ERDF koondprojekt

Rahastaja: Haridusministeerium
Algus: 01.01.2004
Lõpp: 31.12.2004

Projektijuht: Marion Bobkov

 

Aastal 2004 anti Eesti ANKile vastutusrikas ülesanne, koostada noortekeskuste ERDF koondprojekt.

Tegemist oli alameetmega 4.3 RAK 2007-2013 (ANK investeeringud). EANK roll oli koondprojekti konseptsiooni loomine, keskuste valiku kriteeriumite väljatöötamine, tegevuskava, taotlejate nimekirja esitamine HTMile, noortekeskuste taotlusvõimekuse tõstmine läbi nõsutamise, koolituste ja kogemusvahetuse soodustamise.

Esimese ja hilisema teise vooru (Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna Hariduse infrastruktuuri arendamine) tulemusel suunati esmakordselt struktuuritoetuse vahendeid noortekeskuste taristute parandamiseks. Esimeses voorus sai tuge 7 noortekeskust. Aastatel 2007- 2015 said toetust kokku 47 noorsootööasutust.