Erasmus+ KA1 “People Power Quality”

Rahastaja: Erasmus+ SA Archimedese Noorteagentuur
Algus: 01.06.2016
Lõpp: 30.11.2017

Saadud toetus: 22 184,00

Projektijuht: Stiina Kütt

 

Erasmus+ SA Archimedese noorteagentuuri poolt rahastatud ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt koordineeritud Euroopa Vabatahtliku Teenistuse (EVT) projekti  “People Power Quality” raames tegid pikaajalist Euroopa Vabatahtlikku Teenistust erinevates Eesti noortekeskustes vabatahtlikud kolmest erinevast Euroopa riigist.

Projekti „People Power Quality“ raames võtsid pikaajaliseks vabatahtlikuks teenistuseks välisvabatahtlikud vastu Paide, Rakvere ja Haljala noortekeskused.

Projekti eesmärk oli arendada võtmepädevusi, aktiveerida vabatahtlike, kohalike noorte ja noorsootöötajate potentsiaali ning tõsta noorte osaluse ning koostöö kvaliteeti kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelise noorsootöö tasandil. Vastavalt enda huvidele ja oskustele panustasid vabatahtlikud erinevatesse tegevustesse noortekeskustes ja kogukonnas, sh. nii avatud noorsootöösse, erinevatesse huvitegevustesse, sündmustesse noortekeskustes ja väljaspool.

Projekti raames viibis:

Perioodil 1.09.2016-31.08.2017 (12 kuud)
Austria vabatahtlik Daniel Winkler Rakvere noortekeskuses (loe Danieli blogi);

Perioodil 1.09.2016-31.08.2017 (12 kuud)
Itaalia vabatahtlik Riccardo Zorgno Paide noortekeskuses;

Perioodil 1.09.2016- 30.06.2017 (10 kuud)
Ungari vabatahtlik Réka Fekete Haljala noortekeskuses;

Perioodil 07.01.2017- 04.07.2017 (6 kuud)
Itaalia vabatahtlik Marco Ventimiglia Paide noortekeskuses.

Euroopa vabatahtlik teenistus on võimalus 17-30- aastastele noortele kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis noorele huvipakkuval alal ning tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. Vabatahtlikus tegevuses osalemine parandab võõrkeele- ja kultuuridevahelise suhtluse oskusi, arendab solidaarsusest, rikastab kogukonda, aitab avastada tulevikuvõimalusi ja palju muud. Vastuvõtvad organisatsioon panustavad noorte igakülgsesse arengusse ning saavad samas tuua oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid.

Lisainfo: Stiina Kütt, stiina.kutt@ank.ee, tel. +372 5851 9180