Erasmus+ KA2 “Social inclusion in youth centres”

Rahastaja: Erasmus+ Sloveenia rahvusbüroo Zavod Movit Na Mladina
Algus: 01.10.2017
Lõpp: 30.09.2019

Toetus partnerile: 16 790 €

Projektimeeskond: Stiina Kütt (Eesti ANK), Ege Enok (Viljandi Avatud Noortetuba, Eesti ANK), Eveliis Samberk (Saue noortekeskus)

Partnerorganisatsioonid:
– Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
– Jaunatnes lideru koalicija – Youth Leaders Coalition (Läti)
– Jugendkulturarbeit EV (Saksamaa)
– Mladinska mreža MaMa – Youth Network MaMa (Sloveenia)

Eesti ANK oli partneriks Sloveenia noortekeskuste katusorganisatsiooni Mreža MaMa poolt algatatud ja Erasmus+ programmi vahenditest rahastatud strateegilises koostööprojektis “Social inclusion in youth centres”. Projekt kestis 24 kuud vahemikus 1.10.2017- 30.9.2019 ning selle jooksul arutleti ja arendati sotsiaalse kaasatuse temaatikat noortekeskustes.

Esimene projektipartnerite koosolek toimus 20.-23.11.2017 Mariboris, Sloveenias. Esimesel kohtumisel tutvuti projekti partneritega, selgitati eri osapoolte ootusi projektile ning lepiti kokku järgmistes tegevussammudes. Projektimeeskonna teine kohtumine toimus 30.07-02.08.2018 Lätis, kus arutati rahvusvahelise ja kohalike koolituste ning projekti intellektuaalse väljundi loomise teemal ning tutvuti Läti praktikatega. Projektimeeskond tõmbas projekti otsad kokku partnerite lõppkohtumisel 3.-6.09.2019 Eestis.

Projekti tegevustena toimus kokku 3 rahvusvahelist projektimeeskonna koosolekut, õppevisiit Saksamaale Oldenburgi 9.4. – 14.4.2018 tutvumaks sealsete heade praktikatega, rahvusvaheline noorsootöötajate koolitus Sloveenias 1.-8.10.2018 sotsiaalse kaasatuse alaste programmide arendamiseks, kohaliku tasandi olukorra kaardistused.

Loe Eesti osalejate kogemusi õppevisiidist Saksamaale SIIN.

Loe Läti noorsootöö ja kaasatuse näidete kohta SIIN.

Loe Eesti osalejate kogemusi rahvusvahelisest koolitusest Sloveenias SIIN.

Projekti raames viisime ellu kaks kohalikku koolitus-kogemuspäeva Eesti noorsootöötajatele:

1) neljapäeval, 24.01.2019 Viljandi Avatud Noortetoas (Hariduse 12a, Viljandi) arutlesime, kuidas noorsootöösse sotsiaalselt kaasata subkultuure ja erinevaid noori.
Väljund: Noorsootöötajad on teadlikumad erinevatest Eestis eksisteerivatest subkultuuridest ja noorte vajadustest.

2) esmaspäeval, 04.02.2019 Saue noortekeskuses (Koondise 20, Saue) arutlesime teemadel, mis seostuvad teelt kõrvale kalduvate noortega.
Väljund: Anda ülevaade taastavast õigusest politseitöös, tõsta teadmisi erinevatest sõltuvusainetest ja leida võimalusi omavaheliseks koostööks teelt kõrvale kalduvate noorte toetamisel.

Projekti lõppväljundina valmis kogumik strateegiliste juhtnööridega Strategy of planning and implementing social inclusion into youth centres programme, et rakendada noortekeskustes töösse sotsiaalse kaasatuse alaseid programme ning lahendada sotsiaalse tõrjutuse alaseid väljakutseid. Valminud juhendmaterjaliga oli võimalik tutvuda levitussündmusel Tallinnas 17.09.2019.

Projekt tõstatas arutelu teemal, mida tähendab sotsiaalne kaasatus praktikas nii meil kui mujal, mil määral haakub see põhimõtetega avatud noorsootöös, ning kuidas seonduvaid väljukutseid tõhusamalt lahendada.

Rohkem infot projekti kohta: Stiina Kütt, stiina.kutt@ank.ee, tel. +372 5851 9180

***

Strategic partnership project “Social Inclusion in Youth Centres” was structured in partnership of:

– Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus from Estonia
– Jaunatnes lideru koalicija from Latvia
– Jugendkulturarbeit EV from Germany
– Mreža MaMa from Slovenia (the lead partner)

The project timeline was proposed between 1.10.2017 and 30.9.2019, in the total duration of 24 months. Partners from Estonia, Latvia, and Slovenia were developing a strategy paper of being more socially inclusive in youth centres, the partner from Germany was included as good practice example and professional support.

Project partners saw, that it is crucial for social inclusion to become part of the actual and realized content of youth center’s programs and that social inclusion in youth centers should be planned strategically.

During the project duration, there were:

– 3 transnational project meetings held over the course of 2 years for the project management team
– analysis of the current state of social inclusion in youth centres and good practices collection performed in each partner country
– one international study visit for youth workers organized to meet good practices in Germany, Oldenburg
– one international training course for youth workers hosted in Slovenia to broaden horizons and design and develop social inclusion programs for youth centers
– 2 national-level training courses for youth workers implemented in each partner country to prepare and equip more specialists to target the topic of social inclusion in their respective realities
–  the acquired knowledge and learned methods transferred to the local environments
– a strategy of social inclusion in youth centres developed as an intellectual output of the project
– multiplication event held in each partner country.

Youth workers responsible for developing programs in youth centers were invited as participants to the different stages of the project and transferred their gained knowledge to other youth workers in their local and national contexts.  With the project we aimed to train youth workers on how to cope with the challenges of social exclusion in the local community and how to respond to current challenges effectively with concrete programs.  A set of ideas, activities, methods, and insights were compiled into a final intellectual output- a publication presenting guidelines for youth centres to improve social inclusion as well as policy recommendations to enable and support this work.