Eriti keskkonnasõbralik noortekeskus

Rahastaja: Keskkonna Investeeringute Keskus
Algus: 01.01.2008
Lõpp: 31.12.2008

Saadud toetus: 6500,00 eurot

Projektijuht: Heidi Paabort

 

Tegemist oli Eesti ANK esimene  liikmete ühisprojektiga.  Projekti eesmärk oli tõsta 7-26 aastaste noorte keskkonna- ja prügisorteerimisalast teadlikkust läbi Eesti noorsootöö peamiste rakendajate, noortekeskuste ürituste, keskendudes keskkonnasõbralike harjumuste kujundamisele töös sihtgrupiga.

Projektiga seotud noortekeskused tagasid keskkonnasõbraliku keskkonna oma ruumides, aidates nii kinnistada eelpool nimetatud teemade tähtsust, muutes selle noore jaoks tavaliseks käitumisharjumuseks. Iga keskus korraldas vähemalt ühe teavitusürituse. Edulugudest valmis trükis.

Lisainfo: Heidi Paabort, heidi.paabort@ank.ee, tel. +372 5809 1010