EV100: Kas hundil on pojad või kutsikad?

Rahastaja: EV100, KÜSK
Algus: 01.09.2016
Lõpp: 30.11.2017

Projekti üldeesmärk on tutvustada noortele looduses liikumise võimalusi ja julgustada neid vaba aega rohkem looduses veetma.

Kaudne sihtrühm on erinevas vanuses lapsed ja noored erinevaist Eestimaa paigust.
Otsese sihtrühma moodustavad noortekeskused ja nende töötajad üle Eesti. Läbi noortekeskuste on hea noorteni jõuda, sest noored tulevad noortekeskusesse vabatahtlikult ning sealsed tegevused luuakse noortele noortega koos.
Meie eesmärk on käesoleva ettevõtmise raames jõuda vähemalt 100 noortekeskuseni kõikidest Eesti maakondadest. Iga noortekeskus läbib väikese osa matkarajast. Koos ühise eesmärgi nimel tegutsemine motiveerib ja väärtustab igaühe pingutust. Matkad toimuvad alati üheaegselt vähemalt kahel grupil – nad liiguvad üksteisele vastu, saavad kokku ja lõpetavad matkad ühistegevusega. Looduse paremaks mõistmiseks osalevad noored erinevates RMK õppeprogrammides.
Kingitusega tahame muuta matkamise kui ühe seikluskasvatusliku meetodi noortekeskustes ja kogukondades igapäevaselt kasutatavaks tegevuseks ning julgustada noorsootöötajaid lastega rohkem looduses liikuma.
Kingil on konkreetne tulevikumõju osalejate ühismälu kujundamisel – ka väga pika aja pärast saavad matkajad öelda, et ”Ma osalesin EV100 sünnipäeva-aasta tegevustes, ma andsin oma panuse.”

Ettevõtmine on algatatud ja välja töötatud konkreetselt Eesti Vabariigi 100 aasta sünnipäeva tähistamiseks ning on planeeritud ellu viia 2017. aastal kevadest sügiseni.
Meie projekt ei õhuta kellegi suhtes viha, vägivalda ega vaenu – vastupidi, me tegutseme ühise eesmärgi nimel ning see nõuab suurt koostööd ja häid suhteid nii lastelt ja noortelt kui ka neid ümbritsevatelt täiskasvanutelt.

Kingitust on toetanud EV100 ja KÜSK läbi laste ja noorte looduse või liikumisharjumustega seotud projektide taotlusvooru.

Projekti eesmärk

Tutvustada noortele looduses liikumise võimalusi ja julgustada neid vaba aega rohkem looduses veetma.

Projekti idee

Läbida koostöös noortekeskustega üle Eesti kaks RMK matkarada: Oandu-Ikla (375km) ja Peraküla-Ähijärv (820km). Iga noortekeskus läbib väikese osa matkarajast. Koos ühise eesmärgi nimel tegutsemine motiveerib ja väärtustab igaühe pingutust. Mõned matkad toimuvad üheaegselt – grupid liiguvad üksteisele vastu, saavad kokku ja lõpetavad matkad ühistegevusega. Looduse paremaks mõistmiseks osalevad noored erinevates RMK õppeprogrammides. Laieneb projektis osalejate eestikeelne looduseteemaline sõnavara (tuulemurd, tuuleheide) ja areneb mõttetegevus (kas hundil on pojad või kutsikad?)

Projekti sihtrühm

Projekti sihtrühmaks on erinevas vanuses lapsed ja noored üle Eesti. Plaanime matkarajad jagada erinevate pikkustega etappideks, et osaleda saaksid ka väiksemad lapsed. Eesmärk on kaasata lapsi ja noori kõikidest Eesti maakondadest, vaatamata sellele, et matkarajad kõiki maakondi ei läbi. Noorte kaasamiseks teeme koostööd noortekeskustega üle Eesti, keda on ühtekokku vähemalt 100!

Projekt viiakse läbi looduses, kasutades erinevaid liikumisvorme – jalgsi, jalgratastel. Sobivad kõik inimjõul liikuvad transpordivahendid.

Projektis osalevad lapsed ja noored üle terve Eesti, ka nendest piirkondadest, kust matkarada tegelikult läbi ei lähe. Projektis teevad kaasa noorsootöötajad üle Eesti, kes ühtlasi levitavad looduse ja liikumise sõnumit oma noortekeskustes ja oma piirkondades laiemalt.

Projekti koostööpartnerid

Projekt viiakse ellu vähemalt 100 noortekeskuse koostööna ning soovi korral saavad sellega liituda ka teised organisatsioonid/ühendused/seltskonnad.

Projekti raames teeme koostööd Eesti Matkaliidu ja Riigimetsa Majandamise Keskusega (RMK).

Projekti mõju tuleviku kujundamisel

Projektiga soovime suurendada noortekeskuste ja kogukondade võimekust matkade läbiviimisel. Projektil on konkreetne tulevikumõju osalejate ühismälu kujundamisel – ka väga pika aja pärast saavad matkajad öelda, et ”Ma osalesin EV100 sünnipäeva-aasta tegevustes, ma andsin oma panuse.”

