Euroopa solidaarsuskorpuse vabatahtliku töö projekt „Let’s make future“ (ESK1)

Rahastaja: SA Archimedes - Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi riiklik agentuur Eestis
Algus: 01.01.2019
Lõpp: 30.06.2020

Toetuse maksimaalne summa: 23 609.00 eurot
Projekti number: 2018-1-EE01-ESC13-051194
Projektijuht: Stiina Kütt/Kadi Laaneots

Sihtasutuse Archimedes noorteagentuur on rahastuse määranud Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse kolmeaastasele Euroopa solidaarsuskorpuse partnerlusprojektile, mille raames saame perioodil 2019-2021 koordineerida paindlikumalt ja suuremas mahus vabatahtliku teenistuse tegevusi.

SA Archimedes sõlmis Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega partnerluse raamlepingu, number 2018-ESC12-03, ning eraldas rahalise toetuse Euroopa solidaarsuskorpuse tegevuse „Let’s Make Future“ elluviimiseks.

Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtliku töö projekt “Let’s Mafe Future” toetab sotsiaalset ja kultuurilist mitmekesisust ning tolerantsuse kasvu, võimaldab omandada ja arendada kompetentse rahvusvaheliste ja multikultuursete tegevuste ning aktiivse ühiskondliku elu tarbeks kui ka rahvusvahelise noorsootöö arenguks.

I etapi tegevustena viiakse ellu pikaajalised individuaalsed vabatahtlikud teenistused kolmes Eesti noortekeskuses. Projekti raames toimuvad järgmised vabatahtlikud teenistused:

1) 05.03.2019 – 15.08.2019 (5 kuud) Rita Perestrelo Sampaio Pereira Portugalist Kuressaare avatud noortekeskuses Noortejaam

2) 01.04.2019 – 31.03.2020 (12 kuud) Toms Žagars Lätist MTÜ Tähe noorteklubis Tartus

3) 01.04.2019 – 31.03.2020 (12 kuud) Uzay Cakmak Türgist MTÜ-s Noored Toredate Mõtetega Tartus

 

Järgmiste etappide tegevusteks tervitame meeleldi ka uusi vastuvõtvaid organisatsioone, kes teevad alles enda esimesi samme rahvusvahelise noorsootöö teel. Kui sinu noortekeskus soovib meie partnerlusprojektiga liituda ning Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse kaudu noortekeskuses pikaajaliseks vabatahtlikuks teenistuseks välisvabatahtlikku vastu võtta, või tahad hoopis leida rahvusvahelise võimaluse enda piirkonna kohalikele noortele, kes soovivad vabatahtliku teenistuse kogemust saada välismaal, võta meiega ühendust: esk@ank.ee.