Hiromant

Rahastaja: Eesti Noorsootöö Keskus, Haridus- ja Teadusministeerium
Algus: 01.01.2011
Lõpp: 31.12.2012

Saadud toetus: 12000,00

Projektijuht: Karin Tõnts

 

Eesmärgiks oli riskinoortega töötamise võrgustiku tõhustamine.

Projekti tulemusel koordineeriti 2013. aastal neli mõttetalgut heade praktikate jagamiseks (135 osalejat) ja korraldati spetsiifiline ühiskoolitus spetsialistidele (50 osalejat).

Mõttetalgute eesmärgiks oli pakkuda osalejatele tuge; kohtuda kolleegidega, jagada oma kogemusi ja saada tuttavaks erinevate lähenemistega töös riskinoortega; reflekteerida oma tööd; ammutada ideid ja inspiratsiooni uute erinoorsootöötegevuste käivitamiseks ja luua koostöösuhteid uuteks algatusteks. Spetsiifilisemalt otsiti mõttetalgute käigus vastuseid järgmistele küsimustele: Mis on tänane hetkeseis riskinoorte kaasamisel ja toetamisel noorsootöö võimalusi arvestavalt? Millised on head kogemused mõjutusvahendite kohaldamisel ning kus on kasutamata potentsiaal? Kuidas luua enam võimalusi riskinoorte toetamiseks ja mida eeldab see noortevaldkonna erinevatelt osapooltelt?

Lisainfo: juhatus@ank.ee