Projekti formaat on uus. Tegemist on laiaulatusliku võrgustikutööga: esmakordselt kasutatakse matkamise tutvustamiseks ja matkadel osalemiseks noorsootöö võrgustikku. Lihtne oleks leida viis tugevat, kes kolme

päevaga raja läbi väntavad, kuid see pole meie eesmärk – meie tahame kaasata võimalikult palju erinevaid noori ja läbi jõukohase tegevuse süstida looduspisiku ka kõige pisematesse.

Meie projekti eesmärk ei ole teenida tulu ning ainus tulu, mis tänu projektile tõuseb on laste ja noorte liikumisharrastuse suurenemine ning nende suurem viibimine õues ja looduses. Projekt on algatatud ja välja töötatud konkreetselt Eesti Vabariigi 100 aasta sünnipäeva tähistamiseks ning on planeeritud ellu viia 2017. aastal kevadest sügiseni. Projekti tegevused on avalikud ning sobivad kõigile olenemata vanusest. Põhiline planeerimine ja koostöö käib noortekeskuste vahel üle terve Eesti, kuid oleme avatud kaasama ka teisi organisatsioone, kes soovivad projektis kaasa lüüa. Meie projekt ei õhuta kellegi suhtes viha, vägivalda ega vaenu – vastupidi, me tegutseme ühise eesmärgi nimel ning see nõuab suurt koostööd ja häid suhteid nii lastelt ja noortelt kui ka neid ümbritsevatelt täiskasvanutelt.

Projekti põhitegevused 2017. aastal

 • Projekti matkade läbiviimise aeg: kevad, suvi, sügis 2017
 • Matkade arv: 200 (noortekeskused teevad alguses kontrollmatka kodu lähedal ja hiljem veel ühe)
 • Osaluste arv: 1000
 • Osalemine RMK õppeprogrammides
 • Matkagruppide läbitud kilomeetrite arv kokku: minimaalselt 3000km (matkarajani peab jõudma ja pärast koju tagasi, nii see kilomeetrite arv kasvab)
 • Projekti kogumaksumus: 25000 eurot
 • Kuluartiklid: RMK õppeprogrammid, matkavarustuse rent, esmaabitarbed, transport, toit, majutus

Praktiline info kaasalööjale

 • Projektis kaasalöömiseks mine lehele https://ev100.ee/et/kas-hundil-pojad-voi-kutsikad ja vajuta nuppu LÖÖ KAASA. Sulle avaneb seejärel kaks võimalust – logida sisse e-mailiaadressiga (siis oled kaasalööja) või ID-kaardiga (siis oled koostööpartner). Noortekeskused võiksid olla kaasalööjad ja kõik, kes projekti kuidagi rahaliselt või muul moel toetavad, võiksid olla koostööpartnerid.
 • Tutvu matkatee ja sellel asuvate lõkkekohtadega:

Peraküla-Aegviidu-Ähijärve: http://loodusegakoos.ee/…/perakula-aegviidu-ahijarve-matkat…

Oandu-Aegviidu-Ikla: http://loodusegakoos.ee/kuhumi…/matkatee/oandu-ikla-matkatee

 • Siit leiad kontrollmatka kaarti, kuhu kanname peale kõik noortekeskused ja partnerid, kes 6. või 13. mail kodukohas matkale lähevad.

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=et&authuser=0&mid=1jc676EYcQD_VM7B2cVuqcGlK8QA&ll=59.38293389774514%2C25.335932149999962&z=9

Kui alustate kontrollmatkamist, siis talletage see võimalusel Endomondoga – siis saame Teie panuse hiljem kaardile lisada ja tekib reaalne ülevaade, kui palju kontrollmatkade raames matkati! Pärast matka kanname Teie Endomondo salvestuse kaardile ning lisame sellele Teie matkaseltskonna foto, inimeste arvu ja nimed ning matkamise meetodi (jalgsi, rattaga, kanuuga vmt).

 • Vali välja ja märgi maha oma matkaetapp siin:

OANDU-AEGVIIDU-IKLA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HluSKZdVfbvS2RYwtbBzqaOtuPCBaZChkl4J21M99TQ/edit#gid=0

PERAKÜLA-AEGVIIDU-ÄHIJÄRVE:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HELXgytZcu6zjp2WBZGfYjlboQcFCQtjcNsiTlYXxk0/edit#gid=0

 

Hundikutsikate KAART

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Y6JOOebNaRXj0YbzLJVpNwl1cWg&ll=58.73326101725805%2C25.66330549999998&z=8

Sellest kaardist saab meie kogu projekti arhiiv!

Siit kaardilt leiad mõlemad matkarajad: Perakülast Ähijärvele ja Oandust Iklasse.

Kui lähete rajale oma etappi läbima, siis leidke üks nutifon, millel saab sisse lülitada Endomondo. Salvestage kindlasti kogu rada sellest hetkest alates, kui liikuma hakkate (loomulikult mitte bussi-, rongi- ja praamisõite 🙂).

Kui matk tehtud, siis importige oma rada sellele kaardile.
Kui sellega tekib probleeme, siis helistage julgelt Kristile: 53911611 ja ta juhendab Teid.

Lisaks sellele infole, mille Endomondo meie eest paneb, lisage käsitsi juurde osalejate arv ja nimed ning foto matkaseltskonnast.

PS! Olen lisanud ka ühe näidisraja oma hommikukõnnist Harjumaal 🙂