Rahastaja: Erasmus+ Sloveenia rahvusbüroo Zavod Movit Na Mladina
Algus: 01.10.2017
Lõpp: 30.09.2019

Toetus partnerile: 16 790 €

Projektimeeskond: Stiina Kütt (Eesti ANK), Ege Enok (Viljandi Avatud Noortetuba, Eesti ANK), Eveliis Samberk (Saue noortekeskus)

Partnerorganisatsioonid:
– Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
– Jaunatnes lideru koalicija (Läti)
– Jugendkulturarbeit EV (Saksamaa)
– Mreža MaMa (Sloveenia)

 

Eesti ANK on partneriks Sloveenia noortekeskuste katusorganisatsiooni Mreža MaMa poolt algatatud Erasmus+ strateegilises koostööprojektis “Social inclusion in youth centres”. Projekt kestab 24 kuud vahemikus 1.10.2017- 30.9.2019 ning selle jooksul arutletakse ja arendatakse sotsiaalse kaasatuse temaatikat noortekeskustes.

Esimene projektipartnerite koosolek toimus 20.-23.11.2017 Mariboris, Sloveenias. Esimesel kohtumisel tutvuti projekti partneritega, selgitati eri osapoolte ootusi projektile ning lepiti kokku järgmistes tegevussammudes. Projektimeeskonna teine kohtumine toimus 30.07-02.08.2018 Lätis, kus arutati rahvusvahelise ja kohalike koolituste ning projekti intellektuaalse väljundi loomise teemal ning tutvuti Läti praktikatega.

Projekti tegevustena toimub kokku 3 rahvusvahelist projektimeeskonna koosolekut, õppevisiit Saksamaale Oldenburgi 9.4. – 14.4.2018 tutvumaks sealsete heade praktikatega, rahvusvaheline noorsootöötajate koolitus Sloveenias 1.-8.10.2018 sotsiaalse kaasatuse alaste programmide arendamiseks, kohaliku tasandi olukorra kaardistused, koolitused ja levitusüritused igas partnerriigis. Projekti lõpuks valmib kogumik strateegiliste juhtnööridega, et rakendada noortekeskustes töösse sotsiaalse kaasatuse alaseid programme ning lahendada sotsiaalse tõrjutuse alaseid väljakutseid.

Projekt tõstatab arutelu teemal, mida tähendab sotsiaalne kaasatus praktikas nii meil kui mujal ja kuidas sellega seonduvaid väljukutseid tõhusamalt lahendada.

 

Loe Eesti osalejate kogemusi õppevisiidist Saksamaale SIIN.

Loe Läti noorsootöö ja kaasatuse näidete kohta SIIN.

Loe Eesti osalejate kogemusi rahvusvahelisest koolitusest Sloveenias SIIN.

 

Projekti raames viime ellu kaks kohalikku koolitus-kogemuspäeva noorsootöötajatele:

1) neljapäeval, 24.01.2019 Viljandi Avatud Noortetoas (Hariduse 12a, Viljandi) arutleme, kuidas noorsootöösse sotsiaalselt kaasata subkultuure ja erinevaid noori.
Väljund: Noorsootöötajad on teadlikumad erinevatest Eestis eksisteerivatest subkultuuridest ja noorte vajadustest.

2) esmaspäeval, 04.02.2019 Saue noortekeskuses (Koondise 20, Saue) arutleme teemadel, mis seostuvad teelt kõrvale kalduvate noortega.
Väljund: Anda ülevaade taastavast õigusest politseitöös, tõsta teadmisi erinevatest sõltuvusainetest ja leida võimalusi omavaheliseks koostööks teelt kõrvale kalduvate noorte toetamisel.

 

Rohkem infot projekti kohta: Stiina Kütt, stiina.kutt@ank.ee, tel. +372 5851 9180

 

***

Project is structured in partnership of:

– Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus from Estonia
– Jaunatnes lideru koalicija from Latvia
– Jugendkulturarbeit EV from Germany
– Mreža MaMa from Slovenia (coordinator)

The project timeline is proposed between 1.10.2017 and 30.9.2019, in the total duration of 24 months. Partners from Estonia, Latvia and Estonia are developing a strategy of social inclusion in youth centres, a partner from Germany is included as good practice example and professional support.

Project partners see, that it is crucial for social inclusion to become part of the actual and realized content of youth center’s programmes and that social inclusion in youth center’s should be planned strategically.

During the project duration, there will be:

– 3 transnational project meetings held for the project management team
– analysis of the current state of social inclusion in youth centres and good practices collection performed in each partner country
– one international study visit organized to meet good practices in Germany, Oldenburg
– one international training course for youth workers hosted in Slovenia to design and develop social inclusion programmes for youth centers
– 2 national level training courses for youth workers implemented in each partner country to prepare more specialists
–  the developed programme tested on the field in local environments
– a strategy of social inclusion in youth centres developed as an intellectual output of the project
– multiplication event held in each partner country.

Youth workers responsible for developing programmes in youth centers will be invited as participants to the different stages of the project and will transfer their gained knowledge to other youth workers in their local and national contexts.  With the project we are aiming to train youth workers on how to cope with the challenges of social exclusion in local community and how to respond to it effectively with concrete programmes.  A set of ideas, activities, methods, and insights will be compiled into a final intellectual output- a publication presenting guidelines for youth centres to improve social inclusion as well as policy recommendations to enable and support this work.